Spillkritikerlauget stiftet

Norske spillkritikere har fått sin egen organisasjon.

I går ble første møte i norske spillkritikeres egen organisasjon Spillkritikerlauget avholdt i Oslo. Initiativtagerne til organisasjonen var inspirerte av Dansk Spilråd, som ble stiftet i fjor.

En bred forsamling av norske spillkritikere vedtok organisasjons navn, vedtekter og styre.

Ifølge vedtektene er Spillkritikerlaugets hovedmål å styrke kunnskapene om dataspill som kulturopplevelse i samfunnet, å være et nasjonalt nettverk for videreutvikling av spilljournalister og kritikeres kompetanse, samt å samarbeide med andre organisasjoner som beskjeftiger seg med spill- og spillkultur.

Spillkritikerlaugets styre består av formann Jon Cato Lorentzen, nestformann Mikael Harstad Groven, styremedlemmene Rune Fjeld Olsen, Jarle Hrafn Grindhaug og Snorre Bryne. Varamedlemmer er Filip Mauricio Fløgstad og Magnus Tellefsen.

I Norge har vi også Norsk Filmkritikerlag samt Kritikerlaget som omfatter kritikere av "kunst, teater, musikk, dans og litteratur". Spillkritikerlauget er første norske organisasjon for spillkritikere.

Les også: Nasjonal spilldag i november

Les også: Alle norske bibliotek får spill

Les også: Spillene som ikke er spill

Siste fra forsiden