Spillrapporten 2023

Markant vekst i norsk spillbransje

Vokser i omsetning og antall ansatte, men spillsalget har gått ned.

Dune: Awakening fra Funcom er et større norsk spill som er under utvikling.
Funcom

Den norske spillbransjen så en betydelig vekst på flere felt i fjor. Det kommer frem i en fersk rapport som er utarbeidet av Norsk filminstitutt og Virke Produsentforeningen: Spillrapporten 2023.

Rapporten leveres årlig, og har som mål å ta tempen på den norske spillbransjen år etter år.

LES OGSÅ: Øker midlene til dataspill med 10 millioner kroner »

Markant omsetningsvekst

Bransjen så ifølge rapporten en omsetningsvekst på 47 prosent mellom 2021 og 2022, fra 443 millioner kroner til 652 millioner kroner i nettoomsetning. Nettoomsetningen inkluderer alt av omsetning, sett bort fra oppdragsvirksomhet og utviklingsbudsjett.

Dermed ble veksten i 2022 betydelig større for bransjen enn året før. I årene 2020 og 2021 var nettoomsetningen så å si på stedet hvil, med en økning på kun 0,8 prosent.

Skjermbilde Spillrapporten 2023.

Zoomer vi litt mer ut er omsetningsvektsten betydelig større – i de fem årene mellom 2017 og 2022 har den mer enn doblet seg.

Sysselsettingen øker betraktelig

Det største hoppet skjer likevel i antall sysselsatte i bransjen. I 2021 var det 433 faste ansatte, mens i 2022 har dette økt til 738. Det betyr en økning på 70 prosent sammenlignet med året før. Antallet midlertidige ansatte har også skutt i været – fra 13 i 2021 til 86 i 2022.

Det påpekes at veksten i stor grad skyldes at de større selskapene har bygget på med flere ansatte det siste året.

Skjermbilde Spillrapporten 2023.

Kvinneandelen gjør også et betydelig byks. I 2021 var 22 prosent av alle ansatte i spillbransjen kvinner, mens i 2022 har dette økt til 29,2 prosent.

LES OGSÅ: Løfter frem norske kvinner i spillbransjen »

Nedgang i spillsalget

Selv om omsetningen til selskapene har økt, opplever bransjen en nedgang i spillsalget. Fra 3,1 millioner solgte spill i 2021, til 1,6 millioner solgte spill i 2022.

Rapporten peker på at det kan virke merkelig med dalende salg målt opp mot økende omsetning, men at dette kan skyldes blant annet valuttakurse, prisen på spill, om de selges som en del av en pakke, eller andre faktorer.

I tillegg rapporterer bransjen om 500 078 nedlastinger av gratisspill, uten et sammenligningsgrunnlag mot fjoråret.

Totalt var det over 5,3 millioner spillere som spilte norske spill i 2022.

Spørreundersøkelsen påpeker at akkurat disse tallene kun kommer fra spillutviklere som svarte at de hadde gitt ut et spill i 2022. Det var det 10 av 32 spillselskap som gjorde.

Det ble gitt ut 15 norske spill i fjor – et byks opp sammenlignet med 2021 da bransjen ga ut 9 spill totalt. To av selskapene leverte tre spill hver.

Endring gir større utviklingsbudsjett

Etter at nye forskrifter la opp til at færre spill skal få støtte, men at de som får skal få større støttebeløp, har utviklingsbudsjettene skutt i været.

Flere av prosjektene som er pågebynt har dermed lagt opp til større budsjett enn tidligere. Gjennomsnittlig utviklingsbudsjett har økt med 29 prosent fra 2021 til 2022, og det er noen få selskap som trekker snittet opp.

Skjermbilde Spillrapporten 2023.

Til sammen har 32 norske spillselskaper bidratt med data til Spillrapporten 2023. Av deltagerne har 24 av selskapene lansert minst ett spill siden etableringen, og det er disse 24 som statistikken baserer seg på.

De siste årene har prosessen med å innhente data til den årlige rapporten endret seg, og det påpekes at årets tall ikke er fullstendig sammenligbare med tall fra tidligere år. Likevel er det hovedsaklig de samme selskapene som veier tyngst når det gjelder tall or omsetning og sysselsetting.

Les hele Spillrapporten 2023 på NFIs nettsider »

Siste fra forsiden