Paven fordømmer voldelige spill

Pave Benedict XVI beskriver trenden med voldelige spill som en perversjon.

Sjefen for den katolske kirken, Pave Benedict XVI, har snakket om barn og media, og hvilke utfordringer foreldre og veiledere står overfor i dagens mediesamfunn. Hovedfokuset hans er på spill og filmer, og han er ikke nådig overfor voldelige underholdningsprodukter. Han forteller:

Bilde hentet fra Wikipedia

– En hver trend som går på å produsere programmer og produkter, inkludert animerte filmer og videospill, som i underholdningens navn viser vold og antisosial oppførsel, eller trivialisering av menneskelig seksualitet, er en perversjon, som er ekstra frastøtende når disse programmene er myntet på barn og unge.

Videre spør han hvordan man kan forklare denne såkalte underholdningen til de mange barn og unge som faktisk utsettes for vold, utnyttelse og misbruk. Derfor oppfordrer han lederne i underholdningsindustrien om å ta vare på det som er best for fellesskapet, opprettholde sannheten, promotere respekten for familiens behov og beskytte individets menneskelige verdighet.

Ellers påpeker paven at det er foreldrenes, skolenes og kirkens plikt og ansvar å veilede barn og unge i forhold til å bli flinkere til å bruke media på en fornuftig måte, og lære seg å objektivt kunne bedømme de tilgjengelige underholdningsprogrammene. Hele Pavens beskjed kan du lese på vatikanets nettsted.

Siste fra forsiden