Anmeldelse

Patrician III

Ascaron har laget handelsspill i over ti år, og de blir bare bedre og bedre. Patrician III er det nyeste spillet fra dette tyske utviklerselskapet, og hvis du ikke har hørt om Patrician-serien er det på tide du gjør det nå.

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4

Utvide virksomheten
Når du har skaffet deg en liten formue bør du kanskje tenke på å utvide. Å bygge et nytt skip hadde kanskje vært en god begynnelse. I Patrician III kan du ikke bare trykke på et "bygg skip"-ikon og bytte penger i et nytt skip helt uten videre. Det må nemlig bygges, og da trengs det en haug av ressurser. Tømmer, jernvarer, hamp, tøy og tjære er alle nødvendige ingredienser i et nytt seilskip, og har ikke skipsverftet tilgang på alt det som trengs kan det ikke bygge skip. Prisen er heller ikke fastsatt på forhånd, og kommer helt an på hvor mye og hva verftet må kjøpe inn av forsyninger for å bygge skipet ditt. Det er kanskje først nå det går opp for deg hvor integrert markedet er i dette spillet. Er du smart kan du kjøpe forsyningene der de er billige og på den måten senke prisen på skipet betraktelig.

I utgangspunktet handler du ved å manuelt sende skipene dine fra by til by, hvor du kjøper eller selger varer (avhengig av prisene). Patrician III lar deg imidlertid automatisere store deler av handelsprosessen, noe som frigjør mye tid. Du kan sette opp automatiske handelsruter mellom to eller flere byer, og hvis du har kontor i en by kan du ansette en mann til automatisk å kjøpe og selge varer fra byens marked. Du kan, for eksempel, bestemme at han skal kjøpe tøy opp til 200 gullmynter og selge øl ned til 65 gullmynter. Så kan du beordre andre skip til å hente tøyet slik at du kan selge det i andre byer hvor prisen er høyere. Du må naturligvis også sørge for at du har øl på lageret slik at mannen har noe å selge.

Bli politiker og industriherre
Etter å ha utvidet virksomheten din er det kanskje på tide å gifte seg. Ja, du leste riktig. Å tjene penger er nemlig ikke ypperste målet i Patrician III. Det er snarere et middel for å nå dette målet, som er politisk makt. Jo rikere du er, jo mer kan du bruke på å bli populær. Du kan donere penger til kirken, fattige og andre veldedige formål. Du kan holde store fester. Du kan hjelpe byens innbyggere ved å bygge brønner, skoler, sykehus og andre nyttige ting, og sørge for at gatene blir brolagte (gatene i de fleste byene på denne tiden var rett og slett kun dekket av gjørme, noe som var både ekkelt og uhygienisk).

Den viktigste måten å skaffe seg respekt og popularitet på er imidlertid ved å sørge for at nettopp du betyr noe for byens innbyggere, og sørge for at byen vokser på grunn av dine handlinger. Det sier seg selv at for at en by skal vokse må innbyggerne få oppfylt behovene sine. De må ha mat og drikke, og andre livsnødvendigheter. Dessuten bør de ha fast jobb, og tak over hodet. Alt dette kan du skaffe dem, og du kan faktisk tjene en god slant på det også. De aller fleste varene i dette spillet kan produseres av deg og andre handelsmenn. Produksjon er rimelig dyrt å sette i gang med, og ikke billig å holde gående heller, men mulighetene for profitt er absolutt til stede.

Patrician III har to typer varer - råvarer og produkter. Forskjellen er at for å produsere råvarer trenger du bare penger til å holde virksomheten oppe, mens du også trenger råvarer for å produsere produkter. Skal du produsere øl må du for eksempel ha tilgang på korn og tømmer (til å lage øltønner). Skal du produsere tøy må du ha ull. Det er ikke nødvendig å produsere råvarene selv, men du må hele tiden sørge for å ha dem tilgjengelig, hvis ikke stopper produksjonen rett og slett opp. Å være arbeidsgiver skaffer deg naturligvis ekstra respekt. Når en by får flere arbeidsplasser vokser innbyggertallet og dermed også byens konsum av varer.

Stift familie
Tilbake til giftemålet. Hvis du virker som en vellykket ung handelsmann/kvinne (i virkelighetens middelalder var situasjonen selvsagt annerledes, men i Patrician III kan du være både mann og kvinne, uten at det spiller noen rolle for hvilke muligheter du har) vil potensielle ektemaker stå i kø. Giftemålet kan bringe både rikdom og politisk makt. Du vil få medgift (kanskje et skip lastet med varer, hvis du er heldig), og hvis din utkårne er høyt respektert vil du nyte godt av denne respekten. Dessuten får du mulighet til å holde en bryllupsfest innbyggerne i byen din sent vil glemme, men skal denne bli vellykket må lagerhuset ditt være stappfullt av mat og drikke.

Etter mange, mange timers spilling lykkes det deg kanskje å bli borgermester. Gratulerer. Nå trodde du kanskje at du hadde vunnet spillet? Nei da. Det du imidlertid har er en rekke nye ansvarsområder. Nå må du nemlig passe på at byen din har et godt forsvar, både mot pirater og fiendtlige hærer. Angrep på byen din er en høyst reell trussel, og hvis du ikke har forberedt deg godt nok ved å bygge ordentlige murer og tårn, hyrt inn en hær og skaffet dem våpen, så kan du risikere å tape. Det vil ikke være særlig godt for populariteten din.

Dessuten er du nå blitt medlem av det hanseatiske rådet, noe som gir deg enda flere muligheter til å påvirke verden. Rett som det er samles hansaen til møter, hvor viktige ting diskuteres. For eksempel kan det bli snakk om å boikotte enkelte byer av ulike grunner, noe som naturligvis påvirker deg ganske kraftig hvis du driver forretninger med disse byene. I denne delen av spillet vil du antakelig kjempe hardt for å oppnå respekt i de viktige hanseatiske byene, slik at de stemmer på deg når neste Aldermann (lederen for det hanseatiske forbundet) skal velges. Du må imidlertid ikke glemme din egen by, for hvis du mister ordførerstillingen ryker du også ut av det hanseatiske rådet. Å bli valgt til Aldermann er den ypperste belønningen spillet har å by på.

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4

Siste fra forsiden