Noneda - Kulturdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett gir økt støtte til Norsk nettverk for dataspillbedrifter

Kulturdepartementet setter av en halv million ekstra til organisasjonen.

Kollasj av fire norske spillutgivelser fra 2019. F.v. Moons of Madness, Draugen, Mosaic og Skate City.

Norsk nettverk for dataspillbedrifter (Noneda) tildeles ytterligere 500 000 kroner i Kulturdepartementets forslag til et revidert nasjonalbudsjett. Organisasjonen, tidligere kjent som Dataspillsenteret, vil bruke pengene til å heve kompetansen og samle dataspillselskaper fra hele Norge.

LES OGSÅ: Starter nasjonalt dataspillsenter i Bergen »

– Regjeringen ser verdien av jobben vi gjør

Tallak Rundholt, daglig leder i Noneda.
Noneda

Statsbudsjettet satt frem i oktober 2020 bevilget 200 000 kroner til Noneda. Med den halve millionen lagt til i et revidert budsjett klatrer støtten opp til 700 000 kroner, noe daglig leder Tallak Rundholt er svært fornøyd med.

– Vi er lettet og takknemlige for at (kultur- og likestillingsminister, journ.anm) Abid Raja og resten av regjeringen ser verdien av den jobben vi gjør. Dataspillbransjen i Norge har veldig gode forutsetninger for vekst, men trenger mer bakenforliggende infrastruktur, slik andre bransjer har.

I en uttalelse til Bergen Næringsråd trekker Rundholt frem Nonedas planer om å etablere en nasjonal klynge for den norske spillbransjen. Organisasjonen – som har sine kontorer i Bergen – har allerede 30 spillselskaper som medlemmer, og håper å knytte tettere samarbeid mellom både disse og andre norske aktører i bransjen.

– Ved siden av fagkonferansen Konsoll er klyngeplanene våre det mest ambisiøse prosjektet. Vi jobber for å få opprettet en klynge støttet av Innovasjon Norge, der vi kan samle dataspillselskaper fra hele Norge i det som i Innovasjon Norges system heter en «Arena». Bergen er vertskap for flere slike klynger allerede og det er et viktig verktøy for å bidra til vekst og utvikling i en næring. Dataspillbransjen har dessuten særlig gode forutsetninger for å jobbe tett sammen digitalt, på tvers av landet og internasjonalt, sier Rundholt.

Siste fra forsiden