Intervju

Intervju med produsenten av Silent Hunter 3

I et ferskt intervju kommer produsenten av Silent Hunter 3 med ny informasjon om den etterlengtede ubåtsimulatoren.

Side 1
Side 2

Denne tredje installasjonen av ubåtsimulatoren Silent Hunter har blitt en ubåtkapteinsimulator. Dette betyr at du får muligheten til ikke bare å styre ubåten, men også velge mannskap og styre det meste fra oppsporing av fiender med sonar og periskop til maskingevær på dekk og torpedoutskytning, eller du kan kommandere dine menn til å gjøre oppgavene for deg.

Nytt er også en karrieremodus, der valg du gjør, både i kamp og for eksempel i forbindelse med rekruttering, influerer veien videre. Settingen er som tidligere andre verdenskrig og de alliertes kamp mot tyskerne. Den nye grafikkmotoren lover godt, med detaljerte ubåtmodeller med autentisk teknologi fra andre verdenskrig. For mange er det også svært velkomment med flerspillermodus, der man både kan krige mot hverandre og reise på oppdrag sammen.

I et nytt intervju som vi her har fått tillatelse til å gjengi, har Florin Boitor, produsenten bak Silent Hunter 3, besvart en rekke essensielle spørsmål fra tilhengerne.

Kan du fortelle litt om hvordan den dynamiske kampanjemodusen vil fungere?

- Dette er en av hovedfinessene i Silent Hunter III. Kampanjene er basert på en enorm simulasjon av sjø- og flytrafikk mellom 1939 og 1945. Det er spillerens valg hvor han vil slåss mens han er på oppdrag. Karrieren vil bli påvirket av hvor godt man gjør det, men man kan også spille fram til et visst punkt i spillet uten å tenke på begrensninger i forhold til hvordan man utførte oppdragene.

Vil spilleren få mulighet til å justere parametre som for eksempel dykking, hastighet og torpedoer?

- Ja. Kontrollen over ubåten er representert i stor detalj, og alt er under spillerens kontroll. Dette inkluderer blant annet dybde, hastighet, hvilken retning torpedoene skal fyres av, hvordan mannskapet skal settes opp og konfigurasjon av flakvåpen.

Hva med navigasjon? Hvordan ser kart ut? Hvilken informasjon inneholder de?

- Kartet vil ligne på et ekte kart så langt det er mulig (papirtekstur, blekkmerker, flekker og brukte deler, håndskrift, og så videre). Man har alltid en viss menge informasjon tilgjengelig, avhengig av hvilke sensorer som er i drift. Hvis du er neddykket og periskopet er nede, vil du bare få hydrofon- og sonaroppdateringer, og med begrenset informasjon. Posisjon vil oppdatere seg i intervaller, detaljer på skipet vil ikke være tilgjengelig, og så videre.

Hvor detaljert er den manuelle metoden å skyte torpedoer på?

- I manuell modus vil det å fyre av en torpedo medfølge at du selv må gjenkjenne målet, visuelt anslå høyden og vinkel på baugen på målet og gjøre en forsinket avstandsregistrering. I tillegg til torpedo- og salveinnstillingene såklart. Jeg vil tro det er ganske godt detaljert.

Vil mannskapet ha mulighet til å bemanne alle våpenstasjonene?

- Mannskapet vil bruke dekkvåpen og flakstasjoner. Mannskapet vil klargjøre og armere torpedoer men bare spilleren kan avfyre de.

Kan mannskapet bli drept eller skadet? Hvordan påvirker det moralen på ubåten?

- Ethvert dødsfall på ubåten vil påvirke moralen til de gjenlevende. Husk at mannskapet er en viktig del av kampanjen, ettersom de får erfaring og vil spesialisere seg. Veteranmannskapet vil virkelig gjøre forskjell i kampanjen.

Side 1
Side 2

Siste fra forsiden