Leserinnlegg

Rune Aune Mentzoni – Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, UiB

Betting og e-sport – et problematisk samarbeid

Spillforsker Rune Aune Mentzoni er kritisk til bettingens inntog i e-sport.

Rune Aune Mentzoni Førsteamanuensis, Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, UiB.
UiB, Tor-Steinar Tangedal/Gamer.no, montasje Gamer.no

Norges e-sportforbund har inngått sponsoravtale med et bettingselskap med base i Malta. Samarbeidet er problematisk av flere grunner, og aktualiserer en diskusjon rundt sammenblandingen av dataspill generelt og e-sport spesielt, med pengespill.

For det første ser det ut til at avtalen er inngått uten å være demokratisk forankret. Dette er viktig, for selv om det er forståelig at e-sportforbundet er fristet av pengespillmillioner er det også slik at deler av e-sportmiljøet har ønsket å samarbeide med Norges idrettsforbund. Avtalen som nå er inngått setter en effektiv stopper for det, noe e-sportforbundet også ser ut til å ha vært klar over.

Dernest er avtalen trolig i en juridisk gråsone, all den tid pengestøtten ikke er en ren gave, men ser ut til å forutsette at bettingselskapet profileres som hovedsponsor. Jeg vil anta at Lotteritilsynet ser på saken med interesse.

Skillet mellom dataspill og pengespill vannes ut

Om Rune Aune Mentzoni

Vis mer

Førsteamanuensis, Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning, Universitetet i Bergen.

Kompetansesenteret driver med forskning knyttet opp mot både pengespill og dataspill.

Fra mitt ståsted, som forsker på problematisk bruk av penge- og dataspill, er det likevel andre sider som skiller seg ut som særlig interessante: Utvanning av skillet mellom dataspill og pengespill, og promotering av pengespill mot mindreårige.

Det har over lengre tid vokst frem fenomener i dataspill som utfordrer det tidligere tydelige skillet som tradisjonelt har vært mellom underholdningsspill og pengespill. Et åpenbart eksempel er lootbokser som finansieringsmodell, hvor det som vanskelig kan beskrives som annet enn lotterivirksomhet har blitt en sentral del av inntektsgrunnlaget for flere store aktører innen dataspill. Beslektet er skin betting, hvor kosmetiske gjenstander fra spill brukes som valuta på rene kasinosider.

Når e-sport etter hvert har blitt lagt merke til som fenomen også utenfor den harde kjernen av utøvere og spillere er det ikke uventet at pengespilloperatører har begynt å tilby spill på utfallet av kamper. Det som likevel bidrar til å ytterligere viske ut skillet mellom dataspill og pengespill er når bettingselskapene dras inn som samarbeidspartnere. I Norge skjedde dette først ved at Norsk Tipping ble sponsor for Telialigaen (da Telenorligaen), men nå altså også ved avtalen e-sportforbundet har inngått.

Utviskingen av skillet mellom dataspill og pengespill er ikke triviell eller kun av teoretisk interesse. Forskning fra vår gruppe ved Universitetet i Bergen tyder på at personer med et problematisk forhold til dataspill i dag har forhøyet risiko for å utvikle et problematisk forhold til pengespill senere. Fra andre steder har flere undersøkelser vist at å bruke mye penger på lootbokser er forbundet med å ha et problematisk forhold til pengespill.

Vanskelig å unngå promotering til mindreårige

Den andre siden ved dette er at et sentralt aspekt ved ansvarlighetstiltak for pengespill, både i Norge og de fleste andre land, er å skåne mindreårige for markedsføring for og deltakelse i pengespill. Årsaken er enkel nok, mindreårige er ikke i stand til å vurdere risiko på linje med voksne, og etablering av vaner i pengespill i ung alder kan derfor på sikt være problematisk. Utøverne e-sportforbundet vil organisere, som de optimistisk håper vil vokse til 100 000 i løpet av få år, vil ha en stor andel mindreårige. Og minst like viktig, en stor andel av publikum e-sport retter seg mot er mindreårige.

Uansett hvor edle hensikter e-sportforbundet har er det vanskelig å se for seg hvordan de skal få til promotering av et bettingselskap uten samtidig å promotere selskapet ovenfor en stor andel mindreårige. De samme vurderingene står Telialigaen ovenfor angående sitt samarbeid med Norsk Tipping.

Pengespillbransjen er velvillige sponsorer og bidrar med mye midler det er fullt forståelig at Telialigaen og Norges e-sportforbund både har behov for og ønsker å benytte seg av. Likevel er det å ønske at de er bevisst på de langsiktige konsekvensene som kan oppstå. Verstefallsscenarioet er at samarbeidene genererer personer med problematisk forhold til pengespill, som følge av at unge personer som ellers ikke ville deltatt i pengespill nå gjør det.

Problematikken er ikke unik for verken Norge eller e-sport. I England diskuteres det hvorvidt fotballen bør unngå store sponsoravtaler med bettingselskap. Dette som følge av en rekke negative historier om fotballspillere med ulike problemer rundt pengespill og påfølgende spørsmål om hvorvidt idretten har blitt for tett knyttet til gambling. Spørsmålet er da om det beste for norsk e-sport på lang sikt er å ha tette bånd til pengespillbransjen.

Les også
777 klar for sluttspillet i europeisk storturnering onsdag kveld

LES OGSÅ: Alle spill med gambling får anbefalt aldersgrense på 18 år »

Siste fra forsiden