EU-topp vil ha strengere spillregler

EUs kommisær for justis, frihet og trygghet, Franco Frattini, ønsker et samlet europeisk regelverk for voldelige spill.

Den italienske politikeren Franco Frattini, som for tiden er kommissær for justis, frihet og trygghet i EU, har fortalt at han ønsker strengere lovgivning rundt spill og aldersrestriksjoner. Frattini har tidligere uttalt seg svært negativt om voldelige spill, og han mener at det er alt for lett for barn og unge å få kjøpt spill med anbefalt aldersgrense for 16 og over.

forteller nyhetsbyrået Reuters at han planlegger å fremlegge et forslag for de europeiske justisministrene hvor regelverket for salg av voldelige spill skal samkjøres mellom unionens medlemsland. I forslaget hans vil han begrense mulighetene barn under 16 år får til å kjøpe voldelige spill, og innføre sanksjoner mot forhandlere som ikke følger opp regelverket.

Frattini skal ha fått støtte fra Tyskland, Storbritannia, Hellas, Ungarn, Finland, Frankrike og Spania for sin nye harde linje mot voldelige spill. Forslaget hans skal legges frem før sommerferien, forteller Reuters. Det skal ikke være snakk om totalforbud mot enkelte voldelige spill, da dette er noe de individuelle medlemslandene må ta beslutninger om.

Hva slags konsekvenser dette eventuelt får for oss her i Norge er for øyeblikket uklart, men om ikke annet kan vi regne med at politikere på stemmejakt kan få nye argumenter om EU innfører strengere lovgivning i forhold til voldelige spill. Et strengere regelverk vil sannsynligvis også få konsekvenser for visse spillindustrien som helhet.

Blant de europeiske landene er Tyskland spesielt kjent for sin harde linje mot voldelige spill, noe som blant annet har fått den populære utvikleren CryTek til å vurdere å flytte fra hjemlandet sitt. Britiske Tim Partlett jobber for studioet, og for en tid tilbake skrev han et skremmende innlegg om sine erfaringer med tyske myndigheter og media på Quarter to Three-forumet.

Siste fra forsiden