Anmeldelse

Knights of Honor

Knights of Honor er et strategispill lagt til middelalderens Europa. Spillet er forholdsvis kjipt for de som er opptatt av flotte, visuelle opplevelser, men her får du mye mer enn hva som umiddelbart møter øyet. Intenst, spennende og veldig engasjerende er denne godbiten fra bulgarske Black Sea Studios.

Side 1
Side 2
Side 3

Målet i Knights of Honor er å bli den ultimate hersker av middelalderens Europa. For å få denne tittelen, må du gjøre krav på den. Skal du klare å gjøre dette, bør du helst ha erobret store landområder, ha en solid militær styrke, samt en god del ressurser tilgjengelig. Krig og lettvint omgang med menneskeliv er ofte løsningen for å oppnå slike mål. Antagelig er det også den morsomste måten å spille på. Men i Knights of Honor er det flere veier til målet. Du har i tillegg muligheten for å drive handelsvirksomhet, for på denne måten å skaffe til veie varer som til slutt gjør deg til den rikeste herskeren. En tredje fremgangsmåte er å være diplomatisk. Donere pengegaver, eller gifte bort prinser og prinsesser for å danne sterke allianser.

En nasjon har nemlig ikke bare en konge i førersetet. Kongen har selvsagt også en dronning, og sammen har disse gjerne to-tre arvinger. Etterhvert som tiden går og kongen blir gammel og dør, vil prinsen du har valgt til å styre, ta over makten. Men heller ikke personer med blått blod er perfekte mennesker, for noen har mest peiling på økonomi, mens andre har sitt kall på slagmarken.

I motsetning til konkurrenten Rome: Total War, som er turbasert, foregår Knights of Honor i sanntid. Dette gjør at tempoet blir relativt høyt når du med tider og stunder blir den største og mektigste herskeren, og får et utall svære provinser og byer å holde styr på. Og gjett om det er artig!

Før du begynner kampanjedelen, skal du velge mellom tre forskjellige tidsperioder å spille i. Tidlig middelalder (rundt år 1000), høymiddelalder (rundt 1200) og senmiddelalder (rundt 1350). Antallet nasjoner i verden øker med århundrene, for i senmiddelalderperioden har man her hele 60 land å velge blant, mot 36 i den tidlige middelalderen. De tre periodene har flere forskjeller. Nasjonenes geografiske størrelse varierer etter hvilken periode du velger. Det samme gjelder økonomiske forhold og sosiale forhold landene imellom. Velger du for eksempel å styre England, har du flere provinser og andre ressurser enn hvis du velger Polen. Samtidig har du andre naboer å forholde deg til hvis du spiller med Marocco, enn hvis du spiller med Norge.

Når du så tar fatt på kampanjen, vil du finne at Knights of Honor har to hovedvinduer: Et strategisk vindu og et kampvindu. Det strategiske vinduet er et verdenskart (Europa, Vest-Asia og Nord-Afrika) hvor den imperialistiske delen av spillet foregår. Her ser en at hvert land har sine provinser med en hovedstad i hver provins. Kampvinduet kommer jeg tilbake til.

Ni riddere
Det grunnleggende prinsippet i Knights of Honor er dine ni riddere, som fungerer som din utøvende makt. Disse kan du tilegne seks forskjellige yrker, etter hvordan du har lyst til å oppføre deg mot resten av verden: Marshall, Cleric, Merchant, Landlord, Spy og Builder. Uansett fremgangsmåte du velger, er det tre ting som må vektlegges for å kunne stable riket på beina: Penger, spredning av religion, og produksjon av lærebøker.

Ridderne dine bidrar til å skape disse verdiene ved at de tar jobb som f.eks. Merchant. Denne sørger for to ting: Penger i kassa, eller import av varer. Han kan ansettes som guvernør i en by, slik at inntekten din øker, eller han kan handle med fremmede land, noe som også øker inntekten. En Cleric er en religiøs leder som sørger for å forkynne religiøst budskap. Det er viktig at befolkningen i provinsene dine har samme religion. Når du erobrer fremmede provinser, har disse ofte en annen religion enn din egen. Setter du en Cleric på plass som guvernør i en by, vil han sørge for høyere produksjon av kors og bøker i den aktuelle byen. I tillegg reduserer han befolkningens trang til å gjøre opprør. Denne lysten oppstår som følge av flere årsaker, hovedsakelig av krigsutmattelse og av nostalgiske følelser for landet de tilhørte før du dukket opp.

Mindre viktig er yrkene Landlord, Spy og Builder, som henholdsvis bidrar til økt matproduksjon (viktig for soldaters proviantering og for å motstå langvarige beleiringer), infiltrering av fremmede nasjoner, og raskere bygging av hus i byene. Ettersom du bare kan ha ni riddere, er det mest matnyttig å ha sju Marshaller og et par Merchants, som du setter til å tjene penger på å handle med andre land.

En Marshall er en hærfører, og den eneste enheten som fysisk skal flyttes på spillkartet. Noe som er en logisk brist, ettersom riddere med andre yrker raskt og usynlig kan reise til andre land i løpet av et par museklikk. Uansett - Marshallen kan lede styrker på opptil 260 soldater, og soldatene trenes opp i byene dine. Når Marshallen har slaktet en fiendtlig hær eller erobret en provins, får han erfaring, og kan gis en lang rekke oppgraderinger. Han kan for eksempel bli en sverdmester, han kan bli en profesjonell båtbygger, han kan lære seg å føre katapulter og menn med stiger, eller han kan få egenskapen å bli fryktet av sine motstandere (reduserer fiendens moral).

Side 1
Side 2
Side 3

Siste fra forsiden