Reglene i Telenorligaen

Dette er regelendringene i høstsesongen av Telenorligaen

Sjekk de viktigste oppdateringene.

Eivind von Døhlen/Gamer.no

Det er en målsetning at reglene skal endres minst mulig slik at de blir enklere å sette seg inn i. Denne sesongen får langt færre regelendringer enn tidligere. En stor andel av dem er kun presiseringer og omformuleringer. Vi håper og tror at vi kan holde oss på et nivå der kun små justeringer blir nødvendig framover.

Det er fortsatt en ambisjon om å forenkle regelverket noe på sikt, men da uten at meningsinnholdet endres.

Fullstendig regelverk finnes her »

Dette er de viktigste endringene vi har gjort:

VAC og konsekvenser av juks
Kamp og konkurransereglementet § 2-8

 • Presisering i reglene som omtaler reaksjon på VAC

Begrunnelse: De gamle reglene var knyttet til en konkret dato. De er oppdatert i tråd med det som praktiseres i dag: Hvis du har VAC i ett spill/spillmotor som benyttes i noe Gamer.no arrangerer, så utestenges du i ett år fra første dagen du fikk VAC. Ett år er standard, formildnende eller skjerpende omstendigheter kan selvsagt gi variasjoner i lengden på utestengelsen.

Det er også lagt til et punkt om at vi ønsker å tilknytte oss flere samarbeidspartnere som kan gi oss informasjon om hvem som jukser og basere oss på disses vurderinger.

 • Ved bruk av juks, idømmes man tap og det er mulig å idømme tap i flere kamper enn den kampen det er bevist juks

Begrunnelse: Reglene har ikke vært spesifikke på dette hittil. Dersom en spiller blir tatt for å bruke jukseprogrammer, vil det kunne dømmes tap i samtlige kamper den spilleren har spilt for den klubben/det laget den samme sesongen. Klubbene har mye å tape på å ikke ha oversikt over egne spillere som jukser.

Identitet og statsborgerskap
Kamp og konkurransereglementet § 2-1

 • Gamer.no kan forlange informasjon om hvem du er

Begrunnelse: Innimellom oppstår det mistanke om at utestengte spillere har nye alias eller at en spiller deltar for to lag i samme serierunde. I slike tilfeller trenger vi mer informasjon for å kunne bekrefte eller avkrefte mistanken. Gamer.no respekterer spilleres ønske om å være anonyme, og kommer ikke til å dele slik informasjon med uvedkommende.

Kamp- og konkurransereglementet § 2-5

Les også
Anmeldelse: Overwatch
 • Spillere som bor i Norge og har vært her i lengre tid kan telle som norske, selv om de ikke har norsk statsborgerskap. Spillerne må søke Gamer.no for å få dette vurdert

Begrunnelse: Regelen er der for å løfte norsk e-sport. Det kan være mange grunner til at noen lever hele livet i Norge uten norsk statsborgerskap. Tilhørighet til det norske miljøet bør i noen tilfeller kunne veie tyngre enn fargen på passet.

 • Omformulert regelverk om antall norske spillere på hvert lag

Begrunnelse: Dersom en spiller faller fra, er det ikke lenger mulig å misforstå hvor mange av de resterende som kan være utenlandske.

Overgangsvinduet
Kamp og konkurransereglementet § 2-4

 • Endret formulering om overgangsvinduet
 • Overgangsvinduet er stengt etter 5. serierunde

Begrunnelse: Folk leste regelverket forskjellig forrige sesong. Formuleringen var uklar, dette er strammet opp. Når overgangsvinduet stenger, må man enten hente fra lavere divisjoner eller hente norske statsborgere som ikke har deltatt i ligaen. Med 10 lag i serien, har vi flyttet litt på overgangsvinduet.

Bugs/glitcher
Kamp og konkurransereglementet § 3-4

 • Bugs som oppstår kan gi omkamp

Begrunnelse: Dersom noen jukser ved å utnytte en bug/glitch er det allerede dekket i reglene, men dersom det oppstår en feil som gir fordel, men som ikke er utnyttet bevisst, har ikke reglene sagt noe om hva som skjer. Om admins mener kampen ble avgjort av dette, kan kampen spilles på nytt.

Demoer
Counter-Strike: GO spilleregler § 3-4

 • Demoer skal taes vare på i seks måneder

Begrunnelse: Dersom det dukker opp grunnlag for seriøs tvil mot slutten av en sesong, ønsker vi å kunne se hele sesongens kamper av den aktuelle spilleren.

 • Det presiseres at demoen som tas opp er i POV.

Begrunnelse: Dette stod ikke eksplisitt, det stod kun at alle på laget skulle ta opp, noe som skapte et par misforståelser forrige sesong.

Trener i spillet
Kamp og konkurransereglementet § 4-6
Counter-Strike: GO spilleregler § 3-11
League of Legends spilleregler § 3-3
Overwatch spilleregler § 3-1

 • Regler for trener presiseres i regelverket for den enkelte sport.

Begrunnelse: Det har ikke stått noe om når trener er tillatt eller ikke i regelverket. Det varierer veldig fra spill til spill hvorvidt en trener kan få informasjon som laget ikke ellers ville hatt. Vi har endret syn på trener i Overwatch fordi spectate kan gi en del vinkler som ikke spillerne ellers har tilgang på.

 • Det er ikke tillatt med coach/trener i Counter-Strike: GO
 • Det er ikke tillatt med coach/trener i Overwatch
 • Det er tillatt med trener i League of Legends gitt at vedkommende ikke ser mer enn det spillerne ellers ser

Siste fra forsiden