Anmeldelse

Europa 1400: The Guild

Nok en gang er det tid for et litt originalt spill fra JoWooD. Fra et ukjent utviklerstudio i Tyskland danser denne perlen ned i fanget på en, og det er bare å la seg forføre. Det hele handler om middelalderen; en tid med korrupsjon, avlatshandel og organisert sabotasje, men også en tid for økonomisk blomstring og fremveksten av mange av dagens metropoler.

Side 1
Side 2
Side 3

Europa 1400: The Guild er noe såpass originalt som en blanding av et forretningsspill og en livssimulator, og har på toppen av dette et grensesnitt som krever litt tilvenning. Når du først forstår hva spillet går ut på, har du imidlertid mange timer langsom og vanedannende kos foran deg, i arbeidet med å bygge ditt rykte og din rang. Men har det lykkes utviklerne fullt ut å gjenskape middelalderens yrende stemninger? Er det mulig å kreere digital glede over livets gang? Året er 1400. Det er et halvt hundreår siden svartedauden la sin kalde hånd over Europa for første gang. Kirken er verdens største maktapparat, og paven verdens mektigste mann. Du ankommer en av Europas storbyer denne våren, bare så vidt myndig, og uten mer enn noen få mynter i startkapital. Drømmen er klar; du vil bli noe stort! Men hvilken sti vil du velge? Du kan satse på å slå deg opp som handelsmann, håndverker, politiker - eller kanskje som sabotør eller tyv? Valget er ditt.

Middelaldermuligheter
Europa 1400: The Guild er noe så sært som en hybrid av et forretningsspill og en livssimulator. Spillet tar utgangspunkt i idéen over; du skal slå deg opp og bli noe stort, men veien til glamouren velger du helt selv. Når du starter spillet får du valget mellom åtte profesjoner å begynne i, og etterhvert er det ytterligere fire for å holde deg gående. Du kan holde det jordnært som smed, murer eller snekker, eller produsere forbruksvarer som brygger, i et parfymeri, eller som alkymist. Som prest kommer mye av inntektene fra avlatsbrev, og prekenene har som formål å gi rikmannsfolk dårlig samvittighet, og som tyv kan du drive det stort med utpressing, sabotasje og innbrudd. Sidenhen er det også mulig å starte opp som kjøpmann, långiver, ransmann eller eskortevakt.

Mange av disse yrkesretningene har en del til felles i det at det handler om å utvikle og selge et produkt, og denne prosessen er dessverre ganske lik selv om yrket er forskjellig. Det hadde vært enda mer innbydende om spillet hadde budt på en kliss ny opplevelse for hvert yrke. Veldig kreativt blir det heller aldri. Som sjef for en bedrift begrenser oppgavene seg til det administrative: Innkjøp av råvarer, plassering av ansatte og salg. Også i de litt mindre handelspregede yrkene, som prest, tyv eller livvakt, dreier fortsatt det meste seg om å trykke på knapper for å få ting til å skje. Her har en eventuell oppfølger enormt potensiale.

Også på det personlige plan er mulighetene mange. For å unngå at din storhet går under med din bortgang, er det elementært å skaffe seg avkom som en kan fortsette spillet med. Til dette formål trengs det selvsagt en ektemake, og vil du at poden skal gjøre det godt, bør du sørge for at både du selv og din kone eller mann har de rette genene for jobben. Alle personer i spillet har fem attributter, som de i løpet av årenes gang kan forbedre gjennom skolering. Vil du gi poden en intellektuell stimulans alt i tidlig alder, finnes det leker som dekker behovet. Tanken på å drive opp et mektig dynasti er et av spillets mer fascinerende "mål".

Alle menneskene i byen har et forhold til deg som person, som dannes av postitive og negative erfaringer de har gjort seg med deg, og det kan endatil hende at dine konkurrenter vil forsøke å sverte navnet ditt ved å henge opp propaganda. Heldigvis har du full mulighet selv også til å ta i bruk skitne triks. Faktisk er det nærmest en forutsetning hvis du vil komme noen vei innen politikken! Spillet byr på en masse politiske posisjoner, som gir frynsegoder og makt. Klarer du å bli borgermester, er det til og med du som lager lovene! Tvister kan løses i rettsalen, da ofte på bakgrunn av etterretningsmateriale, eller i en hederlig duell. Og selv da har du mulighet til å jukse. Til slutt må det nevnes at bygninger, både ditt eget hus og bedriften, kan oppgraderes, ombygges eller kjøpes nytt. Kort sagt er veiene mange for å komme seg opp og fram.

Side 1
Side 2
Side 3

Siste fra forsiden