Anmeldelse

Freelancer

Freelancer har vært under utvikling hos Digital Anvil siden 1997, og det har vært knyttet svært store forhåpninger til dette spillet. Etter at Chris Roberts forlot Digital Anvil for noen år siden har det vært sjefsdesigner Jorg Neumann sin oppgave å sørge for at Freelancer ble et produkt folk ville stoppe opp og legge merke til. Den oppgaven har han klart med glans.

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5

Freelancer foregår i en fjern fremtid og langt borte fra vårt hjemlige solsystem. Den stemningsfulle introduksjonsfilmen forteller om en altomfattende krig i det tjuetredje århundret. Denne krigen varte i nesten hundre år, og mot slutten var det egentlig ingen som visste hvorfor de kjempet mot hverandre i utgangspunktet. Det eneste de visste var at det var to sider: Koalisjonen og Alliansen. Etter hvert fikk Koalisjonen overtaket, og for å redde seg selv valgte Alliansen å sende fem gigantiske romskip ut i rommet slik at de kunne begynne tilværelsen på nytt. Skipene inneholdt millioner av mennesker i kryo-søvn, og hvert skip var fra en av Alliansens medlemsnasjoner: Bretonia (Storbritannia), Kusari (Japan), Hispania (Spania), Rheinland (Tyskland) og Liberty (USA). Dette er nå 800 år siden, og disse nasjonene har funnet sin egen del av verdensrommet der de har bygd opp nye og mektige riker.

En sjanger preget av frihet
Helt siden David Braben og Ian Bell skapte spillet Elite og dermed la grunnlaget for denne sjangeren spill har gamere verden over latt seg fortrylle av friheten disse spillene har tilbudt. I Elite fikk du utdelt et romskip og en liten pengesum, og så bar det ut i det store verdensrommet for å søke lykken. Du kunne bli handelsmann og tjene penger på å kjøpe og selge legitime varer eller du kunne prøve deg som smugler. Det fantes ingen fastlagt historie som ledet deg, du var din egen herre og du kunne til en hver tid gjøre hva du ville. Du skapte din egen unike historie innenfor spillverdenens rammer. Handlingene dine fikk imidlertid konsekvenser, og hvis du drev på med smugling eller angrep ærlige handelsmenn kunne du regne med å få politiet på nakken.

Disse spillene har mer enn noen andre klart å involvere spilleren i handlingen, nettopp på grunn av denne friheten. Samtidig er det mange som har følt at de har manglet mål og mening. Det å sette seg sine egne mål og jobbe for å nå dem appellerer ikke til alle - noen vil ha en klart definert historie å forholde seg til, og forhåndsbestemte mål å jobbe mot. Freelancer prøver å tilby både frihet og klart definerte mål, og det lykkes faktisk ganske godt med det. Historien begynner på Freeport 7, en romstasjon i Liberty-sektoren. Uten forvarsel blir denne stasjonen angrepet og ødelagt av det som antas å være skip fra en kriminell organisasjon som kaller seg The Order. Noen få mennesker overlever angrepet, og en av dem er spillets helt, Edison Trent. Med ødeleggelsen av Freeport 7 mistet han alt han eide, og nå må han begynne på bar bakke igjen. Han kommer i kontakt med Jun'ko Zane (Juni) som representerer Libertys politistyrke, og hun gir ham et oppdrag og et romskip han kan bruke. Etter å ha utført dette oppdraget åpner spillverdenen seg for Trent. Med det nye romskipet kan han fly hvor han vil (innenfor Liberty), og gjøre hva han vil.

Historien hopper på en måte ut og inn av spillet. I de periodene du står fritt er det nesten som om ikke bakgrunnshistorien skulle ha eksistert. Målet for denne delen av spillet er å tjene penger, og det kan du gjøre ved å handle varer eller ved å ta oppdrag for noen av de forskjellige organisasjonene i spillet. Du kan også drive piratvirksomhet eller bare fly omkring på jakt etter fiendtlige romskip. Når et romskip ødelegges dropper det lasten sin, og du kan ta den med deg og selge den til høystbydende. Etter hvert som du får tjent en viss sum stiger du i nivå, og når det skjer hopper historien inn og du får beskjed fra Juni om at hun trenger deg til ett eller annet, og at du må møte henne på en spesiell planet eller romstasjon.

Du behøver ikke å gjøre dette med en gang om du har et annet ærend først, men når du har kommet til et slikt punkt er den eneste måten å stige i nivå på å fullføre det neste historieoppdraget. Etterpå står du igjen fritt til å gjøre hva du vil, men noen ganger blir forutsetningene dine kraftig endret av det som skjer i historieoppdragene. Freelancers univers er ikke fullstendig åpent for deg fra starten av. Du begynner som nevnt i et solsystem i Liberty-sektoren. Etter å ha utført noen oppdrag for Juni får du tilgang til resten av sektoren, og etter som historien setter i gang for fullt blir du flyttet til Bretonia. Ryktet ditt påvirkes også av hva som skjer i historieoppdragene, og enkelte organisasjoner kan gå fra å være allierte til fiender basert på det som skjer under et oppdrag. Når du til slutt får spilt gjennom hovedhistorien åpnes hele spillverdenen for deg og du får mulighet til å reise hvor du vil.

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5

Siste fra forsiden