Anmeldelse

Fire Chief

Brannfolk har nytt godt av en kraftig popularitetsbølge i de senere årene, noe som kanskje ikke er så rart med tanke på det spennende og utfordrende yrket de har. Nå har du sjansen til å oppleve brannfolkenes verden på nært hold.

Side 1
Side 2
Side 3

Det nye sanntidsstrategispillet Fire Chief setter deg nemlig i brannsjefens posisjon, og gjør deg ansvarlig for en gruppe topptrente brannmenn i kamp mot flammene. Hvis du tror at strategispill må inneholde krig og vold for å være underholdende, tar du skammelig feil. Fire Chief kommer ikke til å bli noen klassiker, men det beviser at det er mulig å lage et spennende og engasjerende spill hvor målet er å redde liv i stedet for å ta dem.

Bli brannmann! Lesere med god hukommelse vil huske et spill ved navn Emergency 2, som vi omtalte for snart ett år siden. I det spillet måtte du ordne opp i en rekke ulike katastrofesituasjoner, fra branner og trafikkulykker til terrorangrep og pestutbrudd. I omtalen vår gav vi spillet ros for konseptet og fantasifulle, men realistiske, oppdrag. Dessverre måtte vi også gi spillet en god del kritikk, for utviklerne hadde ikke klart å følge opp de gode idéene med et velfungerende gameplay. Det kan virke som om Monte Cristo har tittet litt på Emergency 2 og sett hva som fungerte godt, og hva som ikke fungerte i det hele tatt, og brukt dette når de designet Fire Chief.

Fire Chief har svært mye til felles med Emergency 2, men fokuserer kun på branner. Dette har tillatt Monte Cristo å lage en dypere simulasjon av både brannene selv og det som gjøres for å bekjempe dem. Spillmiljøene i Fire Chief er laget i 3D, noe som øker realismen enda et par hakk. Spillet inneholder et godt øvingsoppdrag, og er lagt opp slik at utfordringene du får blir gradvis mer komplekse etter som du lærer deg å beherske de grunnleggende teknikkene. Du kan også velge vanskelighetsgrad på hvert oppdrag.

Stor variasjon
Spillet skryter av å ha 34 forskjellige oppdrag på ti ulike lokalisjoner. Dette er en sannhet med modifikasjoner, og en mye bedre (men litt mindre imponerende) beskrivelse vil være å si at spillet har ti ulike oppdrag som til sammen inneholder 34 sekvenser. De ti oppdragene er alle ganske forskjellige, og inneholder hvert en rekke ulike og varierte utfordringer. Noen oppdrag inneholder forurensing og giftige gasser, mens andre preges av eksplosjonsfare. Mange ganger må du ta spesielle hensyn for å fullføre oppdraget. For eksempel må du i ett oppdrag redde uvurderlige kunstskatter, mens du i et annet oppdrag må sanke sammen bevis for at brannen var påsatt.

Du har flere ulike enheter til rådighet i din kamp mot flammene. Fotsoldatene i denne kampen er vanlige brannmenn, som er utstyrt med brannslukningsapparat og øks. Deres hovedoppgave er naturligvis å sloss mot flammene, men de kan også gjøre mye annet, slik som å bryte ned dører, skru av brytere, bære eller følge ut skadde mennesker, og så videre. Mer avanserte jobber må overlates til spesialister, som den tekniske offiseren. Han kan for eksempel åpne safer og flytte biler som befinner seg på brannstedet.

Du har også andre typer enheter med utstyr som ikke trengs så ofte, men som kommer godt med. En type brannmann kan for eksempel rappellere ned vegger og liknende, noe som gjør at han kan komme til der de andre må melde pass. I tillegg har du en rekke kjøretøy. Det viktigste for brannmennene er tankbilen, som inneholder skum. Brannmennenes apparater har en viss kapasitet, og når de er tomme må de fylles opp ved tankbilen. Du har også to typer brannslukningskjøretøyer: En med og en uten stige. Disse må også fylle tanken med jevne mellomrom. I tillegg har du stigebil og ambulanse. Hva slags enheter du har til rådighet er bestemt av designerne, og du kan ikke tilkalle nye enheter underveis.

Side 1
Side 2
Side 3

Siste fra forsiden