Twitch

Twitch vil straffe dårlig oppførsel utenfor strømmeplattformen

Varsler utestengelser for brukere som driver terrorisme, ekstremisme og trakassering.

Twitch.tv

Twitch har nylig begynt å slå ned på dårlig oppførsel blant sine brukere. Frem til nå har det handlet om hvordan man oppfører seg på strømmeplattformen, men nå tar selskapet sikte på å rydde opp andre steder også.

I en bloggpost på sine nettsider la Twitch onsdag frem nye retningslinjer for hvordan brukere kan oppføre seg utenfor strømmeplattformen. Selskapet vil for eksempel se nøyere på trakassering via andre kanaler – som for eksempel Twitter – og vil også slå hardt ned på grove lovbrudd og annen ekstrem oppførsel.

– Vi vil straffe grove lovbrudd som utgjør en betydelig risiko for Twitch-fellesskapet, selv om det er noe som foregår utenfor Twitch. Eksempler på denne typen oppførsel inkluderer:

  • Vold med døden til følge og voldelig ekstremisme
  • Terroristaktiviteter og -rekruttering
  • Klare trusler om vold mot større grupper
  • Ledelse av eller medlemskap i en hatgruppe
  • Å utføre eller å hjelpe andre i å urføre seksuelle aktiviteter uten samtykke eller seksuelle overgrep
  • Seksuell utnyttelse av barn, inkludert såkalt «grooming» og besittelse av eller distribuering av overgrepsbilder av mindreårige
  • Handlinger som direkte kan true sikkerheten til Twitch-fellesskapet, som for eksempel å true med vold på et Twitch-arrangement
  • Klare trusler mot Twitch, inkludert Twitch-ansatte

Twitch forteller at det vil samarbeide med politi og andre myndigheter for å sørge for at anklager gjennomgås grundig og på korrekt vis. Selskapet påpeker likevel at prosessen har sine begrensninger, og at ikke alle tilfeller av dårlig oppførsel vil kunne fanges opp, men mener at dette er et steg i riktig retning.

– Å ta affære mot dårlig oppførsel som skjer utelukkende utenfor vår tjeneste er en ny tilnærming for både Twitch og for bransjen som helhet, men det er en vi tror – og som vi hører fra dere – at er kritisk for å gjøre dette riktig, forklarer Twitch.

Siste fra forsiden