MDG setter e-sport i fokus

MDG vil satse på e-sport

– Oslo er en mer enn stor nok by til å arrangere et større internasjonalt e-sportarrangement, sier Thor Haakon Bakke.

Thor Haakon Bakke ønsker å få mer organisering rundt norsk e-sport.
Paul Johannessen/Vestland Miljøpartiet De Grønne

På Miljøpartiet De Grønnes sentralstyremøte 18. juni vedtok partiet at de ønsker å satse mer på e-sport. Partiet mener at det går for tregt i Norge, og vil sette dette i dagsorden med følgende punkter.

  • Det offentlige jobber sammen med bransjen for å sikre at det skal være trygt og godt å være profesjonell e-sportutøver i Norge
  • Kulturdepartementet må ta en mer aktiv rolle i å systematisk og målrettet jobbe med med eksisterende aktører på feltet for å finne en best mulig organisasjonsform og herunder støtteordninger for e-sport som ivaretar både bredde- og toppidretten
  • Det offentlige tar en mer aktiv rolle i å bekjempe “skin-gambling” og å regulere lotterimekanismer som loot-bokser i dataspill
  • Kommunene tilrettelegger for arenaer for dataspilling og e-sport
  • Norge skal ta initiativ til å være vertskap for et større internasjonalt e-sportarrangement
  • E-sport tilbys som fag og/eller linje på flere videregående skoler
  • Det offentlige skal øke kunnskapen om dataspill i barnevern - og sosialtjenesten, og i lærerutdanningen
  • Det skal legges til rette for mer norsk produksjon og utvikling av spill

Thor Haakon Bakke er sentralstyremedlem i partiet, og spiller til daglig Dota 2 på amatørnivå. Han fortalte under sentralstyremøtet at det er politikernes ansvar å legge til rette for gode vilkår for norske e-sportutøvere.

– Vi politikere har et ansvar for å sikre utøverne gode vilkår og rettigheter. Alt for lenge har vi oversett de ulike problemstillingene e-sporten står ovenfor. Flere og flere anerkjenner at dataspill har en viktig kulturell verdi, men vi ser ikke den samme holdningen til e-sport som idrettsform.

LES OGSÅ: Kulturministeren: – Norsk spillbransje har et potensial som Norge ikke har realisert

Bør få et stort arrangement til Norge

Thor Haakon Bakke ønsker å få et stort arrangement til Norge.
Peter Dean/Vestland Miljøpartiet De Grønne

Videre mente Bakke at det mangler et overordnet organ som styrer norsk e-sport.

– Som en konsekvens av at e-sporten ikke anerkjennes som en idrett, men reguleres av lotteritilsynet, har man ingen fast organisering som forhindrer juks, sikrer spillernes rettigheter eller regulerer regelbrudd. Det er et stort problem, og derfor er det så viktig at vi lager systemer som kan regulere sporten, slik at det blir tryggere å være profesjonell e-sportutøver.

LES OGSÅ: – Vi kan løfte frem e-sport politisk dersom vi viser vilje

Bakke ønsket også å sette Norge på kartet ved å legge til rette for at det kan arrangeres et større arrangement i vårt land.

– Oslo er en mer enn stor nok by til å arrangere et større internasjonalt e-sportarrangement. Det ville satt Norge på kartet og vært et løft for anerkjennelsen og for denne idretten.

Mener det vil styrke norsk e-sport

Kenneth Gaupseth Johansen, sportslig administrativ leder i Apeks forteller til Gamer.no at det er veldig positivt at flere partier nå hiver seg på bølgen og støtter opp om e-sporten.

Les også
Starter e-sportliga for ungdom under 19 år
Kenneth Gaupseth Johansen er sportslig administrativ leder i Apeks.
Tor-Steinar Nastad Tangedal/Gamer.no

– Synes det er bra at flere politikere og parti skjønner alvoret i e-sport. Det er ingen tvil om at det er kommet for å bli. Offentlige organ bak alt mener jeg er essensielt for å bygge og styrke norsk e-sport videre. På denne måten kan klubbene få mer offentlig støtte, og utøvere kan få bedre vilkår. Med offentlig organ vil også spillerne få mer veiledning og rettigheter. Alt i alt utrolig positivt.

LES OGSÅ: – Dataspill er kultur, næring og læring

Johansen sier seg enig i at Norge burde arrangert et større internasjonalt arrangement, og kommer samtidig med noen tanker rundt hvordan dette kunne vært gjennomført.

– Helt klart mulig med et godt gjennomført arrangement i Oslo. Informasjon må ut tidlig og det må investeres i markedsføring. Hvor i Oslo er vanskelig for meg å uttale meg om, men mange kule arenaer som kan benyttes. I dag tror jeg det er Counter-Strike og FIFA som er mest aktuelt i Norge, avslutter Johansen.

Siste fra forsiden