Disse spillene er mest populære blant norske barn

Medietilsynets har levert sin årlige rapport om barns mediebruk.

Grafikk fra Medietilsynets rapport

Medietilsynet slapp fredag sin årlige rapport om norske barns medievaner. Den omfattende rapporten er konsentrert til aldersgruppen 9 til 16 år, og skiller på kjønn. I rapporten tas det blant annet opp hvordan barn bruker medier som Internett og TV, hvordan de forholder seg til sosiale medier, hvordan de opplever mobbing gjennom mediekanaler, hva de ser mest på YouTube – og også hvordan de bruker videospill.

Aldersforskjell

Graf fra BARN & MEDIER 2016

Prosentandelen som spiller spill endrer seg ganske betydelig fra 9 til 16 år. I 9-årsalderen spiller 96 prosent av guttene og 88 prosent av jentene spille på PC, konsoll, håndholdte konsoller eller mobil.

For guttene holder prosentandelen seg jevn helt ut til 16-årsalderen, mens jentene som er over 12 år oppgir at de ikke spiller spill i samme grad. Av de 12 år gamle jentene er det 84 prosent som spiller, mens blant 16-åringene er det kun 53 prosent.

Det virker som om disse tallene samsvarer godt med fjorårets rapport, der medietilsynet oppgir at det er særlig jenter i alderen 12 til 16 år som ikke spiller videospill. Mangelen på konkrete sammenlignbare prosent med rapportene fra tidligere år gjør det vanskelig å si om dette skyldes at interessen avtar med alderen, eller om de yngre jentene som er spillengasjerte nå kommer til å holde på interessen.

Mobiltelefon og nettbrett er det mest populære hos jentene, bortsett fra i aldersgruppen 15 til 16 år der spillkonsoller er mest interessant.

Minecraft er mest populært

Tabell fra BARN & MEDIER 2016

At Minecraft er superpoppis burde ikke overraske noen. Faktisk troner det øverst på listen til nesten hele segmentet når de bes om å oppgi spillene de spiller mest. Særlig hos gutter mellom 9 og 11 år er klossespillet toneangivende, og hele 47 prosent sier det er det spillet de spiller mest.

Interessant nok forsvinner Minecraft helt fra topplisten hos guttene på 15 til 16 år. Der er det FIFA, tett etterfulgt av Counter-Strike og Grand Theft Auto, som troner øverst – der 27 prosent av utvalget sier det er det spillet de spiller mest.

Foreldre følger med

Blant de yngste barna oppgis det at foreldrene vet mye om spillene de spiller. I 9-årsalderen forteller 63 prosent av guttene og 47 prosent av jentene at foreldrene vet mye, mens tallene synker blant de eldre barna. Kun 27 prosent av guttene og 23 prosent av jentene i 16-årsalderen synes foreldrene vet mye om spillene.

Tabell fra BARN & MEDIER 2016

Samtidig har andelen som oppgir at foreldrene vet mye eller en del om spillene økt de siste årene. I 2014 var det 75 prosent i de to kategoriene sammenlagt, mens i 2015 er det 81 prosent som oppgir det samme. I tillegg er det færre som oppgir at foreldrene vet ingenting eller lite, fra 15 prosent i 2014 til 10 prosent i 2015.

Når det gjelder aldersgrenser på spill oppgir 52 prosent av guttene og 18 prosent av jentene at de har spilt spill med aldersgrense på 18 år. Desto eldre barna er, desto større er andelen som oppgir at de har spilt spill med høy aldersgrense.

Selv om VR-briller er i vinden, er ikke det noe som er for barna.
Både Sony, Oculus og HTC fraråder barn å bruke VR-briller »

Siste fra forsiden