Anmeldelse

Hearts of Iron

Hearts of Iron er utviklet av selskapet bak Europa Universalis. Denne gangen er det andre verdenskrig som står i fokus. Det kommer mange spill basert på andre verdenskrig, men ingen har et så stort perspektiv som Hearts of Iron. Her er det storolitikk som gjelder. Du kan ta kontroll over alle land i hele verden i årene 1936-1948.

Side 1
Side 2
Side 3

Viktig å beherske alle områder
Hvis du skal vinne krigen holder det ikke å bare å ha mye militære, du må også beherske alle de forskjellige delene av spillet. Uten den riktige teknologien vil fienden knuse deg, selv om du er overlegen i antall. Det finnes så mye du kan forske på i Hearts of Iron at selv Hitler ville begynt å sikle. Forskningen er delt opp i 14 forskjellige grupper, med alt fra raketter og atombomber til elektronikk og industri. Med andre ord er det nok teknologier her til å holde på en stund. Under hver av disse gruppene er det hovedgrupper og undergrupper med massevis av hittil uoppdagede teknologier. Du kan klikke på alle og lese om dem, se hva som trengs for å forske på den valgte teknologien og hva den åpner opp for av nye teknologier og nye militære enheter. Alt henger sammen, det gjør at du først må oppdage en ting før du kan begynne å forske på noe annet.

Diplomati er også veldig viktig. I Hearts of Iron får du diplomati-poeng, såkalte "Diplomatic Influence" etter hvert som spillet går sin gang. Det er lettere for store, rike land å få sin vilje, og disse får derfor ett poeng hver måned, mens små land kun får et annenhver måned. I tillegg kan du få poeng for diplomatiske handlinger som å annektere en nasjon, installere et nikkedukke-regime, vinne store slag eller ta over en av fiendens nøkkel-provinser. Disse poengene kan brukes til veldig mye forskjellig. For store land er det viktig å påvirke et land til å nærme seg deres ideologi. Du kan også oppmuntre til et kupp i landet, som gjør at det nye styret vil ligne mye på ditt.

De to sistnevnte er veldig viktig hvis du skal få med mange land i din allianse, du får nemmelig ikke et demokratisk land med i allianse med Tyskland. Store land kan også prøve få kontrollen over et annet land sitt militære, eller de kan sende hjelpestyrker til et alliert land. Mindre land kan prøve å bli med i en allianse eller få i stand handelsavtaler med andre land. Handel er nemlig viktig i Hearts of Iron. Det er viktig å ha tilstrekkelig med de råmaterialene du trenger. Går du for eksempel tom for olje vil du ikke kunne bevege de styrkene som trenger bensin. For å skaffe deg det du trenger kan du enten sette opp konvoier fra fjerne provinser eller et land du har en handelsavtale med. Det er viktig å også ta med noen skip til beskyttelse når du gjør dette fordi konvoier er et attraktivt mål for dine fiender. Du han også handle på verdensmarkedet, men gjør deg da klar for å betale en høy pris.

I Hearts of Iron kan du være alle land i hele verden som eksisterte det årstallet du begynner. Du kan lese bakgrunnshistorien til alle landene og alle er i den samme situasjonen som de var i virkeligheten i årene mellom 1936 og 1948. Dette går på alt fra militæret til politiske ledere (det finnes menger av politiske ledere, alle med bilde, for hvert land) og generaler. Hvis du overtar Norge i 1936 er det et fattig land ledet av Johan Nygaardsvold du tar tak i. Hvis du er dyktig klarer du kanskje å bygge opp industrien i Norge, og dermed få til et skikkelig løft for landet. Hvem vet, kanskje du til og med klarer å invadere våre gamle erkefiender Sverige.

Hvert land har en regjering hvor du som leder kan bytte ut flere av stillingene. For hver ministerpost finnes det flere forskjellige ulike typer mennesker tilgjengelig, eksempelvis en som er sterkt for fri markedsøkonomi og en som er for planøkonomi. Hvem av disse du velger å besette ministerpostene kan ha mye å si for landet ditt, både ideologisk og for andre deler av spillet. Det gjelder å velge de ministrene som passer for måten du styrer landet på. Hearts of Iron konsentrerer seg rundt de 3 store ideologiene og alliansene som fantes på den tiden; demokrati ledet av Storbritannia, fascisme ledet av Tyskland og kommunisme ledet av Sovjetunionen. Sovjet kan enten bli med i en av de andre alliansene eller lage sin egen comitern-allianse. Selv om du kan ta kontroll over alle land i verden, belønner spillet de som tar kontrollen over et av de store landene. Da vil du ha mange flere valg og muligheter enn om du har kontroll over et lite land.

Planlegging av slag
I motsetning til Total War-spillene kommanderer du ikke troppene personlig ved slag. Dette er som sagt et strategispill på en stor skala. Måten du planlegger angrepene dine på er ved hjelp av den såkalte "Combat Coordination Box" (CCB). Her velger du hvilken dag og tid du ønsker å angripe på og på hvilken måte. Med fly vil du kunne velge mellom taktisk- eller strategisk bombing i tillegg til patruljering og avskjære fiendtlige fly, mens for stridsvogner kan du velge mellom "Feint" (et raskt angrep, hvor troppene vil returnere til opprinnelige provins), "Blitz" (rask angrep som bryter opp fiendens rekker og ofte ender med at du penetrerer provinsen og ender i en av de andre provinsene i nærheten) og et helt normalt angrep.

La oss ta et eksempel: Du spiller som Tyskland og ønsker å angripe Vest-Polen. Du har en divisjon med stridsvogner, en stor divisjon med soldater og to små divisjoner med soldater på hver side av hoved-divisjonen. Du har i tillegg noen fly i bakhånd. Polen har ikke noen fly eller stridsvogner men mye infanteri og en del kavaleri. Først setter du opp et angrep med infanteriet, CCB foreslår kanskje et angrep 0500 6/7/40, dette er for tidlig fordi du ikke har oppfunnet noen effektiv teknologi for å angripe på natten. Sett derfor heller angrepet til 1100 6/7/40. Sett de to mindre innfateridivisjonene til å angripe. Siden de polske troppene kan forsvare seg godt vil vi ikke at disse små divisjonene skal bli fanget i et stort slag, så vi setter angrepet på "Feint". Dette angrepet vil også skje 6/7/40 klokka 1100.

Nå er det på tide å få fart i stridsvognene, sett den på et "Blitz"-angrep klokka 1000 samme dag. "Blitz"-angrepet vil gjøre de polske forsvarslinjene uorganiserte og gjøre jobben for infanteriet mye lettere. Hvis angrepet blir en suksess vil stridsvognene ende opp i provinsen bak, og stoppe forsyningene til de polske troppene. For å utnytte alle muligheter får du flyene dine til å utføre et taktisk bomberaid klokka 0900, en time før stridsvognene ruller inn. Dette vil desorganisere de polske troppene og gjøre jobben for stridsvognene enda lettere. Dette er et godt eksempel på hvor effektivt du kan angripe i Hearts of Iron, hvis du har tilstrekkelig med forsyninger og styrker. I Hearts of Iron finnes det over 100 forskjellige militære enheter.

Side 1
Side 2
Side 3

Siste fra forsiden