Datatreffene avlyses

En negativ trend brer seg om LAN-Norge

To datatreff ble avlyst i fjor og i år er Rogahack også avlyst. HordaLAN satser videre på ny lokasjon.

ByLAN måtte i fjor avlyse arrangementet.
ByLAN

I fjor måtte både ByLAN og SørLANet avlyses. Nå må også Rogahack avlyses grunnet sviktende billettsalg og sponsoriat.

– Vi håper for forståelse for avgjørelsen som er tatt da det innebære stor risiko å gjennomføre et kostbart arrangement som RogaHack er vi avhengig av at folk kjøper billetter tidlig samt sponsorer for å kunne gjennomføre arrangementet, heter det i meldingen fra arrangøren på arrangementsiden.

ByLAN måtte i fjor også avlyse av samme årsak, mens SørLANet ble opplevde å bli nedprioritert av kommunen til leie av hall for arrangementet.

Negativ utvikling

Nedprioritering hos kommunen førte til at SørLANet måtte avlyse fjorårets arrangement.
SørLANet

Tord Førland, leder i Bergen ByLAN som tidligere vært en av aktørene som må avlyse. Han mener det foreligger en tydelig årsak bak det sviktende billettsalget.

– Primært er billettsalget den drivende faktoren for at vi måtte avlyse. Det er en trend i hele Norge. The Gathering, eksempelvis klarte ikke selge ut alle billettene. I 2015 solgte vi ut alle 1200 billettene og nådde målet vårt, før vi i 2016 opplevde en nedgang på rundt 300 besøkende og solgte rundt 930 billetter. I 2017 var estimatene langt lavere hvor utviklingen tilsa rundt 280 til 350 solgte billetter. HordaLAN har eksempelvis også bare solgt i underkant av 300 billetter, forteller en tydelig skuffet Førland til Gamer.no på telefon.

– Vi har i ettertid undersøkt årsakene og drivkreftene bak trenden. Blant annet gjør dagens teknologi og samhandlingsverktøy at fysisk kontakt med mennesker ikke står like mye i sentrum som før. Derav så tror jeg at datatreffene ikke er like aktuelle og fristende som før.

SørLANet opplevde i motsetning til ByLAN et helt annet årsaksfenomen knyttet til deres avlysning. Styreleder i SørLANet, Per Flodin, forteller om en vanskelig situasjon, men ser i likhet med Førland en tydelig trend i billettsalget.

– Det var kun ett lokale vi fikk mulighet til å ha overnatting i, noe vi ønsker på grunn av unge deltakere. Tidligere har vi hatt disposisjon i Gimlehallen til dette, men som vi nå ikke har mulighet til. Sørlandshallen var den eneste hallen vi fikk mulighet i men da sliter vi ettersom vi må betale tradisjonell pris, det vil si 150 000 kroner i leie. Det er langt over enn hva budsjettet vårt takler. I Gimlehallen lå prisen rundt 84 000 kroner pluss litt ekstra for kiosken. Kiosken blir også borte i Sørlandshallen slik at mer inntekter forsvinner.

Styreleder i SørLANet, Per Flodin gir ikke opp satsingen på SørLANet.
SørLANet

I nyere tid har kommunen skjerpet inn reglene knyttet til overnatting i flerbrukshaller. Flodin forteller om et regelverk som trolig vil vedvare, men om en nabokommune som er langt mer fleksibel.

– Gimlehallen har stått i forbindelse med vedlikehold og er ikke ferdig med restaureringen, noe som er årsaken til at vi ikke kan overnatte. Videre vil kommunen beholde sitt regelverk knyttet til dette. Vi har forsøkt å starte opp dialog og det finnes andre haller, men de er igjen for små. Regelverket vil også gjelde for en rekke andre haller og gjelder for alle som ønsker et lignende arrangement. Dialogen med kommunen gir vi ikke opp for å få til et arrangement. Vi har et godt fundament med over 550 deltakere og 1200 dagsbesøkende å vise til, men så lenge dialogen med kommunen forblir dårlig blir oppgaven vanskelig. Hos AgderLAN har de stor mulighet gjennom å leie lokale og kunne fokusere på andre utgifter. Dette er bare i nabokommunen, forteller Flodin før han legger til.

– Vi merker også en utvikling hvor solgte billetter går nedover. Våre prognoser viste til rundt 400 deltakere. Vi ønsker og tror vi kan ligge på rundt 450 til 500 deltakere. Deltakerne forsvinner gjerne når dem passerer 16-17 år til større datatreff. Det er en liten årsak til eventuell avlysning, men ikke like stor. Vi har hatt en tradisjonell nedgang på 10-15%. Tidligere har vi hatt 700 deltakere. Sist vi arrangerte, solgte vi 300 billetter, men da var vi tvunget til å arrangere i et mindre lokale.

Les også
Riddle møter Nordavind til kamp om førsteplassen i League of Legends

Må tilpasse seg målgruppen

ByLAN og SørLANet gir ikke opp satsingen på sine treff, men førstnevnte begir seg ikke ut på et tredje forsøk. I stedet tror Førland at arrangementet må tilpasses.

– ByLAN drives av Bergen ByLAN som arbeider med aktivitetstiltak for barn og unge. Om det blir i form av store datatreff er jeg usikker på. Når HordaLAN også går i samme retning og ikke klarer å fylle en hall i mindre skala, ønsker vi ikke å sette i gang med et tredje forsøk. En løsning kan være mindre arrangementer rettet mot spesifikke spill.

Flodin og SørLANet er også tvunget til å tilpasse sitt arrangement. Årsaken er nedprioritering på politisk plan.

– I år må vi gjerne arrangere et mindre arrangement for 200, kanskje 300 deltakere hvis vi er heldige. Hvilket lokale vi får tildelt innenfor våre økonomiske rammer bestemmer litt størrelsen på arrangementet. Den politiske delen her må tas tak dersom vi skal få til å arrangere videre til samme størrelse. Dersom vi søker hos Gimlehallen blir vi alltid prioritert under et hvilket som helst annet arrangement siden vi ikke klassifiseres som idrett.

Førland mener også at større aktører må på banen for å hjelpe til med dagens utvikling.

– Vi ser nå en generasjons- og kulturendring. Dreamhack opplever også nedgang, men ikke fullt så stor. Det er slik utviklingen er og nye teknonologier endrer samfunnet. Vi som arrangment må finne en måte å tilpasse oss. Oppskriften på LAN har vært den samme i Norden i alle år, med liten til ingen endring de 20 årene. Det er sunt med utvikling og lytte til trendene. Jeg håper at KANDU og Hyperion engasjerer seg i trendskiftet og finner nye arrangmentsformer som appellerer til dagens generasjon, avslutter Førland bestemt.

Rogahack hadde på nåværende tidspunkt ikke anledning for en kommentar.

Utsetter i stedet for å kansellere

I kjølvannet av utsettelsene har HordaLAN, som opprinnelig skulle arrangeres i vinterferien fått ny dato. De velger å satse frem mot 27. april, og håper dette skal være nok til å trekke deltakere på ny lokasjon, forteller Andre Lauritzen til Gamer.no.

– Vi flyttet tidspunkt på grunn av tilgjengelighet. Som du kanskje vet arrangerer vi opprinnelig i Fjell kommune, men hadde på grunn av utilgjengelighet av vår vanlige hall i vinterferien 2018 behov for å se oss om etter et annet tidspunkt. Det vi til slutt fikk til var en avtale om denne nye hallen i Åsane, Bergen i denne perioden. Vi har for så vidt hatt jevn vekst hvert år.

Lauritzen forteller at de tok en stor sjanse når de valgte å flytte arrangementet.

– Dette året tar vi en stor sjanse ved å gå ut av vårt vanlige element, over til ny kommune og til ny privat hall der vi er mye mer avhengig av antall solgte billetter for å klare å nå våre budsjetterte mål. Dette blir veldig spennende i tiden frem mot arrangementet, men vi håper jo selvfølgelig at vi klarere å komme med gode grunner til at folk burde velge å sette av denne helgen sammen med oss i Åsane.

Andre Lauritzen er styreleder i HordaLAN.
Skjalg Ekeland/Bergensavisen

For å nå disse målene med flere deltakere, har HordaLAN-gjengen spesifikke mål de jobber mot.

– Vi jobber med flere avtaler med større aktører som gjør at det blir mer attraktivt å være der. Vi har tenkt nytt om arrangementet denne gangen og, uten å gå for mye i detalj, vil vi offentliggjøre disse tingene så snart vi har disse ferdigstilte. Vi ser at flere venter med å kjøpe billettene til vi har mer informasjon å gi, og dette forstår vi, men dette kommer fortløpende.

Lauritzen mener også at han har en forklaring på hvorfor så mange arrangementer avlyses nå.

– Jeg mener vi har gått inn i et generasjonsskifte i miljøet. Det blir vanskeligere og vanskeligere å nå ut fordi de lokale og nasjonale stemmene drukner i mengden. Det er store internasjonale kanaler, aktører og nettsider som tar store deler av oppmerksomheten, og dersom man ikke klarer å skape et arrangement som snakkes om i friminuttene, eller som faktisk via tung markedsføring kommer opp på skjermen til de som skal bli de nye LAN-deltagerne har man et problem, sier Lauritzen før han fortsetter.

– Vi angriper dette problemet på flere fronter. Både med å forsøke å nå ut via direkte markedsføring, i tillegg til den organiske markedsføringen som kommer av at de som vet om oss, inviterer sine venner og bekjente. I tillegg handler det jo om å få frem hvorfor folk bør gå på LAN. Hvis det eneste poenget blir å sitte foran skjermen og spille de samme spillene som man gjør til vanlig, tror jeg mange ikke ser appellen, forteller Lauritzen.

Han tror også at økte premiepenger og flere profesjonelle spillere vil øke interessen rundt arrangementene.

– Jeg er helt overbevist om at dette har en større effekt enn bare for elite-lagene. Det at proffe lag kommer til oss, gjør at folk som følger eller ser opp til disse lagene også kommer. Det har en spredning som selvfølgelig gjør en forskjell. Det som også er saken er at vi har satt satsene for premier, slik at dersom pengepremier blir større, fordeles dette. Dette gjør at ikke bare de proffe som sikter på en første- eller andreplass får mer, men også de som ender på en lavere plassering, avslutter Lauritzen.

HordaLAN arrangeres 27. april til 1. mai i Vestlandshallen i Bergen. Mer informasjon finner du på deres hjemmesider.

Siste fra forsiden