Intervju

Intervju med produsenten bak Hearts of Iron 2

Som eneste norske representant var Gamer.no på plass i Sveriges hovedstad for å delta på presseslippet til Hearts of Iron 2. Resultatet ble en inngående gjennomgang av spillet, intervjuer og litt moro.

Side 1
Side 2

Hearts of Iron er et dypt strategispill som omhandler perioden før, under og etter andre verdenskrig. Her har du muligheten til å styre en nasjon i din politiske, diplomatiske og militære ånd. Nå er oppfølgeren her, og ifølge dem som står bak prosjektet har det å spille dype strategispill aldri vært mer underholdene og ikke minst enkelt.

Gjennom en intervjurunde fikk vi som var tilstede muligheten til å grave dypt i spillets ulike karakteristikker. Ikke bare florerte spørsmålene, men de som svarte gjorde det nærmest i kor og om hverandre. De første åtte spørsmålene ble besvart i felleskap av programmerer Jonas Bjering og spilldesigner Joakim Bergqwist. Deretter tok vi en hyggelig prat med Fredrik W. Lindgren, visepresident i markeds- og salgsavdelingen.

Hvilke grep har dere tatt for å forbedre den kunstige intelligensen fra spill nummer èn?

- Det er ingen tvil om vi har jobbet mye med å forbedre den kunstige intelligensen fra Hearts of Iron 1. Vi har virkelig brukt mye tid og energi for å gjøre spillet mest mulig realistisk på dette punktet. Vi har forbedret den kunstige intelligensen både i kampsituasjoner, på det politisk/diplomatiske plan og når det gjelder handel og økonomi. Verdt å nevne er dens økte betydning når det gjelder logistikk og maskinelle stridsbevegelser.

Hvilke nye finesser er verdt å merke seg i Hearts of Iron 2?

- Vel, det viktigste er troppebevegelser når man skal ut i kamp. På det gamle spillet måtte du først komme frem sentralt i den provinsen du ønsket å angripe før kampene startet. Det var dermed lett for fienden å forutsi hva som skulle skje. Nå starter kampen umiddelbart etter angrepsordren, dermed slipper man å blottlegge egne forsvarslinjer i like stor grad ved offensive operasjoner. Dette er det vi kaller ”bevegelse er angrep”, og vi føler spillets kvalitet har blitt hevet av dette.

- En annen stor nyhet er det logistiske aspektet i Hearts of Iron 2. Dette er meget realistisk og omfattende, men ikke forstyrrende på spillopplevelsen. Kapasitet og organisering av transport er av høy betydning, både for dine ressurser og tropper. Logistikkaspektet er styrt av den kunstige intelligensen, og vil ikke ”synes” på kartet. Hvis du vil, kan du derimot ta over styringen selv.

Hvordan er det teknologiske treet lagt opp?

- Det teknologiske treet har fått seg en aldri så liten oppussing siden spill nummer 1. I eneren var det slik at man måtte forske på en mengde mindre oppfinnelser en etter en. Det nye systemet er langt mer komplekst og spennende. Her kan du sette opptil fem grupper av forskere til ulike historiske prosjekter. Antall slike prosjekter har blitt færre, men gir nå en mer direkte effekt på spillet. Du kan også forske på såkalte hemmelige våpen, der enkelte er historisk korrekt mens andre er litt mer obskure. Selve treet henger nå mye mer sammen, og du kan følge ulike historiske mønster. Hva med å følge Tysklands teknologimønster med Sovjetunionen? Utvilsomt en spennende tanke.

Har de politiske muligheter og diplomativalg blitt utvidet fra spill nummer èn?

- Som i det første spillet er dette aspektet en meget viktig del av Hearts of Iron 2. Avtaler med andre nasjoner kan enten hjelpe dine ekspansjonsplaner eller velte dine imperiedrømmer. Hvordan politikk du har i starten avhenger selvsagt sterkt av hvilken nasjon du velger. Èn gang i året har du derimot sjansen til å forandre ett av flere aspekter ved ditt regimes politikk. Hva du gjør i politikken og på det diplomatiske plan har stor innvirkning på særlig spillet, og i denne oppfølgeren er valgene både flere og mer komplekse.

Hva kan du si om tidsperioden Hearts of Iron 2 tar for seg? Hvorfor akkurat denne?

- Det er mulig å spille fire store kampanjer, der den lengste går fra 1936 til 1948. Dette tidsintervallet er forøvrig det samme som i det første spillet. Grunnene til at vi valgte å gå for den samme tidsperioden er flere. For det første er det utrolig mye arbeid når det kommer til produksjonen av en så faktafylt tittel. Skulle vi utvidet tidsrammen ville dette medført mye ekstra tid og ressurser. For det andre følte vi at denne tidsperioden er mer enn tilstrekkelig for å fremstille oppbygningen, gangen og konklusjonen av andre verdenskrig.

Side 1
Side 2

Siste fra forsiden