– Funcom bryter norsk lov

Konflikt rundt arbeidsforhold i Funcom

Overtiden kom helt naturlig, med så personlig tilknytning og eierskap til produktet, forteller tidligere ansatt.

Dagbladet skriver i dag at LO-forbundet EL og IT slakter arbeidsforholdende hos den norske spillutvikleren Funcom. De har snakket med flere tidligere Funcom-ansatte, som blant annet forteller om mye overtid og brudd på arbeidsmiljøloven.

– Utnytter ansatte

"Det er mange som er blitt syke, og jeg tviler på om vi greier å få dem på beina igjen"
Erik Bråten i EL og IT

– Da jeg kom inn her, så jeg at det dreide seg om grov utnyttelse av unge gutter og jenter. Det er mange som er blitt syke, og jeg tviler på om vi greier å få dem på beina igjen, for å si det litt grovt. De har jobba så mye at helsen rett og slett er knekt. Og de er gjerne bare tretti år, sier Erik Bråten i EL & IT til Dagbladet.

Det ser spesielt ut til å være mengden overtid som skaper problemer for ansatte. Dagbladet har snakket med flere som tidligere har jobbet hos Funcom, inkludert en anonym kilde som har fått navnet «Theodor».

Han forteller at Funcom i starten virket som et veldig godt sted å jobbe, men at den store arbeidsmengden og et anstrengt forhold mellom ledelsen og ansatte som var bevisste på hvilke rettigheter de hadde til slutt gjorde at han sluttet i selskapet.

– Sakte men sikkert fikk jeg vite at det er ikke helt riktig det som skjedde, de fulgte ikke akkurat arbeidsmiljøloven til punkt og prikke. Da jeg spurte ledelsen om dette, sa de at jeg måtte være glad for at jeg jobber med spill, så jeg fant meg jo i det. Men jeg ble depressiv i lengden, sier han til Dagbladet.

Trøbbel bak kulissene?

Dagbladet snakket også med en annen tidligere ansatt, Osman Keskin, som hadde en lignende historie å fortelle. Han skal angivelig ha opplevd hets fra enkeltpersoner i ledelsen etter å ha stilt spørsmålstegn ved selskapets praksis.

Forståelse for kritikken

Gamer.no tok kontakt med en annen tidligere Funcom-ansatt, Mats Remman. Vi spurte om han har forståelse for de tidligere ansatte som har opplevd det problematisk å jobbe for Funcom, og som ønsker at det kommer ut i media.

– Ja til dels, de som har uttrykt seg internt i firmaet, da med hensikt å informere de andre ansatte om rettigheter og hva som er lov og ikke – for så å bli overkjørt av «ledelsen» – det skjønner jeg godt.

Han fortsetter:

– Det er veldig mange utenlandske ansatte som ikke kjenner til lovsystemet i Norge, og Funcom var ikke de flinkeste til å informere nyansatte om hva de egentlig har rettigheter på.

"Problemet kommer når ledelsen setter fiktive deadlines uten å egentlig ha noe grunnlag"
Tidligere Funcom-ansatt Mats Remman

Remman tror ikke problemene i Funcom skyldes manglende vilje til å behandle de ansatte etter norsk lov, men at det primært er dårlig styring fra ledelsens side som er årsak til vanskelighetene.

– Problemet kommer når ledelsen setter fiktive deadlines uten å egentlig ha noe grunnlag i estimater, annet enn å dra et tenkt antall timer som de ser for seg at dette «burde ta». Og der kommer vel hovedproblemet, slik jeg ser det: Funcom vokste så raskt og manglet ressurser og evner til å rekruttere i middel-seksjonen med prosjektstyring.

Selv var Remman rimelig fornøyd med arbeidsforholdene i Funcom:

– Hvis man tenker på forholdet mellom ansatt og firma så var det mye fram og tilbake. De ville gjerne legge ting til rette for de ansatte, men det var ikke lagt noe ordentlig struktur på det. Det ble prøvd ut et par ordninger men ingen var godt nok planlagt og falt i fisk på grunn av at resultatene ble så skjeve.

Mats Remman understreker imidlertid at han godt kunne tenke seg å jobbe videre hos Funcom, hadde det ikke vært for at han ble tilbudt en annen jobb. Det var spesielt det gode miljøet han satte pris på.

Age of Conan ble utsatt mange ganger.

– Men sånn mot de andre ansatte, så kunne det nesten ikke vært bedre. Det er et fantastisk godt miljø med kunnskapsrike og hyggelige personer, og alltid noen å slå av en prat med. Derfor tok man nesten til takke med litt «dårlige» forhold den ene veien fordi kollegaene og det man drev på med oppveide i stor grad.

Sterkt kameratskap

Det tette båndet mellom de ansatte kan også være en av grunnene til at det ble så mye overtid i firmaet, mener Remman:

– Jeg utviklet et sterkt kameratskap med de andre jeg jobbet med. Man får en trang til å legge alt til rette slik at ikke andre sitter og venter på ditt arbeid, før de kan fortsette med sitt. Det fører gjerne til at man legger inn flere timer enn hva som godt er, men man får en slags tilhørighet til prosjektet, og en så personlig tilknytning og eierfølelse at det er vanskelig å la være.

– I etterkant er det lett å tenke at man jobbet masse overtid, men akkurat der og da, når man sitter i det, så føles det naturlig, og til og med godt å kunne legge inn det lille ekstra.

Funcom er på vei i riktig retning, i følge Mats Remman.

Han er også overbevist om at selv om det er kritikkverdige forhold i Funcom, er situasjonen på vei til å bli bedre:

– Etter Age of Conan-lanseringen har Funcom i gjort veldig mye bra for strukturen i firmaet. De organiserer teknologi, utviklere og personell på en mer effektiv måte, slik jeg ser det, og gjør hele plattformen mer stabil. Det tror jeg også spillere har merket, særlig etter Craig Morrison kom til roret og har vært åpen mot miljøet.

Remman synes også det er synd at det har vært så mye negativ fokus på Funcom i det siste, og at dette har en uheldig påvirkning på arbeidsforholdene.

– Det er synd med hvordan media har vinklet saker mot Funcom det siste halvåret, fra Dagens Næringsliv, Hegnar, E24, Dagbladet og stort sett alle andre. Dette gir en negativ effekt også mot de som jobber med spillene, som ikke har noen innvirkning på hvordan firmaet drives, og gjør som det beste ut av de ressurser, tid, estimater og begrensninger som er satt.

"Hvis man spør majoriteten, vil de si at Funcom er et godt og kreativt sted å jobbe"
Funcoms HR-direktør, Kjetil Vaarlund

– Funcom har et godt arbeidsmiljø

Vi tok også kontakt med Funcoms HR-direktør, Kjetil Vaarlund. Han ønsket ikke å gå i detalj om påstandene som har kommet frem i Dagbladets artikkel.

– Funcom kan ikke kommentere disse påstandene, ettersom vi anser det for uakseptabelt for en arbeidsgiver å kommentere personalsaker i media. Vi har en dialog med EL og IT, og ser at det er uenighet om noen tolkningsspørsmål. Vi ser imidlertid frem til fortsatt godt samarbeid med EL og IT, men føler ikke at pressen er rett sted å føre våre diskusjoner, sier han til Gamer.no.

Samtidig er han klar på at han slett ikke mener arbeidsmiljøet i Funcom er dårlig.

– Vi har et godt arbeidsmiljø i Funcom. Det vil selvfølgelig alltid være noen få som av ulike grunner er uenig i det, og derfor velger å forlate bedriften. Når de da kommer med påstander som må forbli ubesvart, fordi vi ikke kan kommentere disse, så blir ting noe skjevt fremstilt. Spør man majoriteten, så vil de si at Funcom er et artig og kreativt sted å jobbe.

Til Dagbladet understreker han imidlertid at selskapet jobber kontinuerlig med å forbedre arbeidsforholdene, og at de tar innspillet fra EL og IT alvorlig.

Siste fra forsiden