Hack og hugg i Double Fines nyeste spill

Fantasyhackerspillet Hack 'n' Slash er ferdigutviklet.

Double Fine Productions

Den amerikanske spillutvikleren Double Fine har lansert sitt nyeste spill, Hack n Slash. Dette er ikke et typisk hugg-og-slå-spill, som navnet kanskje tilsier, men et spill der du må hacke både motstanderne og miljøene dine for å vinne.

Stor frihet

Interessant konsept. (bilde: Double Fine).

Ved å hacke fiender og andre spill får du muligheten til å både endre egenskapene deres og hvordan de oppfører seg. Hvis du for eksempel fjerner all skaden en fiende gjør når den angriper, blir den helt ufarlig.

Alternativt kan du få den til å skifte side, eller bare redusere all helsen dens til null.

Jo lenger du kommer i spillet, jo flere hackermuligheter får du, og jo større frihet får du dermed til å løse de ulike situasjonene på fantasifulle måter.

Hack n Slash startet tilværelsen sin på et av Double Fines Amnesia Fortnight-arrangementer, og har i de siste månedene vært å finne på «early access»-tjenesten til Steam. Nå er altså den ferdige utgaven i salg.

Double Fine har fortsatt rombasespillet Spacebase DF-9 – som ble født på samme Amnesia Fortnight-arrangement – på «early access», og er ellers aktuelle med nyversjonen av eventyrklassikeren Grim Fandango.

Siste fra forsiden