Anmeldelse

Stronghold: Crusader

Sanntidssstrategi-spillet Stronghold var en av forrige vinters store overraskelser. Stronghold: Crusader er en videreføring av ideene i Stronghold, og dette spillet tar for seg de europeiske korstog til midtøsten fra 1095 til 1291.

Side 1
Side 2
Side 3

De som allerede har spilt Stronghold eller vet hva det dreier seg om kan hoppe over dette avsnittet. Stronghold: Crusader inneholder få grunnleggende endringer i forhold til Stronghold, så denne beskrivelsen av gameplayet er overflødig for deg som allerede har erfaring med serien. Som jeg sa i introduksjonen, blander dette spillet sammen elementer fra spill som The Settlers og Age of Empires. Militære enheter styres stort sett på samme måte som i Age of Empires og liknende spill, men sivile enheter har du mer begrenset kontroll over.

På samme måte som i The Settlers bygger du gårder, steinbrudd og andre nødvendige ting, og så går folkene dine automatisk til arbeid med å produsere. Varene de produserer fraktes til en lagerplass hvor de enten kan brukes direkte av deg (f.eks. hvis du har både sverd og rustning på lager kan du rekruttere en ridder) eller hvor de kan bli hentet av noen som bruker dem til å lage nye ting (smeden lager sverd av jern, f.eks.). Spillet inneholder noen ganske innfløkte produksjonskjeder, og for å produsere det du trenger for å holde hæren og festningen din ved like, trenger du masse folk. Disse trenger igjen mat og husvære.

Popularitet er viktig i dette spillet. Hvis du er en populær hersker, vil det strømme folk til landsbyen din så lenge du har husvære til dem. Hvis du er upopulær vil innbyggerne dine se seg om etter andre steder å bo, noe som kan være kritisk i mange situasjoner. I tillegg til å bemanne produksjonskjedene er folket ditt en viktig inntektskilde (skatter) og du trenger dessuten rekrutter for å bygge opp en hær. For å bli mer populær kan du sikre folket ditt et rikt utvalg mat, gi dem ekstra rasjoner, sørge for at deres religiøse behov blir tilfredsstilt, og sørge for at de får tilgang til nok av øl. Hvis det virkelig kniper, kan du også gi dem pengegaver. Skatter og sult skaper misnøye i befolkningen.

Så var det festningene, da. Festningsbygging er kanskje spillets mest spennende og utfordrende element, spesielt fordi det er så godt integrert i resten av spillet. Du har en hel rekke spennende ting til rådighet her: flere typer tårn, porter, og murer i alle tykkelser, samt muligheten til å lage vollgrav og feller. Bygninger og mennesker som befinner seg på utsiden av festningsmurene vil alltid være ekstremt sårbare, men hvis du ikke har ubegrenset med byggematerialer og soldater til å bemanne festningsmurene og tårnene, har du ikke mulighet til å beskytte hele riket ditt. Plassmangel er et konstant problem, og jo større landsbyen din blir jo større problem får du med å forsvare den. I dette spillet må du virkelig tenke nøye over plasseringen av bygningene dine.

Side 1
Side 2
Side 3

Siste fra forsiden