Anmeldelse

Industry Giant II

Industry Giant II tar for seg 100 år med kapitalisme. Spillet starter i år 1900, og i løpet av det århundre som følger skal du og dine konkurrenter kjempe om å bli størst, mektigst og rikest ved å produsere, frakte og selge 150 ulike produkter til spillverdenens kjøpelystne innbyggere.

Side 1
Side 2
Side 3

Spillet inneholder egentlig få nyskapende elementer, men takket være god inspirasjon fra klassikere som Transport Tycoon og Capitalism prøver dette spillet å klare noe svært mange spill i denne sjangeren sliter med, nemlig det å kunne tilby time etter time med kvalitetsunderholdning.

I Industry Giant II har du ansvar for praktisk talt alt. Det beste er kanskje å begynne med et eksempel. La oss si du har lyst til å selge møbler av tre. Det første du må gjøre er å finne et velegnet sted for produksjon av tømmer. Hvor mye tømmer som produseres hver måned avhenger av hvor tett skogen er i landskapet rundt tømmerhuggerne, så det er viktig å velge byggested med omhu. For at du skal kunne gjøre noe med tømmeret må du ha et varehus hvor tømmeret kan lagres. Dette må være innen rekkevidde av tømmerhuggerne. Deretter må du gjøre tømmeret om til planker, og til det trenger du et sagbruk. Nå kommer transportelementet inn i bildet.

Det enkleste her vil være å legge sagbruket slik at det også kommer innenfor rekkevidden til det eksisterende varehuset, slik at sagbruket automatisk henter tømmer derfra og sender produktet sitt dit når det er ferdig. Hvis ikke det lar seg gjøre, eller hvis det ikke passer inn i planene dine, må du sørge for å få transportert tømmeret fra det første varehuset til et varehus i nærheten av sagbruket. Det gjør du ved å plassere et depot (hvis vi holder oss til transport ved hjelp av landeveien) i nærheten av det første varehuset og et depot i nærheten av det andre. Det må naturligvis være vei mellom disse (hvis det ikke er det må du lage veien selv). Deretter setter du lastebiler til å kjøre tømmeret ditt fra varehus til varehus. Sagbruket produserer materialer, og disse må du på samme måte frakte til en møbelfabrikk for å lage møbler. Til slutt må du frakte møblene til en butikk for å selge dem.

Som sagt har du en rekke muligheter når du starter. De fleste spill i denne sjangeren begrenser seg til et spesielt marked eller en spesiell bransje, men Industry Giant II følger i Capitalisms fotspor og lar deg selv finne ut hva du vil satse på. Du kan produsere alt fra brød til biler, så lenge du har de nødvendige ressursene. Naturligvis er det å produsere en bil mye mer komplisert enn det å produsere et brød. For å lage et brød trenger du en bondegård og en matfabrikk, men for å lage en bil må du først produsere dekk, karosseri og motor. Hver av disse bestanddelene trenger stål, som du trenger jern for å lage. Dekkene trenger også gummi, og det utvinnes av olje (i spillverdenen, i alle fall). For å lage en bil må du ha flere fabrikker og gruver og minst én oljebrønn. Det betyr at biler og andre avanserte produkter ikke er noe du bare setter i gang med å lage i starten av et oppdrag, du må bygge deg oppover til du får råd til å sette i verk slik produksjon. Siden det er så mange muligheter å forholde seg til kan du av og til bli litt umotivert i begynnelsen av et stort brett når du ikke helt vet hvor du skal begynne.

Effektivitet!
Hovedutfordringen i Industry Giant II er å gjøre produksjon og transport så effektiv som mulig. Et ineffektivt system spiser opp profitten din. I begynnelsen går det greit, men etter hvert som du utvider vil du raskt få problemer med å holde kostnadene nede. Derfor er langsiktig planlegging svært viktig. Hvis ikke vil transportnettet blir mer og mer overbelastet og varehusene overfylt slik at du må bygge nye varehus som kanskje ikke får alle de nødvendige bedriftene innenfor sin radius. Salg av varer går automatisk hvis det er noe å selge på varehuset. Tilbud og etterspørsel simuleres, men det er ikke særlig avansert. Enkelte varer er mer etterspurt på enkelte årstider, og da gjelder det å ha dem på lager.

For å manipulere etterspørselen kan du endre på prisene, og det er ganske nyttig hvis du for eksempel har for få juletrær når desember kommer, og vil sikre at du får maksimalt ut av de du har. Du kan også indirekte påvirke etterspørselen ved å påvirke en bys vekstvilkår, enten i positiv eller negativ retning. Hvis du bygger en fabrikk for nærme en by vil byen bli forurenset, og mindre populær å bo i. Hvis du bygger flere forskjellige typer butikker i byen vil den bli mer populær. Du kan også bygge fasiliteter som bibliotek, badeland, museum osv. for byens innbyggere. Når det gjelder transport av varer minner spillet veldig om klassikeren Transport Tycoon. Du har fire hovedformer for transport å velge mellom: Biler, tog, båter og fly. Siden spillet tar for seg hele det forrige århundret starter du med biler som kanskje klarer 20 km/t i utforbakkene og dyre hjuldampere som snegler seg oppover elvene, men etter som tiden går får du tilgang til bedre og bedre utstyr. Totalt er det over 50 kjøretøy i spillet. Det er viktig å velge riktig transportmiddel når du skal frakte varene dine, hvis ikke ender du ofte opp med å måtte betale mer enn nødvendig samtidig som varene ikke kommer frem i tide.

Side 1
Side 2
Side 3

Siste fra forsiden