No Man's Sky frikjent for villedende markedsføring

Reklametilsynet synes ikke at det kritiserte spillet går for langt.

Hello Games

Som vi rapporterte i september har det britiske reklametilsynet – Advertising Standards Authority (ASA) – hatt en etterforskning av No Man's Sky. Tilsynet har fått 23 klager på hvordan spillet fremstilles på Steams salgssider.

Nå, om lag to måneder etterpå, har tilsynet konkludert med at No Man's Sky ikke har misledet kundene, og at fremstillingen av spillet var representativ for opplevelsen.

Flere metoder

Mer spesifikt gikk klagene mest på at skjermbildene og videomaterialet viste dyr som oppførte seg annerledes fra det ferdige spillet, romskipkamper i stor skala og måter å fly på som ikke var mulige i det ferdige spillet. I tillegg mente innklagerne at kvaliteten på skjermbildene var bedre enn det spillet faktisk kunne vise. Den fullstendige rapporten går mer i detalj på punktene, hva Hello Games gjorde for å bevise at klagene var grunnløse, og ASAs respons.

No Man's Sky.
Andreas Bjørnbekk/Gamer.no

I sitt arbeid gikk tilsynet gjennom butikksiden på Steam, video- og bilde-materiale de hadde fått fra utvikler Hello Games, og spilte selv spillet for å se om de greide å gjenskape de delene av spillet som butikksiden viste frem i en typisk gjennomspilling.

ASA er enige i at Hello Games hadde gjort sitt for å vise spillet fra sine beste sider, og at det er noen forskjeller mellom det som vises på Steam-siden og det ferdige produktet. For eksempel påpekes det at tilsynet ikke fant noen måte å fly romskipet under en klippeformasjon, noe som vises i den ene traileren. Til syvende og sist konkluderte de likevel med at det totale inntrykket av promoteringsmaterialet var representativt for opplevelsen man kunne forvente å få av spillet.

Mye misnøye

No Man's Sky.
Andreas Bjørnbekk/Gamer.no

Selv om dette kan virke som et punktum i historien om No Man's Sky og den massive negative responsen i etterkant av lanseringen, er det neppe nok til å stagge klagestormen for alltid.

En av de mest krasse reddit-brukerne, «AzzerUK», forteller for eksempel til Eurogamer at han er skuffet over utfallet, og ønsker å anke klagen til ASA.

– Jeg kommer til å ta opp alle punktene, og legge det frem under antagelsen om at Sir Hayden Phillips kanskje ikke vet så mye om videospill (for ikke å snakke om No Man's Sky), og dra tydelige sammenligninger med tilfeller der de har felt andre for villedende markedsføring tidligere, forteller han til nettsiden.

Steam innførte nylig noen rettningslinjer på sine butikksider:
Fra nå av Steam-spill bruke faktiske skjermbilder på butikksidene »

Siste fra forsiden