Riot Games - kjønnsdiskriminering

Riot Games inngår forlik i kjønnsdiskriminerings­saken

Må ut med over 90 millioner kroner til ansatte.

Chris Yunker/Flickr

Riot Games – kjent for League of Legends – vil betale ut totalt 91 millioner kroner i erstatning til kvinner som har vært utsatt for kjønnsdiskriminering hos utvikleren de siste fem årene. Som Los Angeles Times melder er utbetalingen en del av et forlik Riot har inngått i gruppesøksmålet knyttet til nettopp diskriminering og seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Det totale beløpet skal fordeles mellom omtrent 1000 kvinner som jobber eller har jobbet for Riot i perioden november 2014 til nå. Hva hver person får kommer an på hvor lenge og i hvilken kapasitet de arbeidet for utvikleren.

– Et viktig steg

Det opprinnelige søksmålet, som ble satt i gang i november 2018, hevdet at det eksisterte en ukultur i Riot der kvinner i lang tid har vært å regne som mindreverdige. Søksmålet trakk blant annet frem gjentatt seksuell trakassering, samt store forskjeller i hva kvinner og menn i samme rolle får i lønn.

Riot håpet tilsynelatende å legge lokk på det hele, men møtte voldsom motstand fra de ansatte. Etter en omfattende protest i vår, skal ledelsen ha innsett at situasjonen ikke var holdbar – noe som til slutt førte til det nevnte forliket.

En stor del av utbetalingen skal nå gå med på å rette opp i nettopp lønnsgapet mellom kvinnelige og mannlige ansatte. Riot vil også tildele større ressurser til arbeidet med å bekjempe trakassering, og vil åpne flere kanaler for rapportering og behandling av slike saker.

I en uttalelse forteller Riot at dette er et viktig steg på veien mot å skape en bedre arbeidsplass med en mer inkluderende kultur. Utvikleren påpeker imidlertid at forliket må godkjennes av rettsapparatet før alt kan ferdigstilles.

Siste fra forsiden