Square Enix-sjef foreslår spillallianse

Vil samle Japan

Yoichi Wada er bekymret for spillmediet i Japan og ønsker mer samarbeid.

I Japan har flere utgivere begynt å vende seg mer mot det vestlige markedet. Capcom og Square Enix er blant selskapene som harannonsert at de ønsker å satse mer på vestlige utviklere og utgivelser, men Square Enix-sjef Yoichi Wada er samtidig bekymret for tilstandene i hjemlandet.

Ifølge Kotaku skrev han nylig en artikkel i det japanske finansmagasinet Nikkei Business hvor han påpekte at spillindustrien i vesten vokser raskere og har mer kapital å rute med. Dermed er vestlige utviklere i ferd med å dra fra sine japanske kolleger.

Wada foreslår at et mulig tiltak er å danne en japansk allianse for utviklere og utgivere. En slik allianse skal bedre de økonomiske betingelsene for små og mellomstore selskaper, men Wada presiserer at det er viktig for dem å beholde en viss grad av uavhengighet:

– Individualitet er viktig. Tanken er ikke å tvinge alt inn i et selskap. Idealet er en stor deleier som kan knytte til seg flere merker og bedrifter.

Det er vel ikke helt utenkelig at Wada ser for seg Square Enix som denne deleieren.

Siste fra forsiden