Anmeldelse

Galactic Civilizations

Galactic Civilizations kommer fra det lille amerikanske selskapet Stardock, og er en moderne versjon av deres aller første produkt, et gammelt OS/2-spill ved samme navn, som best kan beskrives som Civilization i verdensrommet.

Side 1
Side 2

Ble du skuffet over Master of Orion III bør du ta en titt på dette spillet, som på langt nær har fått den oppmerksomheten det fortjener. Dette er turbasert strategi av godt gammelt merke. Jeg vet det lyder som en klisjé, men Galactic Civilizations burde absolutt komme med en advarsel om at det kan føre til seriøse avhengighetsproblemer.

Vi er ikke alene
I år 2128 fikk menneskene først kontakt med en utenomjordisk sivilisasjon. En romsonde fra det arceanske imperiet fikk kontakt med mottakere på jorden, og samarbeidet mellom de to rasene startet snart å blomstre. Før denne tiden foregikk alle reiser mellom solsystemene ved hjelp av noe som kaltes Star Gates (stjerneporter). Disse portene var utrolig dyre i bruk, noe som førte til at det var veldig lite kontakt mellom de forskjellige rasene. Da mennesket kom inn i bildet ble det imidlertid fart i sakene. Jordiske vitenskapsmenn fant en rask måte å reise utenom disse portene, og for å fremme intergalaktisk handel ble denne teknologien gitt til alle de store rasene. Det som så skjedde var at alle fant ut hvor mange koloniserbare planeter det var i galaksen som de tidligere ikke kunne reise til. Kappløpet om galaksens dominans er i gang.

Når du starter spillet må du først gjøre visse bestemmelser i forhold til menneskene, som er den eneste av spillets seks hovedraser som er spillbar. Det første du må velge er hvilket politisk parti du skal representere. Hvert enkelt politisk parti har sine egne fordeler. Velger du for eksempel pasifistene får du 30% ekstra innflytelse og diplomatisk evne, men 20% dårligere militær produksjon. Du har også ti poeng som du kan bruke til å gi jordboerne ekstra bonuser. Etter dette må du bestemme hvor stor galaksen skal være, hvordan solsystemene skal ligge i forhold til hverandre (i grupper, spredt, osv) og hvor stor tettheten av beboelige planeter skal være.

Når du er ferdig med dette kommer du til et skjermbilde der du ser alle de fem andre rasene. Her kan du stille på hver enkelt rase sin intelligens, samtidig som du kan forandre deres etiske og moralske grunnlag. I utgangspunktet er det to onde raser, en nøytral rase og to gode raser. Ditt eget moralske ståsted bestemmer du gjennom valgene du tar i spillet (mer om dette senere). Gode raser har en tendens til å slå seg sammen mot onde raser, mens onde raser er mer egoistiske. Det er fullstendig mulig for en god rase å samarbeide med en ond rase, men ikke forvent at et slikt samarbeid skal være langvarig.

På tide å ekspandere
Du starter spillet med en bebodd planet, altså Jorden, et koloniskip og et flaggskip. Hvis du er heldig er det en koloniserbar planet i vårt eget solsystem, hvis ikke må du håpe at du har en i nærheten. Planetene er delt inn i forskjellige klasser avhengig av hvor godt egnet de er som bosted (alle de forskjellige rasene har like krav til planetene, så en planet som passer godt for mennesker passer også godt for de andre rasene), og naturligvis lønner det seg å kolonisere de best egnede planetene før de andre får tak i dem. Hvert solsystem inneholder en viss mengde planeter, og så snart du har kolonisert en av dem er solsystemet ditt.

Planeter kan sammenliknes med Civilizations byer. Det på dem innbyggerne dine bor og produksjonen din foregår. På hver planet kan du bygge to forskjellige ting samtidig - et militært prosjekt (det vil i dette tilfellet si romskip, uansett bruksområde) og et sosialt prosjekt. De sosiale prosjektene kan deles i to hovedgrupper: En type påvirker produksjon, moral, kulturell påvirkningskraft osv på den planeten de bygges på, og den andre typen påvirker hele riket ditt. I tillegg finnes det bygninger du kun kan ha en av i hele riket ditt, men som gir store bonuser. Til sist finnes det underverker som det kun kan finnes ett av i hele galaksen.

Ut i det store intet
Verdensrommet inneholder mer enn bare soler og planeter. Uregelmessigheter, vrakrester og asteroider kan bli undersøkt ved hjelp av ett utforskningsskip (flaggskipet ditt har også denne muligheten), og hvis du er heldig kan du oppdage ting som gir deg ekstrafordeler i forhold til de andre rasene. Du kan også finne romskip etterlatt av en eldgammel rase som nå er forsvunnet. Rundt om i verdensrommet er det også spesialressurser som kan utnyttes ved å bygge en romstasjon på dem. Disse fungerer slik som spesialressursene i Rise of Nations (les vår omtale), og gir deg store bonuser på enkelte områder (forskning, økonomi, osv.).

Romstasjoner er en viktig del av spillet. En romstasjon i seg selv er ganske ubrukelig, men ved å fortsette å bygge på den kan den påvirke det som skjer ellers i sektoren ganske kraftig. Noen moduler gir for eksempel alle dine skip i samme sektor angreps og forsvarsbonuser som kan bli ganske så uvurderlige når fienden banker på døren. En annen viktig funksjon for romstasjoner er å utvide din innflytelse. Ved å bygge romstasjoner kan du sikre deg kontrollen over sektorer som ellers ville falle i konkurrentenes hender. En romstasjon kan også (med de rette teknologiene og nok ressurser) oppgraderes til en Terror Star, som er et fryktinngytende våpen som kan ødelegge hele solsystemer.

Som i de fleste andre spill i sjangeren har Galactic Civilizations en mengde teknologiske framskritt du kan forske deg fram til. Teknologiene er inndelt i seks hovedgrupper: Forsvar, våpen, kommunikasjon (handel), industri (produktivitet), energi (skipenes hastighet og mer effektiv produksjon) og vitenskap (som gir deg mulighet til å forske mer effektivt). Som i Civilization er det slik at for å kunne forske på en teknologi må du ha forsket deg fram til en rekke underliggende teknologier først. De ulike teknologiene gir deg mulighet til å bygge nye ting på planetene, gir deg fordeler innenfor de overnevnte kategoriene (eks. handelsbonuser) og mulighet til å bygge nye og bedre romskip.

Moralsk dilemma
Med jevne mellomrom blir spillet avbrutt av en stor eller alvorlig hendelse som du må ta stilling til. Spillet kommer da med tre løsningsforslag. Et av disse er en snill løsning, et er en nøytral løsning og et er en "ond" løsning. Oftest er det slik at den snille løsningen er den som også inneholder flest ulemper, og den onde løsningen inneholder flest fordeler. En av hendelsene involverer meteorer som inneholder store mengder mineraler. Den snille løsningen er å gjøre alt du kan for å hindre menneskelige tap (som blir dyrt), den nøytrale løsningen er å la naturen delvis gå sin gang, men starte tiltak for å hjelpe de skadde, og den onde løsningen er å la meteorene hagle og plukke opp alle de verdifulle metallene etterpå (noe som innebærer store menneskelige lidelser men masse penger).

Disse hendelsene er med på å avgjøre om riket ditt blir sett på som ondt eller godt. Måten du behandler andre sivilisasjoner på teller også. Galactic Civilizations har mulighet for opp til 36 ulike sivilisasjoner samtidig, men kun seks av disse (inkludert menneskene) er tellende i forhold til seiersmulighetene. De øvrige sivilisasjonene er stort sett fornøyd med det de har, men noen av dem kan for eksempel utvikle seg til å bli rene terrororganisasjoner. Hvordan du vil takle dine galaktiske naboer er et av de viktigste valgene du må ta. Du kan selvfølgelig ignorere dem fullstendig, men det kan straffe seg, for de vil antakelig ikke ignorere deg.

Derfor må du stort sett ty til diplomati. Spillet har gode muligheter for diplomatiske byttehandeler. Praktisk talt alt, fra skip og solsystemer til teknologi og penger, kan byttes, gis bort eller kreves av dataspillerne. Trenger du penger kan du selge skip eller teknologi, og hvis du er ute etter å bli venner med noen kan du gi dem gaver. Dataspillerne utnytter seg av de samme mulighetene, og de er smarte nok til ikke å være fullstendig egoistiske. Er du i krig med en felles fiende støtter de deg gjerne med gratis krigsfartøyer eller andre ting. Du har også mulighet til å danne allianser med vennligsinnede spillere, og spionere på ikke fullt så vennligsinnede spillere.

Side 1
Side 2

Siste fra forsiden