Norske spill

Regjeringen begynner arbeidet med ny norsk spillstrategi

Vil lage en strategi som erkjenner at dataspill er både kultur og næring.

Odin Adelsten Aunan Bohmann (t.v) og kulturminister Anette Trettebergstuen (helt til høyre) besøkte norsk spillbransje.
Kulturdepartementet

Torsdag formiddag meldte Kulturdepartementet at arbeidet med å legge en ny strategi for dataspillpolitikken har begynt. Planen ble lagt frem av kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og statssekretær i Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap) under et besøk hos kontoret til de tre norske spillstudioene Hyper Games, Megapop og Krillbite.

Kulturminister Anette Trettebergstuen spiller Mørkredd.
Kulturdepartementet

Prosessen er helt i startgropen, men departementet melder at de ser for seg å jobbe tett med bransjen i utformingen av strategien.

I hovedsak er det tre overordnede mål Kulturdepartementet trekker frem som viktige for arbeidet:

  • Norske spill skal ta en større markedsandel internasjonalt
  • Bransjen skal ha bredere eksterne finansieringskilder
  • Strategien skal utrede bedre hvordan det offentlige kan understøtte utviklingen av dataspill i Norge

Den forrige dataspillstrategien ble iverksatt under forrige regjering, og de fleste av punktene og planene ble gjennomført. Når arbeidet med en ny strategi nå begynner skal regjeringen bygge videre på hovedmålene for dataspillutvikling, men samtidig ha et fokus på at dataspill er både kultur og næring.

Planen nå er å ha strategien klar i løpet av 2022.

Henter inspirasjon fra naboland

Til Gamer.no forteller statssekretær i Kulturdepartementet, Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap), at spillbransjen er en bransje som trenger kunnskapsbasert utvikling, og at de ønsker å legge til rette for det med strategiarbeidet. Han nevner at Norge har flere naboland som har lykkes bedre med å legge til rette for spillutvikling, og at de i arbeidet vil hente inspirasjon fra løsningene deres.

Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap).
Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

– Enden av visa må være at det er flere som utvikler dataspill i Norge, og flere som spiller norske dataspill – både i Norge og internasjonalt, forteller statssekretæren.

Strategien vil også fokusere på økonomiske modeller i spillbransjen Som en del av arbeidet vil departementet snakke mer med bransjen for å finne de beste løsningene for finansiering.

– Vi har et eksisterende virkemiddelaparat i Norsk filminstitutt, og det fungerer godt for noen, men vi skal sikre at vi finner finansieringskilder som treffer best mulig. Men det innebærer også en bedre og mer treffsikker prioritering fra det offentlige, forklarer Bohmann.

Vil involvere regioner og kommuner

Les også
Osloenseren har skrive for Rockstar. No vil han dele tipsa sine for å bli spelskribent

En del av arbeidet vil også være fokusert på å finne ut hva som er rollen til kommuner og regionene i spillpolitikken. Bohmann nevner at de ser på hvordan disse kan ta et større ansvar for spillutvikling og tilrettelegging for spilling og e-sport enn de har gjort til nå.

Han peker på Skien kommune som et eksempel på en kommune som har gjort noe av dette. De har laget en handlingsplan for gaming, og har jobbet med å tilrettelegge for at spilling er tilgjengelig for befolkningen. Dette samsvarer godt med det departementet ønsker å legge til rette for i kulturpolitikken.

– Det skal være like naturlig å heie på ungen som spiller Fortnite, som å heie på ungen som spiller fotballkamp på Løkka, sier Bohmann.

Siste fra forsiden