Norsk spillbransje - virke

Norsk spillbransje har flere i arbeid enn tidligere

Nye tall viser at bransjen sysselsetter flere, mens omsetningen har gått litt ned.

Kollasj av fire norske spillutgivelser fra 2019. F.v. Moons of Madness, Draugen, Mosaic og Skate City.

Virke Produsentforeningen har sluppet en ny rapport som tar tempen på den norske spillbransjen. Foreningen representerer en stor del av bransjen, og jobber for å bevare interessene til medlemmene.

Flere ansatte, men nedgang i omsetning

I rapporten kommer det frem at norsk spillbransje hadde flere ansatte enn noensinne i 2019. I 2019 var det 342 sysselsatte på tvers av spillselskapene. Av disse er 28 midlertidig ansatt. Det betyr en oppgang på 20 prosent fra 2018, da bransjen hadde 285 ansatte.

I tillegg forteller Virke at bransjen har gitt signal om vekst i antall ansatte gjennom 2020, men de tallene blir ikke klare før neste års rapport.

For første gang har foreningen også målt kvinneandelen i bransjen, som i 2019 var på 12,5 prosent.

Åse Kringstad, leder for Virke Produsentforeningen.
Virke Produsentforeningen

Selv om antallet ansatte går opp, sank omsetningen til bransjen mellom 2018 og 2019, fra 399 millioner kroner til 366 millioner kroner. Funcoms Conan Exiles skal ha mye av skylden, siden spillet solgte svært godt etter lanseringen i 2018. Ingen norske spill fra 2019 greide å nå de samme toppene.

Det kommer også tydelig frem at omsetningen i stor grad kommer fra utlandet – kun i underkant av tre prosent av pengene kommer fra norske lommer i 2019. Dette er ikke noe nytt, og faller inn i det samme mønsteret som tidligere år.

– Dette viser at det er store muligheter til å skape arbeidsplasser og verdier innenfor spill, som er et internasjonalt marked. Norsk eksport faller kraftig ellers, men her kan vi oppnå det motsatte. Dette burde satses mye mer på, og i tillegg er dette en bransje med kjernekompetanse som vi ønsker og trenger mye mer av i årene som kommer, sier Åse Kringstad, leder for Virke Produsentforeningen.

Forventer dobling av statlig tilskudd til 2022

I 2019 la regjeringen frem en ny dataspillstrategi, som innebar blant annet en dobling av statlig støtte til bransjen. Økningen skal sørge for at bransjen får 60 millioner kroner til støttemidler årlig. Planen da var at denne endringen skulle skje gradvis, men oppfylles innen 2022.

I forbindelse med bransjerapporten peker Kringstad på at disse lovnadene ennå ikke er innfridd, og at det er et godt stykke igjen til mål. Håpet er at støtteordningene skal stimulere til mer privat kapital inn i bransjen.

– Spillstrategien gir en god retning for spillnæringen, og Norsk filminstitutt har fulgt opp med nye forskrifter og tilpassede tilskuddsordninger, som snart trer i kraft. Regjeringen lovet en dobling av det statlige tilskuddet til spill, men foreløpig er de langt unna å komme i mål med bevilgningen som kom for 2021. Vi forventer at det leveres på dette i statsbudsjettet for 2022, sier hun.

Totalt ble det gitt ut ni norske spill i 2019.

Les også
Osloenseren har skrive for Rockstar. No vil han dele tipsa sine for å bli spelskribent

Siste fra forsiden