Anmeldelse

Star Wars: Empire at War

Når jeg klyper meg i armen avsløres Star Wars: Empire at War. Det er ikke en våt drøm, men en herlig virkelighet.

Side 1
Side 2

Bak masken til Darth Vader, under ”panseret” til R2-D2, eller med laserpistolen til Han Solo i hånden. Nei, jeg er ikke stormannsgal. I Star Wars: Empire at War kan du ta på deg mange roller, både på den lyse og mørke siden av kraften. Best av alt: Du kan legge hele galaksen under dine onde eller gode føtter. Vi snakker strategi i sanntid, elegant plassert i vår kjære George Lucas’ herlige fantasi. Spillet starter noen få år før Episode IV: A New Hope, i en periode der konflikten mellom rebellene og Imperiet virkelig spisses. Du, min kjære venn, plasseres midt i stormens øye.

Mange moduser
En galakse er stor, det samme er variasjonen av moduser i Empire at War. Det første du bør gjøre er å kjøre igjennom opplæringsdelen. Den er både interessant, lærerik og ganske kjapp. Deretter har du en rekke valg. Du kan kjøre en historiebasert kampanjedel, spillets hovedpulsåre, med enten rebellene eller Imperiet. Eller du kan spille åtte ulike bruddstykker i konfliktens historie i Galactic Conquest. Hvis du bare vil ha et raskt slag kan du fyre opp "skimish"-modusen, her er det bare kamp som gjelder. Til slutt har du gode flerspillermuligheter både lokalt og over nett.

Som nevnt er kampanjemodusen spillets livsåre. Her velger du først side, før den herlige reisen mot galaktisk dominans begynner. Historien drives frem av hendelser presentert av kjente personer fra filmene, noe som gir spillet ekstra tyngde. Det første som møter deg i kampanjemodusen er et gigantisk stjernekart. Planetene er mange, og du kontrollerer bare et fåtall av dem – men det endrer seg raskt. Oversiktskartet minner litt om det i Rome: Total War. Hver planet er en ”by”, hvis eierskap du må forsvare med eget blod. Når det kommer til stridigheter zoomes det ned på slagmarken. Dermed har du to strategiske holdepunkter: Organisering av planeter og kampene for å forsvare dem eller erobre nye.

Planetmangfoldet er stort. Du vil kjenne igjen mange av dem, slik som Naboo, Dagobah og Tatooine. Likevel er det flere mindre kjente planeter som står klar for å bli erobret av deg. I kampanjemodusen har du en historie å følge, og du vil hele tiden få instruksjoner om hvilke planeter som er interessante. Likevel står du fritt til å teste dine militære styrker på hvem som helst, så lenge transportmulighetene er tilstede. Enhver planet faller inn i en av tre kategorier: Imperiet, rebellene eller nøytral. De nøytrale vil gjøre motstand hvis du invaderer, men har sjelden militære muskler nok til å stå imot en større krigsmaskin.

Nettverksbygging
Når du erobrer skaper du et nettverk av planeter, noe som er helt sentral i forhold til hvordan du fordeler styrkene dine. Fienden kan bare angripe deg fra lenkede planeter, så pass på at du fordeler forsvaret på en riktig måte. Du vil hele tiden være utsatt for fienden, men husk at også han må spre troppene eller konsentrere dem i én stor styrke. Siden antall planeter under ditt styre henger sammen med hvor mange enheter du kan produsere, bør du raskt sende ut spioner/droner for å finne svake ledd. Skal du bygge en slagkraftig hær må du erobre kvikt og bredt. Det er ikke alltid like lett å underlegge seg nytt territorium, men når du har kommet over kneika vil verdener falle som dominobrikker under dine føtter. Merk at hver planet gir en bonus når du erobrer den, så det er mange fordeler ved å være aggressiv.

Etter at du har tatt over en planet er det mye som må gjøres før den er sikret. Det første du bør gjøre er å bygge et gruvekompleks. Dette gir deg mer av spillets ressurs; penger (credits). Penger tjenes inn på en daglig basis (spillet er delt opp i dagssykluser), eller ved å erobre planeter. Pengene brukes til å kjøpe enheter og reise bygg. Handel er mulig når planeter du kontrollerer linkes sammen ved hjelp av de nevnte gruvestasjonene. Hver planet har et begrenset og varierende antall plasser tilgjengelig for nye bygg. Dessuten kan enkelte bygg kun bygges på noen få planeter. Andre viktige bygg er de enhetsproduserende romstasjonene, brakkene og motorfabrikkene.

Krig foregår sjelden uten slag, slik er det også i Empire at War. Striden er som regel todelt når du erobrer. Først må du kjempe i rommet over planetens atmosfære. Her styrer du X-Winger, Tie-Fightere og Star Destroyere om hverandre, avhengig av hvilken side du er på. Forsvarende makt har som regel en romstasjon som forsvarsbase, og her produseres det skip fortløpende. Det er derfor viktig at basen tilintetgjøres når du angriper, men det er ofte lettere sagt enn gjort. Asteroidebelter skaper korridorer i rommet som legger til rette for strategisk krigføring. Bruk flankene og spre styrkene. Spesielt store slagskip blir lite effektive i klynger.

Bakkekontakt
Når du har slått fienden i rommet står bakkekampen for tur. Her finnes det store variasjoner i festningsverk og topografi, men grunnprinsippet er alltid det samme. Hvert kart har en rekke såkalte forsterkningspunkt. Siden du ikke kan produsere enheter under kamp, er det viktig å erobre disse. Du kan nemlig hente inn forsterkninger om du har tatt med en større styrke. Antall forsterkningspunkt i din kontroll avgjør også hvor mange enheter du kan ha på kartet til enhver tid. Du vinner en kamp ved å knuse alt av fiendtlige enheter og bygninger. Husk at væreffekter påvirker dine styrker, spesielt når du er angripende makt.

Bakkekartene er dessverre litt mer korridoraktig enn ved romkamper. Det er synd, for det begrenser muligheten til å bruke flankene, samt spre ut troppene. Det kan igjen føre til litt rotete og ”klumpete” kamper. Når du er forsvarende krigsmakt vil du for øvrig hele tiden få erstattere for tapte enheter fra dine militære bygg, og du kan oppgradere dine enheter der og da. Begge sider kan ta over små plattformer på kartet der det kan bygges kanoner, skannere og førstehjelpsstasjoner.

Side 1
Side 2

Siste fra forsiden