Valve og Vivendi i retten

Valve og Vivendi er tydeligvis ikke så gode venner som vi tidligere har trodd; nå møtes de nemlig i retten.

Den 14. august 2002 ble Vivendi Universal Games anmeldt av Valve, for å ha distribuert Valve-spill til nettkaféer og lignende uten å ha de nødvendige rettighetene til å gjøre dette. Senere la de nye elementer til anmeldelsen, inkludert anklager om at Vivendi ikke hadde betalt alle pengene de skulle, og at beslutningen deres om å utsette Counter-Strike: Condition Zero var et brudd på kontrakten deres med Valve.

Vivendi nølte imidlertid ikke lenge med å svare. De fortalte at den originale avtalen mellom Valve og Sierra (nå Vivendi) gav Sierra de intellektuelle rettighetene til Half-Life, men at Valve i 1999 truet med å avslutte eller forsinke utviklingen av nye spill med mindre avtalen ble reforhandlet, slik at Valve skulle få disse rettighetene tilbake. I 2001 gikk Sierra med på dette, og inngikk en ny utgivelsesavtale med Valve, som blant annet sikret Valve retten til å distribuere spillene sine over nettet.

Året etterpå kunngjorde Valve den nye Steam-teknologien, uten å ha fortalt Vivendi noe om dette på forhånd. Vivendi mener at Steam ødelegger for salget av Half-Life 2 i butikkene, noe det er vanskelig å benekte. De hevder videre at Valve kom med misledende informasjon og halvsannheter under forhandlingene av den nye utgivelsesavtalen, for at det ikke skulle virke som onlinedistribusjon var noe de ville satse stort på.

I følge Vivendi ble forhandlingene om en ny utgivelsesavtale preget av at Valve hele tiden forsikret Vivendi om at nøkkelen til deres strategi fortsatt ville være butikksalg, og at onlinestrategien deres var ment for å bygge opp under slike butikksalg. Faktisk skal Gabe Newell selv ha sagt at han ikke trodde det var mye penger å tjene på onlinedistribusjon, noe som ser ut til å være ganske langt fra den meningen han og resten av Valve har i dag.

Vivendi inngikk dermed en avtale med Valve på grunnlag av det de kaller feilinformasjon om at onlinedistribuering ikke ville være et satsningsområde for Valve. Dessuten hevder de at Steam bryter med avtalen, som i følge dem kun gir Valve begrensede distribusjonsmuligheter over nettet. Det burde dermed ikke komme som noen overraskelse at Vivendi ønsker rettens hjelp til å få Valve til å droppe Steam-lanseringen av Half-Life 2.

Dette bryr imidlertid Valve seg fint lite om, og Doug Lombardi har allerede bekreftet at uansett hva retten skulle si den 8. oktober (datoen for den neste rettshøringen) vil Valve lansere spillet over Steam samtidig med butikkversjonen, slik som planen deres hele tiden har vært. Det ser med andre ord ikke ut som om Steam-lanseringen av Half-Life 2 blir påvirket av denne saken, men siste ord er ikke sagt i denne saken.

Siste fra forsiden