E-sportvisum

Foreslår idrettsvisum for e‑sportutøvere i Norge

Nordavind: – Veldig aktuelt for oss. Norge har ikke gode nok spillere på tvers av alle grener.

Anna Dåsnes/Venstre

Venstre har fridd til norsk e-sport den siste tiden. Det hele startet med et leserinnlegg på Gamer.no der Grunde Almeland, stortingsrepresentant og medlem av familie- og kulturkomiteen, oppfordret miljøet til å peke på hvilke behov de har fremover.

Noen uker senere var han på Arna videregående skole for å lære hvordan de jobber med e-sport som programfag. I påsken satt han og spilte på The Gathering hele onsdagen, og på kvelden holdt kulturminister Trine Skei Grande en offisiell åpningstale. Torsdag forrige uke snakket han opp e-sport på et arrangement i regi av Drammens Ballklubb, som har fått støtte fra idrettskretsen til å drive med e-sport.

Han aksepterte til og med utfordringen om å ta en debatt på den nyoppstartede podkasten Esportsonen.

Vil endre utlendingsforskriften

Almeland er tydelig på én ting uansett hvor han befinner seg:

– Vi må ta e-sport og de som driver med det på alvor. Det er på tide at vi anerkjenner e-sport som idrett.

Ett av de grepene han ønsker å ta nå er å legge til rette for et idrettsvisum for e-sportutøvere i Norge. Almeland vil å gjøre det enkelt for norske klubber henter kompetanse utenifra, dersom det er behov for det. Dette inkluderer spillere, trenere, administrasjon og støtteapparat.

Grunde Almeland, stortingsrepresentant og medlem av familie- og kulturkomiteen.
Anna Dåsnes/Venstre

– Elitesatsinger i andre idretter har gjerne fysioterapaut eller trenere fra andre land. Det er enkelt takket være utlendingsforskriften. Disse reglene bør også gjelde innen e-sporten, forteller han til Gamer.no.

Men det handler ikke kun om hvilke muligheter som ligger der for eliten.

– Vi måte tenke på dette i et breddeperspektiv. Alle som er aktive e-sportutøvere i dag trenger ikke nødvendigvis å bli eliteutøvere. I dag har man ordninger for eliteutøvere fordi de blir hentet opp av kommersielle interesser. Dersom man kan organisere det på en god måte, med lokale initiativ, så klarer man også å bygge opp bredden.

– Det vi kan gjøre er å endre utlendingsforskriften. I dag har vi mulighet til å gi særlig unntak for oppholdstillatlese for ulike typer grupper. I utlendingsforskriften er det blant annet definert for profesjonelle idrettsutøver og medfølgende støtteapparat. Hvis vi klarer å definere e-sport som profesjonell idrett kan man sørge for at spillere, trenere og støtteapparat kan bli unntatt kravene til oppholdstillatse. Rett og slett et e-sportvisum, forklarer Almeland.

Trenger ikke organiseres i et forbund

– I utledningsforskriften du refererer til står det at uttalelser skal innhentes fra Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. Betyr det at e-sporten må inn der?

Les også
Europeisk sluttspill i LEC starter på fredag

– E-sporten ikke nødvendigvis det. Det kommer an på hvordan vi gjør de aktuelle endringene. Det er jo en generell utfordringen at man må finne ut hvordan man ønsker å organisere seg. Det er også viktig for å sikre at man får tilgang til de eksisterende finansieringsmulighetene der ute.

– Likevel trenger det ikke være et formelt forbund under Idrettsforbundet. Det finnes andre måter å gjøre dette på, for eksempel ved å opprette en komité. Da har man mulighet til å lage et særunntak i loven, for e-sporten.

Det er mange måter å organisere seg på, og vi oppfordrer miljøet til å være kreative.
Grunde Almeland, Venstre

Et eksempel på dette er Freeski. De har ikke et eget forbund, men er assosiert med Norges Skiforbund gjennom en komite. Det betyr at Skiforbundet har ansvar for de ytre rammene, forhandle kontrakter med anlegg og sørge for at de får gode priser for leie av parker. Veldig mange av parkene som brukes eies av kommersielle aktører. Selve innholdet, turneringsformatet, konkurransene og triksene som skal utføres har ikke Skiforbundet noe med. På den måten er de uavhengige.

– Det er mange måter å organisere seg på, og vi oppfordrer miljøet til å være kreative, sier Almeland.

Idrettsforbundet startet i høst en utredning om de i fremtiden skal ta inn e-sport. Det som antageligvis blir avgjørende er om e-sport er innenfor definisjonene av idrett, og at det er organisert slik at de kan være en frivillig, medlemsbasert organisasjon.

LES OGSÅ: Dette mener norske klubber om et e-sportforbund

Nordavind er avhengig av regelendring

– Et visum for e-sportutøvere er veldig aktuelt for oss, forteller Stein Wilmann, daglig leder i Nordavind AS, til Gamer.no.

Nordavind regnes som den største satsingen i norsk e-sport akkurat nå. Det drives som et samarbeidsprosjekt med Vålerenga Fotball Elite på Intility Arena i Oslo. Klubben har flere e-sportutøvere på lønningslista.

– Vi har mange spillere som av forskjellige årsaker ikke bor her, selv om de mottar lønn og er ansatt av oss. Noen har ikke spilt lenge nok i klubben til at det er rimelig å forvente at de skal flytte hit, men det er spillere som hever nok lønn til at vi kunne etterspurt det.

Wilmann er glad for på høre om initiativet til Almeland, og ønsker et e-sportvisum varmt velkommen. De strenge reglene i dag gjør det utfordrende for Nordavind å hente inn den kompetansen de trenger.

– Det er veldig vanskelig å hente inn utenlanske spillere, men vi er avhengig av det ettersom lille Norge ikke har gode nok spillere på tvers av alle grener. Vi kan ikke basere oss på den talentsekken dersom vi skal konkurrere internasjonalt. Se for eksempel på FIFA-laget vårt, der er det kun utenlandske spillere.

Tungt å søke om arbeidstillatelse

Stein Wilmann er daglig leder i Nordavind AS.
Eivind von Døhlen/Gamer.no

I fotballen er det slik at en klubb som vil hente en utlending må henvende seg til Norges Fotballforbund. Hvis forbundet går god for spilleren kan han ansettes. Myndighetene etterprøver sjeldent denne vurderingen.

Det viktigste kriterie er at man spiller på det høyeste nivået. I norsk fotball defineres det som Eliteserien og Obosligaen. Samme gjelder for Toppserien for kvinner og øverste nivå i ishockey.

Denne muligheten har altså ikke e-sportklubber. De kan kun søke om arbeidstillatelse, og det er en tung prosess.

– I dag kan vi som e-sportklubb kun hente inn ansatte som ansees som faglærte. Arbeidstillatelsen for borgere utenfor Norden gis på bakgrunn av en objektiv vurdering av utdanning, arbeidserfaring eller tilsvarende kriterier. Dette gir oss mindre rom for å hente utenlandske arbeidstakere da vi ikke har anledning til å eksempelvis innhente en skjønnsmessig vurdering fra et forbund.

– Avhengig av lønnsnivå kan det fort koste mer enn det smaker å hente arbeidstakere til Norge slik det er nå for e-sportklubber. Det er en del «administrativt upkeep» ved å søke om og fornye slike tillatelser, og da særlig for en ung bransje som fortsatt er i vekst.

– Som en konsekvens blir ofte enklest at den utenlandske spilleren like gjerne blir boende og utfører arbeidet sitt fra hjemlandet. Vi rapporterer på vår side til myndighetene hva vi utbetaler i lønn til vedkommende, men den utenlandske arbeidstakeren er selv ansvarlig for å rapportere inntekt, og følgelig skatte deretter til sitt respektive hjemland. Det negative med dette er skattepengene Norge går glipp av, samt at pengene sirkuleres ikke inn igjen i den norske økonomien, men blir brukt i utlandet.

Det handler ikke bare om å hente inn spillere, men også støtteapparat, fagpersoner og administrasjon.

Vi er helt avhengig av utlandet, og e-sporten er mer internasjonal enn annen idrett.
Stein Wilmann, Nordavind

– Norge har ikke flust av gode e-sporttrenere. Jeg tror ikke det finnes noen for å være ærlig. Vi er helt avhengig av utlandet, og e-sporten er mer internasjonal enn annen idrett. Det konkurreres på tvers av landegrenser mye oftere. Alle idretter har stort sett en hjemlig serie, og noen få som deltar internasjonalt. I e-sporten er ikke dette tilfelle.

– Hva slags kompetanse trenger dere?

– Først og fremst spillere og trenere, og kanskje folk i administrasjonen, men det er lenger frem i tid. Vi mottar jo søknader fra utlandet fra spillere, trenere og folk som vil jobbe med innhold. Hvis du ser på internasjonale lag ser du at det er internasjonale sammensetninger. Astralis er blant de få unntakene.

– Det er ikke enkelt å få endret dette, det handler om hvordan det norske samfunnet er bygget opp helt annerledes enn resten av verden. Dette med foreninger og forbund er innviklet og skrudd sammen på en annen måte. Vi kan ikke bare plukke ut og velge de delene vi ønsker oss.

LES OGSÅ: E-sporten i Norge må samles rundt et forbund

Visumet er en del av en større innsats

Grunde Almeland presiserer at forslaget om idrettsvisum for e-sporten i Norge ikke løser alle utfordringene for å kunne vokse.

– Dette er ett konkret tiltak jeg har funnet som vi kan gjøre. Det har vært foreslått i den svenske riksdagen, men fikk ikke flertall der. Det er et forslag som løftes andre steder også. Dette er en del av en større innsats for å løfte norsk e-sport, men det er ikke hele svaret.

– Hvordan vil du gå frem?

– Det første som må skje nå er at jeg foreslår dette for Venstres landsmøte til helgen, så håper jeg å få gjennomslag der. Vi har et teknologidokument som skal diskuteres og der ligger det inne et forslag om å anerkjenne e-sport som idrett. Dette er en utdyping av det konkrete punktet. Forhåpentligvis får jeg gjennomslag, og da må jeg følge det opp i etterkant, avslutter Almeland.

Siste fra forsiden