Anmeldelse

Pathway to Glory

Med Pathway to Glory er Nokia endelig ute med en egenprodusert tittel til N-Gage, takket være utvikleren RedLynx. Nokia forventer at dette spillet skal snu lykken for formatet, som ikke har vært en nevneverdig suksess så langt. Evner Pathway to Glory å gjøre dette?

Side 1
Side 2

Året er 1943 og de allierte styrkene har startet sin invasjon av Europa via Sicilia. Din oppgave er å styre en gruppe soldater på slagmarken, med strategiske mål som hovedfokus. Du har en enspillerkampanje og flere flerspillermuligheter tilgjengelig. Enspillerdelen består av 14 oppdrag på de alliertes side. Flerspillerdelen er enda mer omfattende. For det første har du muligheten til å spille mot andre lokalt, det være seg på èn konsoll eller flere konsoller via blåtann. For det andre har du den unike muligheten med GPRS-spilling, noe som åpner helt nye muligheter for N-Gage som format.

Soldaters MMS
Det første som slår deg ved Pathway to Glory er de flotte bildene som vises ved spillets oppstart. Akkompagnert av nydelig musikk ser vi skiftende motiver av soldater og militære fartøy i ulike situasjoner. Du får med en gang følelsen av å være transportert tilbake til krigens dager, og spillet bygger bevisst videre på dette.

Enspillerdelen starter som nevnt med invasjonen av Sicilia. Før hvert oppdrag får du først servert målene muntlig sammen med enda flere flotte bilder. Deretter får du opp en omfattende faktaskjerm verdrørende det aktuelle slaget. Herunder får du forklart målene i større detalj sammen med anbefalinger når det gjelder hvilken type soldater du trenger. Dessuten er det en omfattende historisk bakgrunn med ekte kart for hvert slag, noe som varmet mitt historiehjerte.

Like før du setter i gang må du velge dine soldater. Det varierer hvor mange du kan ha med på de ulike oppdragene, og det er ikke uvesentlig hvilke som blir de utvalgte. Snikskyttere, maskingeværmenn, sanitet, radiooperatører, og antistridsvognpersonell er i grove trekk de soldater du kan velge mellom. Alle har som sagt ulike roller, avhengig av oppdragets natur.

Med det samme du kommer inn på slagmarken får du nok en gang den gode ekthetsfølelsen. Nå er det dine strategiske og taktiske evner som er i sentrum. Hver av dine soldater har såkalte actionpoeng, som kan brukes til bevegelse og våpenbruk. Hvor mye du bruker avhenger av hvilken stilling dine soldater befinner seg i (stående, knelende, liggende), og hvor nøyaktig man sikter med våpnene. I det hele tatt er disse poengene kjernen i hele spillet. Siden det baserer seg på turer mellom sidene, er det ikke uvesentlig at du sparer nok poeng til at dine trofaste kan forsvare seg under fiendens tur.

Du kommer raskt inn i spillets ulike kontrollsystem og opplever læringskurven som bratt og dynamisk. I starten slipper du stort sett unna med å bruke èn tast, nemlig nummer 5. Etter hvert som du blir dreven brukes alle tastene flittig, og skaper en veldig fin flyt i spillet. Man blir utrolig engasjert, dette er et av de spillene hvor du ikke klarer å slutte.

Soldatenes synsfelt er et annet viktig aspekt i Pathway to Glory, og er helt avgjørende å mestre dersom du vil bli god. Man ser både allierte og fiendens synsfelt på hver enkelt enhet. Det er eksempelvis viktig at dine soldater faktisk ser der retningen fienden kommer hvis de skal kunne forsvare seg under fiendens tur. Likeledes er det viktig å holde et øye med hvor fienden ser under din tur, da kan du oppnå strategiske fordeler hvis du spiller dine kort riktig. Oversiktskartet er veldig nyttig i så måte, også her får du en fullstendig oversikt hvilken vei de ulike enheter ser.

Side 1
Side 2

Siste fra forsiden