- Spill er bra for barn

En EU-rapport konkluderer med at spill kan være bra for barns utvikling.

Vi har alle hørt den utstrakte kritikken mot spill, og da spesielt mot den oppvoksende generasjonens spilling. Det hemmer deres utvikling, skaper voldelige tendenser og tar fokuset vekk fra det virkelige liv - påstandene er mange.

Nå skal det sies at kritikerne nok kan ha noe sannhet i enkelte av deres påstander, men ifølge en fersk EU-rapport bringer dataspill også mange positive elementer inn i barns oppvekst.

Rapporten fra EUs "Committee on the Internal Market and Consumer Protection" slår nemlig fast at spill kan være med på å lære barn evne til strategisk og innovativ tenking, kreativitet og ikke minst samarbeid.

Ikke bare positive elementer

Rapporten peker imidlertid også på at i enkelte situasjoner kan spill stimulere til voldelig atferd. Komiteen påpeker skjønt at det ikke er noe belegg for å si at det er en direkte sammenheng.

(Kilde: Reuters)

Siste fra forsiden