Anmeldelse

Shattered Union

I PopTop sitt nyeste strategispill er USA gått til grunne, og har blitt åsted for en gigantisk, turbasert borgerkrig.

Side 1
Side 2

Historien i Shattered Union er som tatt ut av de våte drømmene til en hver RV-er: De Forenede Stater har, gjennom en serie uheldige hendelser (upopulær og maktsyk president, brutale terroristangrep, økonomiske problemer, og så videre) falt fullstendig fra hverandre. Nå består det tidligere USA av en håndfull mindre stater, og alle sammen har fått det for seg at de må gjenforene unionen - uten så mye som et snev av diplomati. I tillegg har EU sendt inn "fredsbevarende" styrker, samtidig som russerne har tatt tilbake Alaska (som de i et anfall av episk dumhet solgte til USA i 1867).

Gjenoppbygg USA
Din jobb er selvfølgelig å ta over en av de nye fraksjonene, og så jage alle de andre ut på havet. Gameplayet i Shattered Union er delt opp i en strategisk og en taktisk del. I den strategiske delen presenteres du for et Risk-aktig kart over det forhenværende USA, hvor du kan kjøpe inn nye krigsenheter (eller reparere de du har), samt bestemme hvilket territorium (om noen) du har lyst til å angripe. I den taktiske delen av spillet får du direkte kontroll over kampene i et turbasert gameplay som foregår det området det kriges om.

Hver tur får du inntekter basert på hvor mange regioner du kontrollerer og hvor rike disse er. Du har ingen utgifter å bry deg med, så det økonomiske aspektet av spillet begrenser seg til å velge hva slags enheter du skal kjøpe for pengene dine. Spillets enheter er delt opp i flere klasser, som fly, infanteri, lette stridsvogner, artilleri og tunge stridsvogner. Hver klasse inneholder en håndfull enheter, som alle har forskjellig pris og forskjellige egenskaper. EU og Russland har sine egne utvalg, samtidig som hver fraksjon har én unik super-enhet.

Du kan kun angripe én region per tur, og de enhetene du velger ut for dette angrepet vil ikke være tilgjengelig om du skulle bli angrepet av en eller flere fiendenasjoner i løpet av samme tur. Da hæren din kun kan bestå av en begrenset mengde enheter, betyr dette at du alltid tar en viss sjanse når du går til angrep. Før du angriper kan du se hvor stor motstanderens totale hær er, men du får ingen informasjon om hvor stor del av denne han vil bruke til forsvaret av regionen du angriper.

Heksagonene angriper
Når selve angrepet begynner må du plassere ut enhetene dine på et 3D-kart oppdelt i heksagoner, hvor hver heksagon kan sammenlignes med en rute på et veldig stort sjakkbrett. Målet for angriperen er å ta en viss mengde byer og tettsteder innen tiden går ut, mens forsvareren må hindre angriperen i å gjøre det. Noen kart er lette å forsvare, med massevis av trange daler og høye fjell, mens andre er flate og tilbyr få naturlige hindringer som hindrer angriperen i å utføre flankemanøvere og slikt.

Det grunnleggende gameplayet i Shattered Union er temmelig solid. Forskjellige enheter har forskjellige fordeler og ulemper, og må brukes fornuftig for at du skal vinne. Det er ikke spesielt lurt å sende artillerikanoner inn i nærkamp, og en stridsvogn vil ikke kunne gjøre spesielt mye skade i kamp mot et helikopter, for eksempel. Terrenget spiller også en rolle - plasserer du enhetene dine i en by eller skog, får de defensive fordeler. Hvis de avslutter turen sin midt i ei elv, får de klare defensive ulemper. Fly og antiluftskyts må også brukes fornuftig, og god bruk av fly kan vippe et tilsynelatende tapt slag til din fordel.

Fly kommer i to former; jagerfly og bombefly. Jagerfly kan patruljere større områder, og deres jobb er å ta ut bombefly, som på sin side kan brukes én gang per tur til å angripe en fiendeenhet (uansett hvor denne måtte befinne seg). Om fienden har antiluftskyts innen rekkevidde vil dette prøve å skyte ned bombeflyet. Systemet for luftangrep fungerer godt, og det er hele tiden viktig å sørge for at sentrale enheter er beskyttet mot fiendens bombefly.

Media følger med
Etter hvert som du spiller vil terrenget ødelegges av kamphandlingene. Dette er et viktig element i spillet. Ikke bare vil ødelagte broer og slikt fortsette å være ødelagt i fremtidige slag på samme kart, men pressen - og folket - følger hele tiden med på hva du gjør. Om du kriger i vei uten å bry deg om ødeleggelsene du påfører byene på kartet, vil du få et dårlig rykte. Om du er flink til å unngå materielle skader, vil du få et godt rykte. Dette avgjør hva slags spesialegenskaper du får. Er du slem, får du tilgang til små atomvåpen og andre fæle ting, mens om du er "snill", får du for eksempel mulighet til å dele ut ekstra moral og kalle inn cyborg-soldater (hvilke spesialegenskaper du får tilgang til avgjøres også av hvilken fraksjon du styrer).

Shattered Union er ikke et spesielt komplisert spill, men takket være en rekke problematiske ting blir det vanskeligere å komme inn i det enn det burde vært. For det første er øvingsdelen fullstendig latterlig. Hadde Shattered Union vært en svømmelærer, så hadde han brukt en times tid på å forelese om teknikk, ved hjelp av bilder og video. Så hadde han sparket deg ut i svømmebassenget i den dype enden. Greit nok, du hadde nok klart å holde deg flytende ved hjelp av frenetiske kroppsbevegelser, men det hadde ikke vært svømmelærerens fortjeneste.

Side 1
Side 2

Siste fra forsiden