Anmeldelse

Men of Valor: Vietnam

Året er 1965, stedet er Vietnam, du er Dean Shepard, US Marines. Kulene suser rundt hodet ditt, blodet flyter og frenetiske fiender vil se deg lide en grusom død. Utvikleren 2015, kjent fra Medal of Honor: Allied Assault, gir deg sin tolkning av en av historiens mest kontroversielle konflikter.

Side 1
Side 2
Side 3

Den siste tiden har gitt oss en mengde førstepersons skytespill som tar for seg Vietnamkrigen. Vietcong, Battlefield: Vietnam og Shellshock Nam 67` er noen av titlene som har tatt den grufulle konflikten i det sentrale Asia som utgangspunkt for underholdning. Nå er det altså Men of Valor som skal forsøke å gi deg et innblikk i hvordan unge amerikanske menn opplevde denne krigen.

Du spiller som nevnt en ung soldat ved navnet Dean Shepard, en fersking rett fra rekruttskolen Paris Island, Sør-Carolina. Du gjennomgår en kort opplæring på denne skolen i spillets første fase, der du lærer alt om bevegelsesteknikker og våpenbruk. Etter treningsperioden bærer det av sted til Vietnam, som på kort tid går fra å være en feriekoloni til et helvete på jord. Spillet består av 13 oppdrag fordelt på fire autentiske militæroperasjoner. I tillegg kommer flerspillerdelen både lokalt og via Xbox Live.

Sterke virkemidler
Men of Valor retter fokus på det fargede miljøet i den amerikanske hæren, og gir oss et unikt perspektiv på hvordan situasjonen var for disse på 60/70-tallet. Gjennom samtaler mellom soldatene avsløres segregering, diskriminering og andre former for rasisme fra enkelte hvite soldater. En tankevekker at noen, selv i en slik brutal krig, hadde tid til overs for å rakke ned på sine egne kamerater. Ytterligere virkemidler gjør at du underveis i spillet får stor sympati for Dean og hans stridskamerater.

En genistrek i så måte er brevvekslingen mellom Dean og han foreldre hjemme i USA. Brevene skildrer følelsene både hos soldaten og mennesket Dean Shepard. Samtidig får man innblikk i de bekymrede foreldrenes situasjon. Alt dette fører til at soldaten du styrer plutselig føles mer virkelig, og gir deg ytterligere motivasjon til å se hva som hender videre med ham.

For å gjenskape krigen så autentisk som mulig serverer 2015 oss tildels meget sterke inntrykk i sin formidling av krigen. Grov språkbruk sitter løst, både hos amerikanerne og vietnamesere. Marinesoldater skyter det som ser ut som sivile i ren frykt for sine egne liv. Det er ganske sterk kost å se hylende kvinnelige Vietcong-soldater bli slaktet ned, både av undertegnede og andre soldater. Frykten skildres på en slik måte at man virkelig er skvetten i enkelte situasjoner underveis, og man blir særlig preget når vold utøves av og på unge jenter.

Historisk nøyaktighet er helt sentralt når det gjelder Men of Valor. Filmsnuttene er veldig fine. Kombinert med bilder, sitater og historiske fakta lykkes man å bygge opp en veldig troverdig ramme rundt spillet. Måten disse fakta integreres inn i spillet er god, og en ren nødvendighet for å holde ut til dels lange lastetider før oppdrag. Oppdragsbriefingene er gode og detaljerte, til tross for at de faktisk er fullstendig unyttige. Du får såpass mye info om det du skal gjøre under selve oppdraget at briefingen fremstår nettopp som et virkemiddel for å skape troverdighet. Alt i alt er ektehetsrammen meget sterk, og skaper et solid grunnlag for en god spillopplevelse.

Medal of Honor Redux
Likeheten med det originale Medal of Honor-spillet er tidvis slående. Vekten som er lagt på de historiske fakta er nevnt, og gir mange pluss i margen. Et lite minus er at spillet ofte blir overdrevent lineært, og man har ikke mange valg når det gjelder bevegelsesmønster under oppdrag. Nå skal det sies at 2015 har gjort en ganske bra jobb når det gjelder å skape en illusjon av at du ikke blir dyttet frem en gitt rute, da særlig ved god bruk av vegetasjon. Til tross for dette er det likevel bare å følge en liten gul markør på kompasset.

Videre blir det veldig rart når personen du styrer ikke er i stand til å hoppe, og må gå lange runder for å krysse en 10 cm høy jordvoll. I så måte ville stemplet ”Unfit for duty” kommet temmelig raskt i panna på Dean, hadde jeg vært hans sersjant.

Det er ikke bare menig Shepards manglende kaningener som skaper grobunn for frustrasjon og irritasjon i Men of Valor. De lange lastetidene er nevnt, men dette er bare toppen av en mellomstor kransekake. Mulighetene for å lagre spillet er begrenset, og skjer ved såkalte lagringspunkt (checkpoints). Under selve spillets gang er ikke dette så ille, det er verre når man skrur av spillet. Man må da nemlig ha fullført hele oppdrag for å kunne fortsette der man slapp. Lagringspunktene mellom starten og slutten av oppdraget blir i så måte ubrukelige.

Side 1
Side 2
Side 3

Siste fra forsiden