Spillstrategien 2024 - 2026

Bransjen om spillstrategien: – Savner tydeligere satsing på næring

Ser nå mot strategi for vekst innenfor kreativ industri som kommer neste år.

Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen og Are Sundnes, daglig leder i Hyper Games ønsker mer næringsfokus.
Montasje Gamer.no

TLDR

  • Den norske regjeringen har presentert deres spillstrategi for 2024-2026.
  • Strategien har mottatt blandet respons fra bransjen, med ros for delen om spill som kultur, men enkelte uttrykker bekymring for mangelen på næringspolitiske tiltak.
  • Bransjen håper den kommende strategien for vekst innen kreativ industri vil adressere mangelen på næringspolitisk satsing i spillstrategien.
Oppsummeringen er laget av en AI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av Gamer.nos journalister.

Torsdag presenterte kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery regjeringens spillstrategi. Strategien har fått navnet Tid for spill, og skal gjelde mellom 2024 og 2026.

I strategien fremheves det at spill er både kultur og næring, og den tar sikte på å ta tak i begge deler.

Men den tidlige responsen fra bransjen tyder på at strategien ikke vier nok oppmerksomhet til næringspolitiske tiltak.

Savner interesse fra Nærings- og fiskeridepartementet

Åse Kringstad, som leder Virke Produsentforeningen, forteller til Gamer.no at de har hatt god dialog med Kulturdepartementet i arbeidet med dataspillstrategien, og skryter av kulturtiltakene som legges på bordet.

– Den kulturpolitiske satsingen på dataspill, og en anerkjennelse for at spill er et kulturuttrykk, er svært viktig. Støtteordningene fra Norsk filminstitutt er en viktig katalysatorer for utviklingen av norske spill og spillbransjen som helhet, sier Kringstad

Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen.
Virke

Produsentforeningen, som organiserer og jobber for norske spillprodusenters interesser, opplever at mange av innspillene deres inn mot strategien har blitt hørt, men savner en tydeligere næringspolitisk visjon og satsing for spillbransjen.

– I regjeringsplattformen er dataspill omtalt under næringspolitikk, men vi savner en tydeligere interesse fra Nærings- og fiskeridepartementet til å løfte dette feltet. Den norske spillbransjen er i vekst, men vi er langt fra å ta del i den enorme globale veksten spillbransjen representerer, som en av de aller største kreative næringene.

Det globale spillmarkedet er på over 2600 miliarder kroner i 2022, ifølge en rapport fra Fortune Business Insights. Bransjen i Norge omsatte på sin side for 652 millioner kroner i 2022, men så til gjengjeld en sterk økning i omsetning på 47 prosent fra 2021.

– Vi etterlyser en mer konkret næringspolitisk satsing på spill, enn at det skal «videreutvikles 'en vei inn' til det næringsrettede virkemiddelapparatet». Dette er nødvendig for at vi skal kunne forløse potensialet for en stor dataspillindustri i Norge, sier Kringstad.

Daglig leder i spillstudioet Hyper Games, Are Sundnes, er enig med Kringstad i at den kulturelle delen av strategien gjør mye riktig. Han peker likevel på at en ansvarliggjøring av NRKs rolle som kulturformidler er noe strategien godt kunne ha inkludert.

Are Sundnes, daglig leder i Hyper Games.
Hyper Games

Men også han er enig i at det skranter mer på den næringspolitiske delen.

– Jeg savner tydeligere ambisjoner for næringspolitikken, der mener jeg strategien er for tynn, og for lite konkret. Jeg skulle gjerne sett mer vilje til å innføre tiltak som skatteinsentiver, investorinsentiver, låneordninger og andre konkrete tiltak som ikke ligger under Kulturdepartementet, forteller Sundnes til Gamer.no.

Strategiprosess for kreativ industri neste år

På spørsmål fra Gamer.no om hvordan strategien henvender seg til spillnæringen, peker kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery på at det opprettes flere nye tilskuddsordninger under NFI. Blant annet opprettes det en ny automatisk markedsordning for tilskudd til ferdigstilling av dataspill.

– Pengene kom før strategien, som en del av statsbudsjettet. Det er jo både for å utvikle den kulturelle biten, men også næringsbiten, forteller Jaffery.

Jaffery sikter her til de 7,5 ekstra millionene til Norsk filminstitutts fond som er foreslått i stadsbudsjettet. Med dem ligger bransjen an til å kunne søke om støtte fra en pot på 66,5 millioner kroner i 2024.

Selv om strategien ikke peker på mange konkrete næringstiltak, er det likevel håp om en styrking neste år.

Våren 2022 ba Stortinget regjeringen om å utarbeide en strategi for vekst innenfor kreativ industri, ledet av Nærings- og fiskeridepartementet.

Dette nevnes også i spillstrategien, og kulturministeren forteller at de er påkoblet den prosessen, som etter planen begynner over nyttår.

Torsdag presenterte la kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery regjeringens spillstrategi.
Audun Rodem, Gamer.no

– Vi skal være en del av det arbeidet, vi har allerede snakket med næringsministeren om det, at vi har noen ønsker og her er noen ting vi ønsker å bruke tid på i den strategien som skal omhandle kreativ industri, sier hun til Gamer.no.

Jaffery forteller videre at Kulturdepartementet har vært involvert i møter med dem, og at Næringsdepartementet har vært med på å gi innspill til spillstrategien.

Kringstad og Virke håper at denne nye strategiprosessen vil demme opp for savnet etter næringstiltak i spillstrategien.

– Vi merker oss at det tas sikte på å legge fram en strategi for vekst innen kreativ industri i 2024, og forventer at denne har en tydeligere og mer konkret næringspolitisk satsing også på dataspill, sier hun.

LES OGSÅ: Ny rapport: 96 prosent av barna spiller »

Siste fra forsiden