PlayStation-eiere spiller minst

En ny undersøkelse av konsolleieres vaner avdekker en rekke trender.

De moderne stuekonsollene kan brukes til alt mulig rart, og er multimediesenter i like stor grad som de er spillmaskiner. Nå har medieundersøkelsesbyrået Nielsen foretatt en omfattende analyse av hva de ulike konsollene brukes til, og resultatet er spennende.

Wii-eierne bruker i all hovedsak konsollen sin til spilling.
Nintendo

Det viser seg for eksempel at PlayStation 3-eierne spiller minst på konsollen sin, der 80 prosent av brukerne bruker den til spill kontra Wii- og Xbox 360-eiernes 87 prosent. Til gjengjeld bruker de tjenester som Internett og sosiale medier i mer utpreget grad enn de som eier de to andre konsollene.

Videre viser det seg at det er Xbox 360-eierne som spiller mest på Internett, imens de med Sony-konsollen følger hakk i hæl. Wii-eierne havner langt bak på dette punktet, der kun 27 prosent av dem, eller halvparten så mange som på Xbox 360, spiller på nett.

Nielsen har også undersøkt hvor mye tid bruker på konsollen sin i snitt, også her er de som disponerer en Xbox 360 i front hos alle demografier. Faktisk bruker de med sine gjennomsnittlige 4,9 timer i uka nesten fire ganger så mye tid som Wii-eierne. PlayStation 3-brukerne legger seg rimelig tett opp mot de med Microsoft-konsollen.

Hva ymse mediefunksjoner angår så benyttes de av en forsvinnende liten andel av Wii-eierne, og kun åtte prosent av dem lytter på musikk på konsollen sin. Her kommer Xbox 360 og PlayStation 3 likt ut, og eierne av disse konsollene bruker maskinen som et stereoanlegg 23 prosent av tiden.

Undersøkelsen kan leses i sin helhet på bloggen til Nielsen.

Siste fra forsiden