Dataspillstrategi 2020 - 2022

Regjeringen vil doble støtten til den norske spillbransjen

Vil ha mer inkluderende spillkultur, økte utviklingsmidler, profesjonalisering og internasjonal slagkraft.

Montasje Gamer.no

Onsdag formiddag la Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) frem regjeringens dataspillstrategi. Strategien gjelder fra 2020 og til 2022, og har fokus på spillkultur såvel som tiltak for å utvikle norsk næringsliv. Håpet er å få en mangfoldig og proff norsk spillbransje som kan nå ut utenfor landegrensene, som leverer et variert tilbud av norske dataspill av høy kvalitet. Man vil også legge til rette for en inkluderende spillkultur ved å gi mer til kunnskaps- og kulturbyggende arrangementer og satsinger.

Kulturminister Trine Skei Grande.
Eivind Von Døhlen/Gamer.no

I den nye strategien er planen å doble den finansielle støtten til den norske spillbransjen innen 2022. I 2019 ligger budsjettet på 24,4 millioner kroner til utvikling, samt støtte til lansering og internasjonal satsing – en totalsum på over 30 millioner kroner.

I første omgang begynner opptrappingen på satsingen med en økning på 10 millioner i neste statsbudsjett.

Nye tilskudd: Større summer, men til færre

I tråd med denne økningen har regjeringen et mål om at de offentlige virkemidlene skal spisses mer. Regjeringen ser at dagens tiltak er best myntet på mindre selskap, som gjør det lettere for dem å starte opp. Derfor blir spillene sjelden veldig ambisiøse og store, og spillselskapene får ikke gjennomslag i spillmarkedet. Selskapene vokser seg generelt til et sted mellom 10 og 15 ansatte, men så blir det vanskelig å vokse videre.

I bunn og grunn betyr dette at støtten fra Norsk filmindustri tilpasses slik at det gis større tilskudd til å utvikle spill til de mest profesjonelle selskapene. Definisjonen på «profesjonell» her lander på selskap med ambisjoner og gode forutsetninger for å vokse videre.

I tillegg skal det åpnes for tilskudd til produksjon. Disse spisses på en slik måte at midlene gis til færre, men at det er snakk om større summer. Kravet om egenfinansiering fra selskapenes side er også relativt høyt, uten at dette er spesifisert videre. Denne kommer altså i tillegg til den eksisterende utviklingsstøtten.

Det legges også til rette for en økning i midlene som forvaltes av regionale filmfond, slik som Filmfond Nord, Filminvest og Mediefondet Zefyr, og de sju regionale filmsentrene. Hos disse er det et mål at dataspill skal vektes tyngre i fordelingsprosessen.

E-sport nevnes i dataspillstrategien, men bygger i hovedsak videre på etablerte initiativ og mål, slik som Norsk Tippings oddspilling på e-sport. Det vil ikke bevilges egne midler til bransjen. Derimot stadfestes det at dagens regelverk tillater at internasjonale e-sportutøvere kan vurderes for å få oppholdstillatelse i Norge på lik linje med utøvere av tradisjonelle idretter.

Hele dataspillstrategien kan leses på regjeringens nettsideer.

– Gledelig å se at vi har blitt hørt

Daglig leder i Krillbite Studio, Jon Cato Lorentzen, synes det er flott at det ble lagt frem konkrete og klare mål i strategien.

Jon Cato Lorentzen, daglig leder i Krillbite Studio.
Bjørnar Frøyse
Les også
– Kjære, Sarepta og Teknopilot. Gratulerer med Bafta-prisen. Jeg og hele Norge er stolte av dere

– Vi som utvikler spill i Norge har bedt om en økning i spillstøtten nettopp for å sikre videre vekst, så det er gledelig å se at våre innspill har blitt hørt. En dobling av tilskuddene fra NFI er gode nyheter som vil sikre økt vekst i bransjen og at flere selskaper kan lage mer ambisiøse spill, sier Lorentzen.

At det blir et større fokus på å legge til rette for større selskaper ser han på som en naturlig utvikling av den statlige støtten.

– Om man kan fortsette å skape grobunn for nyetablerte selskaper via regionale støtteordninger og samtidig gi drahjelp til de av oss som er mer etablerte via større produksjonstilskudd fra NFI, vinner alle på det, forteller han til Gamer.no

For Krillbites del vil den nye retningen sørge for at de kan vokse ytterligere.

- Litt av utfordringen til mange av selskapene på Krillbite sin størrelse i Norge er at vi er for små til å tiltrekke oss store investorer men samtidig såpass store at vi har ganske høye månedlige utgifter. Selv om du lager spill som selger noen hundre tusen eksemplarer er det kostbart å drive et studio med ti-tolv fast ansatte. De fleste etablerte spillselskapene i Norge sliter med å vokse seg større enn dette. En større produksjonsstøtte vil hjelpe oss å satse mer, ansette flere og gjøre oss enda mer attraktive for partnere og investorer.

Åse Kringstad, leder for Virke Produsentforeningen.
Virke Produsentforeningen

Foreningen for film, tv og spill, Virke Produsentforeningen, er også veldig positiv til den nye strategien.

– Endelig får vi en etterlengtet satsing på norsk spillbransje! Vi ønsker spillstrategiens lovnader om dobling av potten til spill hjertelig velkommen, og vi er enige med kulturministeren i at det er viktig å legge til rette for at flere skal kjøpe og spille norskutviklede spill – både her hjemme, men også internasjonalt, forteller leder Åse Kringstad til Gamer.no.

Siste fra forsiden