Norske spillselskaper får økt støtte

Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Norsk Filminstitutt vil hjelpe norske spill å nå ut internasjonalt.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og direktør for Norsk filminstitutt Sindre Guldvog presenterte den nye satsingen mandag.
Kulturdepartementet

Et pilotprosjekt som tar sikte på å hjelpe norske spill å slå gjennom i internasjonale markeder ble mandag lansert av Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Norsk filminstitutt.

Programmet Spill ut i verden vil støtte norske utviklere med både kapital og kompetanse i håp om å bidra til økt omsetning fra utlandet.

Stort potensial

Direktør for Norsk filminstitutt Sindre Guldvog (til venstre), administrerende direktør for Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth (midten) og kulturminister Linda Hofstad Helleland la fram Spill ut i verden til bransjen.
Kulturdepartementet

Den voksende norske spillbransjen omsatte i 2014 for rundt 330 millioner kroner, hvor av 90 prosent var inntekter fra utlandet. Ifølge Norsk filminstitutt er potensialet for eksport av norske spill langt større enn det som tas ut i dag, og det er nettopp dette de ønsker å gjøre noe med:

– Målet med pilotprogrammet Spill ut i verden, er å svare på bransjens utfordringer med å nå ut internasjonalt gjennom å tilby et skreddersydd, eksportrettet program, skriver instituttet i en pressemelding.

Ti millioner til eksport

Til sammen vil Norsk filminstitutt og Innovasjon Norge dele ut ti millioner kroner gjennom Spill ut i verden, fordelt på tre hoveddeler. 7,5 millioner kroner går til eksportmidler, 1,8 millioner kroner til prosjekter med langsiktige lanseringsplaner og 700 000 skal brukes til å skape blest om den norske spillbransjen i utlandet.

Ifølge pressemeldingen vil søknader om å bli en del av programmet utlyses i nærmeste fremtid, og søknadsfristen blir en gang i mars. Utviklere som håper å få en bit av kaka må blant annet ha spill med stort internasjonalt potensial og ambisjoner om å styrke selskapets internasjonale kompetanse, skriver Norsk filminstitutt.

Disse nye ti millionene kommer på toppen av de eksisterende støttemidlene til fra kulturbudsjettet som ligger på om lag 22 millioner kroner. Utviklere kan søke om støtte til produksjon eller lansering fra dette budsjettet.

Evalueres i 2017

Spill ut i verden er som nevnt et pilotprosjekt som i første omgang kun vil gå fra mars i år til mars 2017. Etter neste års Game Developers Conference – en spillmesse som avholdes i San Francisco i California – skal programmet evalueres og Norsk filminstitutt og Innovasjon Norge vil ta stilling til hvorvidt det skal fortsette eller avvikles.

Regjeringen lager konkurranse for læringsspill myntet på syriske flyktningebarn »

Siste fra forsiden