Anmeldelse

Desert Rats vs Afrika Korps

Ingen perioder i verdenshistorien har blitt så grundig behandlet av dataspill som andre verdenskrig. Populære spill som Commandos og Call of Duty har hentet inspirasjon fra situasjonen i Europa på 40-tallet, men få spill har beskrevet ørkenkrigføringen i Nord-Afrika.

Side 1
Side 2
Side 3

Desert Rats vs. Afrika Korps handling er lagt nettopp til dette geografiske området. I dette sanntidsstrategispillet får en gjenoppleve de viktige og prestisjetunge slagene som var begynnelsen på slutten for den europeiske imperialismen i Afrika. Kampene var både preget av det spesielle klimaet og miljøet i ørkenen, men også en sterk avhengighet av stridsvogner og et personfokus i den militære ledelsen uten sidestykke. I spillet følger vi generalene Rommel og Montgomery i deres kamp om hegemonien over Nord-Afrika.

Spillet har flere spillmoduser innen både enspiller og flerspiller. Det er likevel helt klart at det er enspillermodusets ”story”-variant som er kjernen i spillet. Her får en spille gjennom alle de 16 forskjellige oppdragene med små historie-oppdrag innimellom for å binde sammen hele bakgrunnshistorien i spillet. Ellers er det i enspillermodus også mulig å spille henholdsvis den allierte og den tyske kampanjen separat, i tillegg til å spille oppdrag som allerede er gjennomført, på ny.

I ”story”-modus begynner man først som tyskeren Oberstleutnant Erich von Hartmann under General Rommels kommando. Hartmann har møtt sin motstander Lieutenant Colonel Gregory Sinclair før, og dermed får historien i spillet en ekstra dimensjon utover det rent krigstekniske. I tillegg jakter de begge to på samme kvinne, en mystisk figur ved navn Lys.

Historisk korrekt spill
Etter hvert får man også kontrollere de allierte styrkene, da som tidligere nevnte Sinclair. Kampanjen legger seg tett opptil historiske fakta, og spillet er derfor et funn for dem med interesse for krigshistorie. Før hvert oppdrag får man en briefing både om de generelle, historiske fakta, i tillegg til spillets historie og oppdragets mål.

Etter dette kommer man til troppeinndelingsskjermen. I utgangspunktet har hvert enkelt oppdrag en standardfordeling av enheter, men denne kan enkelt endres. Hver enkelt enhet har en verdi angitt i poeng, og ved å slette enheter fra oppsettet kan man frigjøre poeng som man kan ”kjøpe” andre typer tropper som passer bedre til ens strategi. I begynnelsen av spillet er det nok enklest å bare gå for de opprinnelige instillingen på grunn av det store mangfoldet av forskjellige kjøretøyer og infanteri-enheter, men etter hvert kan det lønne seg å legge ned litt arbeid i å skreddersy styrkene sine. Når man gjennomfører oppdrag låses det også opp en del spesialenheter som en kan bruke. Jevnt over er det riktignok best å bruke standard-instillingene, siden målet for oppdraget som oftest forandrer seg flere ganger i løpet av en omgang, og det viser seg at enheter man i utgangspunktet trodde var unyttige fikk sitt bruksområdet etter hvert.

Side 1
Side 2
Side 3

Siste fra forsiden