League of Legends / NA LCS

Flere lag er utestengt fra den profesjonelle League of Legends-scenen

Riot Games får kritikk for hvordan de har håndtert saken.

Renegades under den siste uken av årets vårsesong.
Riley Jamison/Riot Games

Riot Games rystet mandag den nord-amerikanske League of Legends-scenen, da de utestengte flere lag for brudd på ligaens regelverk.

Hele tre organisasjoner blir fratatt muligheten til å delta i Riot Games' offisielle turneringer. Organisasjonene som er dømt er Renegades og Team Impulse i den øverste ligaen (LCS), i tillegg til Team Dragon Knights i Challenger Series.

Renegades dømmes for flere regelbrudd

Riot Games publiserte dommen mot de tre organisasjonene tidlig mandag morgen amerikansk tid. I dommen mot Renegades og Team Dragon Knights trekkes det frem flere punkter hvor lagene skal ha fusket. Riot Games sier de har mottatt anklager rettet mot de to lagenes eierstruktur, spillernes velvære innad i lagene, i tillegg til anklager mot brudd på ligaens regel om «kompetitiv integritet».

Sentralt i Riots dom mot Renegades og Team Dragon Knights står tidligere medeier i både Renegades og Team Dragon Knights – Chris Badawi. I juni i fjor ble han fratatt muligheten for eierskap av lag som deltar i Riots turneringer. Denne utestengelsen skulle gjelde helt til 2017.

Riot Games hevder å ha mottatt bevis som tyder på at Renegades eier Christopher «Montecristo» Mykles og Chris Badawi hadde en avtale som ville gi Badawi femti prosent eierandel i Renegades da hans utestengelse var over. En slik avtale er i følge LCS sitt reglement ulovlig. Mykles skal også ha unnlatt å offentliggjøre denne avtalen til ligaens representanter.

Renegades under årets NA LCS.
Riot Games

Riot Games mener også at samarbeidet mellom Team Dragon Knights og Renegades har vært suspekt. I dommen kommer det frem at organisasjonene har villedet ligaens funksjonærer angående lagenes profesjonelle forhold. En sak som blir trukket frem her er da de to lagene byttet flere spillere med hverandre foran LCS-kvalifiseringen i mars.

Begge lagene forsikret Riots representanter om at denne byttehandelen var til fordel for begge parter, og at det ikke var ytterligere avtaler knyttet til dette. Allikevel hevder Riot at de har bevis på at spillerne fortsatt hadde tilknytning til lagene de ble byttet fra. Spillerne skal blant annet ha mottatt lønn fra deres tidligere lag flere måneder etter byttehandelen.

Renegades og Team Dragon Knights er utestengt fra alle turneringer med tilknytning til Riot Games. Renegades sitt lag i EU Challenger Series, Renegades Bandidos, mister også plassen sin. Chris Badawi er utestengt fra alle verv knyttet til Riots turneringer på permanent basis. Christopher Mykles er utestengt fra verv i lag som deltar i Riots turneringer i et år.

Betalte ikke spillerne

Team Impulse har tidligere også vært involvert i regelbrudd. Kinesiske Xian «XiaoWeiXiao» Yu, som i fjor spilte Mid Lane for laget, ble i august i fjor utestengt for «elo boosting», altså spilling på andres brukere for å oppnå høyere rangeringer.

Team Impulse fra tidligere i år.
Riot Games

Denne gangen er det selve organisasjonen som blir utestengt. I Riots dom kommer det frem at organisasjonen ved flere anledninger ikke utbetalte lønn til spillerne sine. Laget hadde heller ikke signert kontrakter med spillerne.

Les også
Prøvde å jukse i «folkets spill»-konkurransen

Riot avdekket på sommeren i fjor at Team Impulse sine spillere ikke hadde mottatt lønninger under fjorårets sommersesong. De fikk da en advarsel, og måtte umiddelbart ta grep for å betale spillerne. I mars i år ble det igjen avdekket at laget ikke hadde betale spillerne sine det som var avtalt. Flere spillere fra laget tok dette opp med ligaens representanter, men grunnet manglende kontrakter var det umulig for funksjonærene å gjøre noe med saken.

Ledelsen i Team Impulse blir utestengt fra LCS, og laget får også en bot på 20 000 dollar, omtrent 165 000 norske kroner.

Riot mottar kritikk for manglende bevis

I Renegades sin dom anklages også laget for å undertrykke spillernes behov og velvære. Riot sier de har mottatt påstander om dette fra flere kilder som har vært nært tilknyttet laget. Anklagene går ut på konfrontasjoner mellom spillere og managere, brutte lønnsavtaler og en sviktende evne fra laget til å tilby spillerne et trygt miljø.

Disse svært alvorlige anklagene er ikke støttet av noe bevis fra Riots side, og enkeltpersonene som står frem med informasjonen er anonyme. Mange reagerer på Riots mangel på håndfast bevis i denne saken. Flere av spillerne involvert i Renegades har gått ut på Twitter etter at dommen falt, og sagt at de ikke føler seg dårlig behandlet av laget.

Får kun ti dager på å selge plassene

Både Team Impulse og Renegades må selge sine plasser i NA LCS innen den 18. mai, altså ti dager etter at dommen ble offentlig kjent. Mange har reagert på at lagene ikke får lengre tid på seg til å selge plassene, som tidligere har blitt solgt for opptil ti millioner kroner.

Mange kjente personligheter innen scenen har kritisert hvordan Riot har håndtert disse sakene. Christopher Mykles i hevder at han først fikk vite om dommen 30 minutter før den ble offentliggjort av Riot. Advokaten Bryce Blum, som spesialiserer seg innen e-sport har kritisert hvordan Riot har tilnærmet all makt i saker som dette.

Når er dom er gitt kan den heller ikke ankes.

Christopher Mykles og Renegades har hittil ikke uttalt mye om saken. Det ventes at en offentlig uttalelse fra Mykles vil komme om kort tid.

Siste fra forsiden