Final Fantasy XIV - Samerådet

Samerådet krever at Final Fantasy XIV-kostyme blir fjernet

– Dette er samisk kulturarv og Square Enix har tråkket på våre rettigheter.

Square Enix

Like før jul ble et nytt antrekk lagt ut for salg for bruk i nettrollespillet Final Fantasy XIV. Drakten – kalt Far North Attire – bærer tydelig inspirasjon fra samisk kultur, og nå krever Samerådet at Square Enix trekker den tilbake.

Samerådspresident Aslak Holmberg.
Kristoffer Hætta Myhre/Samerådet

I en pressemelding skriver rådet at det har fremmet sine krav i et brev sendt til Square Enix. Samerådspresident Aslak Holmberg forklarer at spillutvikleren lagde drakten uten å ha fått tillatelse, som han mener bryter med samers rettigheter.

– Samerådet er av den oppfatning at denne saken er spesielt skadelig fordi samiske klestradisjoner ikke kun er estetiske. De er også svært viktige som deler av samisk identitet, knyttet til betydning, innhold og sammenheng, heter det i pressemeldingen.

– Ved å skape dette produktet har Square Enix latt sine 41 millioner spillere kle seg ut som samer, og latt dem kle seg i samisk identitet uten vår tillatelse, som bidrar til utvanning av vår kultur.

Samerådet viser til en avtale det har inngått med Disney for bruk av klær, musikk, historier og språk med røtter i samisk kultur. Denne ble inngått i 2019, i forbindelse med produksjon av animasjonsfilmen Frost 2.

Ønske om dialog

Håpet er nå å få etablert lignende dialog med spillbransjen rundt urfolks rettigheter og kulturelt eierskap. Til Gamer.no forteller Holmberg at Samerådet er åpent for å inkludere samisk kultur i spill, dersom det gjøres på riktig måte.

Til de som mener at samer burde være fornøyde med å få litt eksponering, sier samerådspresidenten at det ikke bare handler om å bli sett. Det går også på å vise forståelse og respekt for kultur.

– Gjennom dialog kan vi vurdere hvilke muligheter som finnes for å inkludere vår kultur i spillet på en respektfull måte. Uten meningsfylt dialog med samene, har ikke Square Enix noe grunnlag for å vurdere hva som er en respektfull måte å vise frem samisk kultur, påpeker Holmberg.

Gamer.no har bedt Square Enix om en kommentar i saken, men fikk ikke svar innen artikkelen ble publisert. Vi oppdaterer saken dersom vi hører noe.

Siste fra forsiden