Kommentar

Norsk e-sport

Jeg slutter som prosjektleder for e-sporten på Gamer.no

For å forstå dette valget, la meg i stedet fortelle hvorfor jeg begynte.

Tor-Steinar Nastad Tangedal/Henrik Sigmundstad/Gamer.no

La oss skru tiden tilbake til 1. mai 2014, da jeg først ble ansatt som e-eportansvarlig. I et nettmøte på Gamer.no senere den måneden ble jeg spurt av redaktør Tor-Steinar Nastad Tangedal hva som var viktigst for meg.

Til det enkle spørsmålet hadde jeg et svar jeg hadde reflektert over i lang tid: nemlig at e-sporten utvikler seg til å bli en positiv kraft i det samfunnet vi lever i.

På den tiden var det ingen nasjonal ligasatsning slik vi kjenner Telenorligaen i dag og det var ingen e-sportlinjer på den videregående skolen. E-sporten var fragmentert og i den spede begynnelse av sin moderne form.

Ut av blindsonen

Jeg visste hva jeg gikk til da jeg tiltrådte, og samtidig ikke. I den grad jeg visste var det at jeg hadde et mål for øye, og det var å formalisere og profesjonalisere e-sporten gjennom en rekke tiltak. Herunder blant annet innføringen av et nasjonalt divisjonsbasert seriesystem, utvikle et omfattende regelverk (som for øvrig har fått en overhaling og rulles ut neste uke), og legge til rette for at bredden så vel som toppen skulle få en seriøs arena å delta på.

Publikum på SpillExpo under høstfinalene av Telenorliagen i 2015.
Tor-Steinar Nastad Tangedal

Det jeg aldri hadde forespeilet meg var hvilken rolle min stilling skulle vise seg å ha på utviklingen av norsk e-sport, først og fremst som ligaansvarlig, men også som representant for miljøet utad, og i debatten rundt min rolle i BX3 vis a vis Gamer.no.

Eventyrlig vekst

Norsk e-sport, da med Telenorligaen i spissen, har opplevd en eventyrlig vekst som nylig kulminerte i en ny treårig millonavtale. Samtidig har det vært en eksplosiv økning i antall deltagere i Telenorligaen fra vi startet høsten 2014, per i dag teller vi 5500 deltagere. En økning selv jeg aldri i min villeste fantasi hadde forestilt meg skulle bli virkelighet snaue to år etter lansering.

I retrospekt er det ikke millionavtalene eller VGTV-sendinger som har gitt meg mest glede i e-sportarbeidet, men fremveksten blant miljøet på breddenivå. Noe av gleden har kommet fra å få bekreftet hypotesen jeg fremsatte om breddedeltagelse i en tidligere kronikk; mest av alt har det vært givende å se genuin konkurranseglede på breddenivå som følge av tiltak en selv har vært med på å sette i gang. Et syn jeg tror jeg deler med flesteparten av administratorstaben og frivillige landet rundt, uansett aktivitet.

Representant utad

I lys av min stilling e-sportansvarlig har jeg blitt kontaktet av alt fra politikere til journalister til rektorer. I essens har jeg fungert som representant for miljøet utad mot de som ikke har kjennskap til e-sporten fra tidligere. En oppgave jeg har tatt på ramme alvor, og jeg håper og tror jeg har representert oss på best mulig måte.

Møtene med offentligheten har etter hvert fått meg til å innse at vi enda er en nisje av en nisje. Det betyr at veien frem fortsatt er lang med flere utfordringer. Likevel har vi en gyllen mulighet til å utnytte den samme muligheten til å kontinuerlig presentere oss selv gjennom et førsteinntrykk hos veldig mange. En mulighet jeg håper alle reflekterer over, enten det er spillere, klubber, eller arrangører. La oss se og lære av idretten, både hva de har gjort rett, men også hva de har gjort galt slik kan vi unngå å gjøre de samme feilene.

Telenorligaen vil fra og med høsten forhåpentligvis fremstå som en av de mest seriøse og omfattende e-sportligaene i verden
Stein Wilmann
Les også
Riddle signerer 1. divisjonslag i Counter-Strike

Veien fremover

Det hviler et spesielt ansvar på Gamer.no som de facto arrangør av det nasjonale seriesystemet. Enda gjenstår det mye arbeid rundt organiseringen og profesjonaliseringen av norsk e-sport, dette betyr at vi må ta grep for å kvalitetssikre og forbedre den eksisterende plattformen vi kjenner i dag.

Noe av det siste jeg gjør som leder for e-sporten på Gamer.no vil være å starte samtaler med Anti-Doping Norge og Kampfiksingenheten under Lotteri -og stiftelsestilsynet.

Sammen med de nye brukervilkårene og regelverket vil Telenorligaen fra og med høsten forhåpentligvis fremstå som en av de mest seriøse og omfattende e-sportligaene i verden. Et lite mirakel vi alle kan være stolte av, både som arrangør og deltagere.

Hva med Norges E-sportforbund?

E-sportdagen ble for første gang arrangert på Telenor Expo i fjor. Dette gjentas 18. august i år, rett før oppstarten av høstsesongen av Telenorligaen.
Tor-Steinar Nastad Tangedal/Gamer.no

Med utgangspunkt i nettmøtet fra 2014 har jeg i realiteten oppnådd hva jeg startet i Gamer.no for å gjøre. For de som kjenner sagaen om Norges E-sportforbund var dette arbeid som ikke lot seg effektivt gjennomføre gjennom et nyopprettet og ungt forbund. Det krevdes en privat aktør med fleksibilitet, handlingskraft og økonomiske midler. I ettertid kan man alltids diskutere om det var det riktige, jeg mener resultatet taler for seg selv.

I denne konteksten kan det virke motsigende at jeg ønsket et nøytralt og uavhengig Gamer.no når jeg på samme tid innehar verv i BX3. Det har vært en kontinuerlig vurdering av habilitet jeg har måttet foreta, med den visshet om at dette arbeidet skulle gjennomføres – selv da det blåste som verst.

Nye utfordringer i eget selskap

Med plattformen på plass, føler jeg nå tiden er inne for å overlevere stafettpinnen til noen andre i håp om at de viderefører og utvikler det eksisterende arbeidet som nå ligger til grunn. For mitt vedkommende vil jeg fortsatt være engasjert i e-sporten, da gjennom eget selskap med kollega Steffen Willumsen når vi nå trer over i gründertilværelsen.

I sommer skal jeg kose meg Overwatch, jeg håper på å se mange av dere der!

Takk for meg.

Siste fra forsiden