Counter-Strike: Global Offensive

Den benkede Lions-spilleren fristilles etter «grovt mislighold av avtalen»

Klubben utelukker ikke bot i fremtiden.

ESL

Styret i Oslo Lions Elektroniske Sportsklubb meldte på sine hjemmesider søndag at klubben og Counter-Strike-spilleren Henrik «Neto» Kristengård skiller lag.

18-åringen kom til klubben i forkant av høstsesongen av Telenorligaen. Fem måneder etter ankomsten uttalte Kristengård at han ønsket seg bort fra klubben grunnet en situasjon som oppsto under ESL Nordic tidligere i vinter.

I følge Kristengård svarte klubben med å la ham være ubenyttet reserve, fremfor å la ham gå før kontrakten går ut 31. mars.

– Jeg er ikke ønsket på førstelaget. Jeg forlot som sagt laget med fri vilje, og både laget, og jeg, vet at jeg ikke kommer tilbake, sa han til Gamer.no i januar.

– Grovt mislighold av avtalen

Avgjørelsen tas i følge klubben på bakgrunn av en rekke grove brudd på kontrakten.

– Det foreligger ingen tvil i våre øyne slik vi tolker kontrakten, ei heller i øynene til vår jurist som har vurdert saken, at det foreligger grovt mislighold av avtalen på en rekke punkter, står det skrevet i kunngjøringen.

Oslo Lions ønsker ikke å presisere hvilke punkter som har blitt brutt, men forteller i pressemeldingen at spilleren er forklart hva det er snakk om gjennom samtaler med klubben og i et brev som redegjør for avtalens terminering.

De mener de har gjort det de kunne for å unngå denne situasjonen.

Styremedlem Andreas Grøterud i Oslo Lions sier at klubben reserverer seg retten til å rette økonomiske krav til spilleren dersom de i fremtiden kan dokumentere tap som følge av kontraktsbruddet.
Telenor

– Klubben har gjennom hele prosessen forsøkt å jobbe proaktivt med Kristengård. Det ble fra klubbens side igangsatt tiltak som ville gjort det mulig for Kristengård å overholde avtalen ut avtaletiden. Kristengård ble også, fra vårt ståsted, informert i høvelig tid om sakens gang internt i klubbens styre. I ettertid har partene vært i samtaler for å erkjenne og lære av gjensidige feil i saken, så vell som tiltak som kan virke preventive for lignende saker i fremtiden, står det skrevet i kunngjøringen.

Klubben utelukker ikke bot

Oslo Lions forteller til Gamer.no at de i førsteomgang ikke bøtelegger Kristengård for selve bruddet, men utelukker ikke økonomiske krav i fremtiden dersom de kan dokumentere tap som resultat av kontraktsbruddet.

– Vi reserverer oss retten til å kunne gjøre det i henhold til norsk lov. Det krever at vi både kan dokumentere tap, så vel som at vi gjør vårt ytterste for å redusere eller eliminere eventuelt tap. Først etter det er gjort kan vi se på muligheten for det [bot], noe som kan være så langt frem i tid at det er noe vi må ta stilling til når/om vi kommer dit, sier styremedlem Andreas Grøterud i Oslo Lions.

Les også
– Oppkjøringen til Telenorligaen har ikke vært optimal

– Kontrakten er veldig dårlig formulert

Da Gamer.no snakket med Kristengård i januar fortalte han at han hadde lagt inn søknad om oppsigelse. Han ønsket å kunne gå ut av kontrakten senest 1. mars. Klubben fortalte på dette tidspunktet at de forsto spillerens fortvilelse, men anså det hele som en intern uenighet og ønsket derfor ikke kommentere saken.

Henrik «Neto» Kristengård under Telenorliga-finalen på SpillExpo høsten 2015.
Tor-Steinar Tangedal/Gamer.no

Kristengård forteller til Gamer.no søndag at han er uenig i at han har brutt noen avtale.

– Jeg vil først og fremst, takke for tiden jeg hadde i Lions. Det har vært gøy og erfaringsrikt på forskjellige måter. Lions tolker det som at jeg har brutt kontrakten på en god del punkter, noe jeg er meget uenig i. I kontrakten jeg har signert er det mye som ikke stemmer overens med bruddene jeg er presentert for. Min juridiske rådgiver tolker det på lik linje som meg, at kontrakten er delvis veldig dårlig formulert.

Han avslutter med å ønske Lions lykke til videre.

Gamer.no vet at blant annet Demise Elektroniske Sportsklubb er interessert i å bruke unggutten på The Convention i slutten av februar. Klubben har vært i kontakt med Oslo Lions om et lån tidligere, men skal ha fått avslag.

Siste fra forsiden