Tid for spill – regjeringens dataspillstrategi 2024-2026

Slik blir regjeringens nye spillstrategi

Inkluderer blant annet nytt nasjonalt kompetansesenter, støtte til spill med markedspotensial og tiltak mot trakkassering.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery la frem spillstrategien på Deichman Holmlia torsdag.
Audun Rodem, Gamer.no

TLDR

  • Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery la frem regjeringens dataspillstrategi for 2024 til 2026, som har mål om et mangfoldig og gjennomslagskraftig dataspilltilbud,likestilling og mangfold i dataspillbransjen, og en inkluderende, trygg dataspillkultur.
  • Det fremheves at regjeringen planlegger å opprette et nasjonalt kompetansesenter for dataspillkultur og utvikle en ny tilskuddsordning for kjøp av spill og spilllisenser til bruk i offentlige arenaer, som biblioteker og fritidsklubber.
  • Strategien ser også behovet for å forbedre visse aspekter av bransjen, inkludert likestilling, næringsvekst og kulturelt gjennomslag, og inkluderer tiltak for å styrke kunnskap og kompetanse og legge til rette for trygge og inkluderende møteplasser.
Oppsummeringen er laget av en AI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av Gamer.nos journalister.

OSLO (Gamer.no): Torsdag formiddag la kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery frem regjeringens dataspillstrategi for årene fremover. Strategien ble presentert på Deichman Holmlia, og har fått navnet Tid for spill. Den skal gjelde i perioden 2024 til 2026.

– Vi starter ikke med scratch på denne strategien. Dataspillfeltet er allerede i en veldig god utvikling. Det er mange som gjør et godt arbeid, og vi i regjeringen vil løfte dette arbeidet på flere områder enn i dag, fortelller Jaffery under presentasjonen.

Den nye strategien tar over for den forrige regjeringens spillstrategi, Spillerom, som ble implementert i årene 2019 til 2022.

Regjeringen sier de har disse målene med den nye spillstrategien:

  • Et mangfoldig og gjennomslagskraftig dataspilltilbud med høy kvalitet
  • Likestilling og mangfold i norske dataspill og norsk dataspillbransje
  • Profesjonalitet og vekst i norsk dataspillbransje
  • En inkluderende, trygg og tilgjengelig dataspillkultur

Som varslet bygger den nye spillstrategien – i hvert fall i overordnede mål – på de samme aspektene som den forrige. Også i 2019 ble strategien lagt frem med fire punkter, som i stor grad har samme mål som den nye.

– Dataspillfeltet har endret seg mye de senere årene. Den norske dataspillbransjen er i kraftig vekst. Det regionale og kommunale tilbudet er blitt styrket, og idretten og frivilligheten bidrar med stadig nye og gode initiativ for dataspillkulturen. Derfor må politikken også bli mer offensiv. Med denne nye strategien tar vi grep for å løfte dataspillfeltet ytterligere, sier Jaffery i en pressemelding.

Strategien er delt inn i to deler: én del om norsk dataspilltilbud og norsk dataspillbransje, og én del om dataspillkulturen.

Du kan selv lese hele strategien på Kulturdepartementets nettsider »

Åpner nasjonalt kompetansesenter

En av de større nyhetene i strategien er opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for dataspillkultur. Senteret skal være en del av Norsk filminstitutt, med samarbeid fra Kulturtanken og Medietilsynet. Det er lagt av 2,5 millioner kroner i forslaget til statsbudsjettet for 2024 til opprettelsen.

Målet med kompetansesenteret er å sørge for deling, styrking og samling av kunnskap og kompetanse om dataspill og spillkultur. Senteret vil først og fremst fokusere på dataspill som kulturuttrykk, fritidsaktivitet og e-sport.

En ny tilskuddsordning for å kjøpe inn spill og spillisenser som kan brukes i offentlige rom – for eksempel bibliotek og fritidsklubber – skal også prøves ut. Her vil man i tillegg kunne søke om tilskudd til fysiske og digitale offentlige arrangementer. Tilskuddsordningen legges under NFI.

Matias Hilmar Iversen i Kulturtanken, Beate Våje i Medietilsynet, NFI-sjef Kjersti Mo og kulturminister Lubna Jaffery har alle vært involvert i prosessen med strategien.
Audun Rodem, Gamer.no

Det har frem til nå eksistert en innkjøpsordning for spill til biblioteker under NFI, og det virker som om det er en utvidelse eller et supplement til den vi ser i den nye strategien.

Målet med ordningen er å øke mulighetene til å formidle dataspill som kulturuttrykk, samt legge til rette for spill som fritidsaktivitet og e-sport.

– Strategien bidrar til en bedre organisering av dataspill som fritidsaktivitet og e-sport, som gir alle spillere de trygge, inspirerende og inkluderende arenaene de fortjener. Vi legger til rette for gode fysiske arenaer, hvor kompetente fagpersoner og oppdatert datautstyr kan bidra til å styrke og utvikle dataspillkulturen. Dette blir viktige møteplasser for å fremme kreativitet, samspill, konkurranse og dataspillglede, sier Jaffery.

Ny markedsordning i Filmfondet

Kulturdepartementet peker på en del gode sider ved den norske bransjen, slik som vekst, økt kvinneandel og spill med høy kvalitet. Likevel er det noen aspekter strategien har som mål å forbedre.

Departementet mener at det ligger et betydelig og uforløst potensial når det gjelder likestilling, næringsvekst, og kulturelt gjennomslag i Norge for norske dataspill og for bransjen.

Som et bidrag til dette skal et av hovedgrepene for bransjen skal være en styrking av Norsk filminstitutts tilskuddsordninger for utvikling og lansering av norske dataspill.

Strategien presenterer blant annet en ny automatisk markedsordning i Filmfondet for tilskudd til ferdigstilling av dataspill som har mottatt utviklingstilskudd.

– Denne nye ordningen skal stimulere til at prosjektene med størst potensial blir enda bedre. På dette punktet leverer vi et løft fra strategiens første virkedag. I statsbudsjettet for 2024 har vi foreslått å øke bevilgningen til satsingen på dataspill i filmfondet med 7, 5 millioner kroner, sier Jaffery.

Denne økningen ble lagt frem som en del av forslaget til statsbudsjettet for 2024 allerede i begynnelsen av oktober.

Utover det skal strategien inneholde tiltak som styrker regionale filmvirksomheter. Det legges også fokus på å styrke det generelle næringsrettede virkemiddelaparatet.

Strategien skal også følge opp Stortingets anmodning om å legge frem en strategi for vekst i kreativ industri.

Skal gjøre tiltak mot hets

Et punkt den nye spillstrategien virker å ta på alvor er problemer knyttet til hets, sjikane og trakassering innen spillkulturen. Strategien inneholder tiiltak som skal bidra til å styrke kunnskap og kompetanse, og som legger til rette for trygge og inkluderende møteplasser – både på nett og fysisk.

Det understrekes likevel at strategien ser spillkulturens gode sider, og at den peker på hvordan spill kan være alt fra fra en fritidsaktivitet, til et kunst- og kulturuttrykk, samt e-sport og verktøy for læring.

Siste fra forsiden