Norsk spillbransje 2021

Antall ansatte i norsk spillindustri har nesten doblet seg siden 2017

Ny rapport viser en bransje som ruster opp, med flere prosjekter under utvikling.

Snusmumrikken fra Hyper Games er et av de norske spillene som er under urvikling.
Hyper Games

Fredag ettermiddag publiserte Norsk filminstitutt og Virke Produsentforeningen en ny rapport om norsk spillbransje. Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom de to organene, og markerer første gang de jobber sammen om en slik årsrapport for bransjen.

Raporten tar sikte å ta tempen på bransjen med tall fra 2021, og inneholder informasjon om budsjetter, ansatte, antallet utgitte spill og veien videre for norsk spillindustri. Utvalget består av 15 spillselskaper som Virke har fulgt over flere år, som i stor grad representerer nesten hele den norske profesjonelle spillbransjen målt i omsetning.

Ifølge rapporten er dataspill det kulturuttrykket som i dag opplever størst kommersiell vekst.

Stor økning i ansatte

Antallet ansatte er blant de største hoppene vi finner i rapporten. I 2021 var det 433 faste ansatte i norsk spillbransje, samt 13 midlertidige ansatte. Til sammenligning var det 347 faste ansatte, og 21 midlertidig ansatte i 2020. Generelt ser vi en opprustningstrend de siste årene, i tillegg til en nedskalering av midlertidig arbeidskraft.

Like mange utgivelser i 2021 som i 2019.
NFI/Virke produsentforeningen

Faktisk har norsk spillbransje nå nesten doblet antallet ansatte siden 2017. Da var det totalt 261 sysselsatte, mot totalt 446 i 2021.

Kvinneandelen har økt litt i prosessen også, med et hopp fra 20 til 22 prosent mellom 2020 og 2021.

Opprustningen settes i sammenheng med at spillselskapene har rekordhøye utviklingsbudsjett for nye, kommende spill, samtidig som utgiftene til spill som allerede er på markedet har sunket.

I rapporten pekes det også på at en økning i politisk satsing på dataspill, blant annet via større støtteordnigsbudsjetter, har ført til at det er flere spill i utvikling. NFI melder at over 30 prosjekter som det spikkes på for øyeblikket har mottatt tilskudd. De fleste av disse tar sikte på å lansere i 2023.

Flere utgivelser, nedgang i salg og spillere

Like mange utgivelser i 2021 som i 2019.
NFI/Virke produsentforeningen

Dersom brorparten av disse 30 prosjektene kommer over målstreken neste år, betyr det en stor oppgang i antallet utgitte spill.

Totalt ble det utgitt 9 spill i 2021. Det er en oppgang fra de fem spillene som ble utgitt i 2020, men en tangering av antallet utgivelser som ble sluppet i 2019.

Samtidig melder utviklerne om en nedgang i salg av norske spill. I 2021 ble det solgt 3,06 millioner norske spill, mens det i 2020 ble solgt 3,51 millioner enheter. Dermed sank salget med 13 prosent fra året før, men var likevel høyere enn årene før.

På gratisspillfronten kan norske spill skilte med om lag 7,6 millioner nedlastinger i 2021.

Økt bruttoomsetning – stagnert netto

I rapporten opppgis det to ulike omsetningstall for den norske spillbransjen: nettoomsetningen for spill, og bruttoomsetningen for spill. Forskjellen mellom disse er at bruttoomsetningen omfatter all omsetning som er knyttet til spill. Bruttotallet er som regel høyere enn netto på grunn av at det ofte er distribusjonsledd mellom utviklerne og sluttkundene - for eksempel et utgiverledd, eller nettbutikker som Steam, PlayStation Store, som tar sin del av kaka.

Omsetningstall.
NFI/Virke produsentforeningen

I 2021 hadde bransjen en bitteliten økning i nettoomsetningen på 0,8 prosent, mens bruttoomsetningen økte betydelig mer: 9,3 prosent. Rapporten peker på at denne økningen er overraskende positiv sammenlignet med den internasjonale spillbransjen som så en stor nedgang i 2021 sammenlignet med årene før.

Du kan lese hele rapporten på NFIs nettsider »

Oppdatert 7. juli 2023: I den opprinnelige saken trakk vi frem at det i rapporten hevdes at spill er Norges største kultureksport. Det stemmer ikke for 2019, 2020 eller 2021. Da var det visuell kunst som dro inn mest penger fra utlandet. Vi har fjernet henvisningen.

Siste fra forsiden