Slik endres våre spillvaner med alderen

Vi blir blant annet mindre interessert i å konkurrere.

Lisa F. Young, Shutterstock

Etter hvert som spilling har blitt mer og mer utbredt og vanlig, har det blitt mulig å måle hvordan vanene utvikler seg med årene. En studie gjennomført av Quantic Foundry med et utvalg på 140 000 spillere har hatt som mål å gjøre nettopp dette.

De 12 motivasjonene.
Quantic Foundry

For å sette opp statistikken ble 12 kategorier brukt. I skjermbildet til høyre kan du se hvordan kategoriene ble definert. Som du kan se ble de tolv kategoriene igjen lempet inn under 6 underkategorier: Action, Social, Mastery, Achivement, Immersion og Creativity.

Endrede prioriteringer

Konkurranse som motivasjon.
Quantic Foundry

Studien viser at konkurranseaspektet i spill blir mindre og mindre interessant med alderen. I ung alder er aspektet viktigere for menn enn kvinner, men det er interessant å se at appellen for konkurranseopplevelser faller kjappere over tid for menn enn for kvinner, og at vi derfor rundt 45-årsalderen rangerer dette likt.

Strategi som motivasjon.
Quantic Foundry

Samtidig viser studien at strategi, det vil si det å tenke fremover og å ta avgjørelser, er den mest stabile interessefaktoren for spillere gjennom livet. Her ser vi også at det er en viss forskjell på interessen blant menn og kvinner: menn virker å synes at dette aspektet er viktigere enn kvinner.

Fallende interesse med alderen

Etter hvert som spillere blir eldre, viser statistikken at interessen generelt faller. Det er faktisk ingen grafer som har en oppadgående trend. En av grunnene til dette er nye livssituasjoner, tror Quantic Foundry.

– Når spillere blir eldre og har et større spekter av ansvarsområder og muligheter, er det mindre sannsynlig at man ser på spillaktivitet som 'svært viktig/hyggelig', tror representant Nick Yee.

Han påpeker også at funnet ikke nødvendigvis betyr at man har mindre motivasjon til å spille.

– For eksempel kan det å ha lav «Excitement» implisere en spesifikk spilltype, og rolig eller stressfri spilling er ikke noe mindre verdt enn hurtig eller stressende spilling. Det samme gjelder når man spiller alene. Appellen for solo-spilling er ikke en 'mindre' spillmotivasjon enn sosial spilling.

I fjor ble et annet aspekt av spilling undersøkt.
Spillernes kjøpsvaner avdukes i ny undersøkelse »

Siste fra forsiden