Verdens helseorganisasjon definerer dataspillavhengighet som en sykdom

Illustrasjonsbilde.
Colourbox/13025706

Allerede i januar i år meldte vi at Verdens helseorganisasjon (WHO) hadde tenkt å inkludere dataspillavhengighet i sin liste over sykdommer i den seneste utgaven av WHOs såkalte såkalte International Classification of Diseases (ICD). Nå er klassifiseringen offisielt sluppet, og dataspillavhengighet er såvisst med.

WHO definerer videospillavhengighet som «et mønster av vedvarende og tilbakevendende spilleadferd» som enten foregår over Internett eller offline.

Lidelsen preges av nedsatt kontroll over faktorer som hyppighet, varighet og intensitet i forbindelse med spillingen, og av at spilling gis økende prioritet i en slik grad at andre viktige aktiviteter og interesser i hverdagen nedprioriteres.

Må vare minimum 12 måneder

Henger du for mye med denne krabaten, eller de andre spillmaskinene, kan du nå stemples som syk i henhold til WHOs nye klassifisering.
Audun Rodem, Gamer.no

Et tredje kjennetegn er ifølge WHO at spillingen fortsetter eller eskalerer til tross for negative konsekvenser, som blant annet problemer knyttet til sosiale forhold, utdanning, jobb eller andre viktige områder.

Adferden kan være enten kontinuerlig eller episodisk og tilbakevendende, og WHO mener at adferden må finne sted over en periode på minst 12 måneder før diagnosen spillavhengig kan stilles.Organisasjonen mener imidlertid at denne perioden kan være kortere i de tilfellene hvor symptomene er ekstra alvorlige.

Det finnes allerede behandlingssteder flere steder i verden spesifikt for behandling av dataspillavhengighet. I Norge finnes det ennå få dedikerte behandlingssteder, og mye av assistansen skjer gjennom Hjelpelinjen for spillavhengige, som også omfatter pengespill.

Ifølge en studie utført av Universitetet i Bergen i 2016 er det rundt 0,5 prosent av nordmenn i alderen 16-74 år som er dataspillavhengige, mens 2,8 prosent ble kategorisert som «problemdataspillere». Dette utgjør henholdsvis 26 000 og 145 000 personer. Regjeringen har for øvrig vedtatt en handlingsplan mot spilleproblemer, som omfatter forebyggende arbeid, kunnskap og behandling knyttet til dataspillavhengighet.

Les også: Tolar du ikkje homofili i spel, er det på tide å opna auga »

Siste fra forsiden