Barn og spilling

Ny forskning hevder at barn som spiller utvikler bedre hukommelse og impulskontroll

Nintendo

Barn som spiller dataspill kan utvikle bedre hukommelse og impulskontroll. Det hevder en ny studie gjennomført ved University of Vermont i USA.

Over 2000 barn var med i studien, der forskere kikket på kognitive ferdigheter hos barn i ni- og tiårsalderen. Testgruppen inneholdt barn som aldri spilte spill og barn som spilte opptil tre timer per dag. Av disse var det de som spiller mer som scoret best på testene som ble utført.

– Våre funn stemmer med at dataspill er knyttet til bedre prestasjoner på kognitive tester som involverer impulskontroll og hukommelse. […] Resultatene peker på den fascinerende muligheten for at spill kan trene opp kognisjon med målbar effekt, konkluderer rapporten.

I en uttalelse til VG sier Beate Wold Hygen – seniorforsker ved NTNUs Samfunnsforskning – at det er godt å se forskning på de positive sidene ved spilling hos barn. Hun påpeker imidlertid at det er noen svakheter ved studien.

Forskerne undersøkte ikke hva slags spill barna spilte. Målingene ble også kun gjennomført på ett tidspunkt, i stedet for over en lengre periode. Det er dermed ikke mulig å si om spilling fører til bedre kognitive ferdigheter eller om de med bedre kognitive ferdigheter spiller mer.

LES OGSÅ: Barn spiller mer nå enn før pandemien »

Siste fra forsiden